"O jakości można mówić, kiedy wracają do nas klienci, a nie produkty."

facebookgoogle plustwitteremail

Insektpol tlo

Trojszyki w magazynach

Wśród szkodników magazynowych dużo jest gatunków chrząszczy. Do tej grupy szkodników należy pospolity w naszych przechowalniach trojszyk ulec.

szkodniki magazynowe, trojszyk,

Inspekcja pomieszczeń magazynowych

Inspekcja miejsc, w których przechowywane są produkty narażone na atak ze strony trojszyków, ma na celu wykrycie wszystkich produktów, które są zasiedlone przez szkodniki: ziarno zbóż, opakowane produkty żywnościowe, resztki produkcyjne, itp. Polega m. in. na sprawdzeniu, czy trojszyk nie rozwija się w resztkach znajdujących się w szparach ścian i podłóg, między paletami z towarem, między opakowaniami oraz w innych niedostępnych miejscach. W tym celu należy podnieść opakowanie i sprawdzić, czy na podłożu są żywe lub martwe trojszyki. Ocenić też trzeba stan opakowania, czy nie ma w nich drobnych otworków (wgryzanie się do wewnątrz), a podejrzany towar w uszkodzonym opakowaniu należy otworzyć i przesiać zawartość przez sito. Zwalczanie Trojszyka w silosach i magazynach to jedna z usług, które wykonujemy bardzo skutecznie.

Do wczesnego wykrywania trojszyków w pomieszczeniu z produktami używamy pułapek feromonowych „Panko”, które wabią samice i samce trojszyka ulca i trojszyka gryzącego. Pułapki te mogą być ustawione na powierzchni przy produkcie, np. na workach, albo zawieszone np. przy ścianie.

Do ustawionych pułapek szybko wabione są młode trojszyki gryzące, które poszukują nowych miejsc do rozmnażania się. Jeśli w pułapkach nie stwierdzimy trojszyków, a inspekcja pomieszczenia wskazuje na ich obecność, wówczas można przypuścić, że trojszyki mają nieograniczony dostęp do pokarmu. Gdy w pułapce podłogowej znalezione zostaną liczne trojszyki, a w pomieszczeniu latające trojszyki nie są widoczne, chociaż warunki sprzyjają lotom, wówczas można przypuścić, że również trojszyki mają nieograniczony dostęp do pokarmu.

Ale jeśli trojszyki złapano do pułapki ustawionej na podłodze i/lub do zawieszonej pułapki, wówczas można stwierdzić, że wdrożone zabiegi higieniczne „działają” (np. brakuje im pokarmu). Trzeba jednak podjąć działania zapobiegawcze, aby one nie opanowały nowych pomieszczeń.

Jeśli dorosłe trojszyka ulca złapano  do pułapki ustawionej na podłodze pomieszczenia lub na półce, wówczas można podejrzewać, że w pobliżu znajduje się źródło pokarmu, które jest zasiedlone przez szkodnika. Ale jeśli w pułapkach są trojszyki gryzące, wówczas ww. wniosek nie zawsze jest słuszny, bo mógł przylecieć z innego, nawet oddalonego miejsca!

Zwalczanie szkodników magazynowych

W ochronie przechowywanych produktów przed trojszykami i innymi szkodnikami magazynowymi ważne miejsce zajmuje profilaktyka, a więc proste, ale bardzo ważne ogólnogospodarcze zabiegi higieniczno-sanitarne, które mają na celu niedopuszczenie do rozwoju szkodników w magazynach. Przed wprowadzeniem produktów do magazynu należy zadbać o jego stan.

Pasze, ziarno zbóż i inne produkty powinny być magazynowane w specjalnych budynkach. Budynek, nawet z małym pomieszczeniem magazynowym, w którym przechowywać będziemy pasze, musi być zaprojektowany tak, aby dostęp szkodników do zgromadzonych pasz był ograniczony lub nawet niemożliwy. Ważny jest rodzaj materiału użytego do budowy magazynu i jego usytuowanie. Budynek powinien być wyposażony w urządzenia do wietrzenia lub suszenia produktów oraz powinien mieć odpowiednie warunki do prawidłowej kontroli stanu przechowywanych produktów, a w razie potrzeby do przeprowadzenia zabiegów zwalczania szkodników.

Magazyny powinny być suche. Należy zwrócić uwagę na to, aby woda nie przenikała do magazynu z zewnątrz przez nieszczelne ściany i sufity lub od spodu budynku. Magazyn powinien mieć dobre fundamenty nie przepuszczające wilgoci, a podłogę cementową.Podłogi, ściany i przegrody powinny być szczelne i gładkie. Przed złożeniem produktu w pomieszczeniu należy wszelkie szpary, szczeliny i dziury wypełnić kitem, cementem lub zaprawą murarską. W pomieszczeniach magazynowych nie powinny gromadzić się resztki produktu. W prymitywnych i prostych spichlerzach, w których drewniane ściany i podłogi mają dużo szczelin, trudniej jest uchronić przechowywane produkty niż tam, gdzie magazyn jest szczelny i łatwy do oczyszczenia.

Okna powinny być oszklone i szczelnie zamykające się. Okna otwierane zabezpiecza się dodatkowo siatką o małych otworach, która wtedy, gdy okna są otwarte, nie pozwala na przenikanie z zewnątrz trojszyków i innych szkodliwych owadów, ptaków i gryzoni.

W odległości 2-3 m od budynku magazynowego lub inwentarskiego ziemia powinna być utwardzona i bez darni. W najbliższym sąsiedztwie nie powinno być słomy, śmieci czy resztek ziarna. W sąsiedztwie budynków powinna być ciągle utrzymywana czystość.

Czystość obiektów i pomieszczeń magazynowych jest jednym z najważniejszych warunków właściwego przechowywania pasz.

Należy ściany, sufit i podłogę magazynu dokładnie oczyścić usuwając resztki pasz i innych produktów, śmieci, zmiotki, pajęczynę i kurz, a nawet je wygładzić. Duża ilość pyłu i brudu w pomieszczeniu pochłania stosowane preparaty owadobójcze i znacznie ogranicza kontakt szkodników z każdym insektycydem. Aktywność wielu dobrych środków owadobójczych w pomieszczeniach zapylonych i brudnych jest krótka.

Preparaty kontaktowe działają na owady głównie poprzez pokrycie ciała porażając układ nerwowy, ale również poprzez przewód pokarmowy, gdy zostaną naniesione na ich pokarm (np. na resztki pasz w szczelinach ścian). Preparaty te można stosować do powierzchniowego opryskiwania pustych pomieszczeń magazynowych i inwentarskich oraz do opryskiwania lub zaprawiania ziarna.

Opryskiwanie - metoda zwalczania trojszyka

Opryskiwanie należy przeprowadzać według szczegółowych zaleceń stosowania preparatu podanych w etykiecie-instrukcji stosowania wybranego środka ochrony roślin. Gdy magazyn jest silnie zaatakowany przez szkodniki, wówczas należy opryskiwać nie tylko jego sufit, ściany i podłogi, ale także zewnętrzne ściany budynku i podłoże przylegające do ścian budynku z zewnątrz. Po zabiegu pomieszczenie pozostawić możliwie jak najdłużej zamknięte (najmniej przez 4 godziny).

Po dwóch dobach sprawdzamy pomieszczenie, czy znajdują się w nim martwe owady. Jeśli w jednym lub kilku miejscach stwierdzimy szkodniki, wówczas należy je dokładnie sprawdzić, dokładniej usunąć resztki pasz i produktów i ewentualnie powtórzyć zabieg opryskiwania tych miejsc. Kontrolą należy objąć również narzędzia i maszyny używane do pracy, a także środki transportu, które należy dezynsekować kontaktowymi chemicznymi środkami owadobójczymi. Magazyny na pasze i puste pomieszczenia inwentarskie, w którym występują trojszyki, można też zamgławiać (Actellic 500 EC), odymiać (Actellic 20 FU) lub nawet opylać (K-Obiol 02 DP).

Do pustego magazynu, w którym przeprowadzono zabiegi higieniczno-sanitarne i niezbędną dezynsekcję chemiczną preparatem kontaktowym można wprowadzać pasze oraz zboże, oczyszczone z piasku i nasion chwastów, odpowiednio przesuszone i schłodzone. Produkty i opakowania przed złożeniem do magazynu należy zawsze kontrolować, czy nie zawierają szkodników.

Zwalczanie szkodników żerujących w paszach

Zwalczanie szkodników żerujących w paszach polega na stosowaniu preparatów gazowych, czyli fumigacji. Do dezynsekcji gazowej obecnie używany jest tylko jeden gaz – fosforowodór, powstający z fosforków metali pod wpływem wilgoci. Dociera on do produktów tam, gdzie nie wnikają zwykłe pestycydy kontaktowe. Niszczy szkodniki szybko i skutecznie. Fosforowodór należy zalecać tylko do gazowania pasz tylko w szczelnych pomieszczeniach zamkniętych, gwarantujących wysoki standard gazoszczelności, w których wymagane stężenie gazu można utrzymać przynajmniej przez 5 dni.

Fumiganty są bardzo silnymi truciznami dla ludzi i zwierząt i dlatego zabiegi gazowania mogą wykonywać tylko przeszkolone ekipy, posiadające odpowiednie uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych (T+) i toksycznych (T).

Mniejsze partie drogich produktów żywnościowych należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. Po wykryciu trojszyków w partii produktu, należy ją natychmiast usunąć z pomieszczenia, aby szkodniki magazynowe nie zasiedliły sąsiedniej żywności.

Znajdujące się w pobliżu produkty, chociaż nie są zajęte przez szkodnika lub są podejrzewane, że dostały się do nich pojedyncze szkodniki, umieścić w mroźni w temperaturze –18oC i przetrzymać przez 6 dni.

 

Opracował:

prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

 


Data Publikacji: 2013-06-18 15:25:00, Insektpol,

Poleć innym ten artykuł:

facebookgoogle plustwitteremail

Kontakt z firmą Insektpol

kontakt Nowe Miasto Lub.:

ul. Grunwaldzka 7
13-300 Nowe Miasto Lub.
tel: +48 505 177 654
e-mail: biuro@insektpol.pl

kontakt Mrągowo:

ul. Lubelska 8b
11-700 Mrągowo
tel: +48 505 502 749
e-mail: insektpol@o2.pl

kontakt Gdańsk:

tel: +48 533 316 998
e-mail: gdansk@insektpol.pl

kontakt Bydgoszcz:

tel: +48 533 351 155
e-mail: bydgoszcz@insektpol.pl

kontakt Toruń:

tel: +48 533 351 162
e-mail: torun@insektpol.pl

kontakt Grudziądz:

tel: +48 693 707 762
e-mail: grudziadz@insektpol.pl

kontakt Warszawa:

tel: +48 732 732 770
e-mail: warszawa@insektpol.pl

kontakt Gdynia:

tel: +48 533 316 998
e-mail: gdynia@insektpol.pl

kontakt Mińsk Mazowiecki:

tel: +48 795 030 222
e-mail: minsk@insektpol.pl

kontakt Bełchatów:

tel: +48 533 342 998
e-mail: belchatow@insektpol.pl

kontakt Olsztyn:

ul. Strąkowa 49
10-846 Olsztyn
tel: +48 533 331 215
e-mail: olsztyn@insektpol.pl

kontakt Elbląg:

tel: +48 533 318 998
e-mail: elblag@insektpol.pl

Zwalczanie Kretów Warszawa

Odławianie Kun Gdańsk

Dezynsekcja Toruń

Dezynfekcja Warszawa

Ozonowanie Bydgoszcz

Zwalczanie Kretów Gdańsk

Zwalczanie Kretów

Ozonowanie

Dezynfekcja

Dezynsekcja

Odławianie Kun

Fumigacja

Gazowanie Zboża

Sprzątanie miejsc zgonu

Sprzątanie po zgonie

Usuwanie brzydkich zapachów

Odkomarzanie

Ochrona przed ptakami

Zwalczanie Gołębi

Odławianie Gołębi

Dezynsekcja Mieszkania

Ozonowanie Mieszkania

Zwalczanie Pluskiew

Zamgławianie ulv

Firma Zwalczająca szkodniki

Firma DDD

Zwalczanie Karaluchów

Zwalczanie Karaczanów

Zwalczanie Kleszczy

Zwalczanie kun

Zwalczanie kretów metody

Usuwanie zapachu kwasu masłowego

Neutralizacja zapachu kwasu masłowego

Zwalczanie mrówek

Zwalczanie Pluskiew domowych

Dezynsekcja archiwaliów

Fumigacja archiwaliów

Zwalczanie szkodników

Zwalczanie komarów

Fumigacja akt

Zwalczanie kretów

Zwalczanie kretów Warszawa

Zwalczanie kretów Gdańsk

Zwalczanie kretów Gdynia

Zwalczanie kretów Olsztyn

Zwalczanie kretów Ostróda

Zwalczanie kretów Brodnica

Zwalczanie kretów Grudziądz

Zwalczanie kretów Iława

Zwalczanie kretów Nowe Miasto Lubawskie

Zwalczanie kretów Bydgoszcz

Zwalczanie kretów Trójmiasto

Zwalczanie kretów Toruń

Zwalczanie kretów Malbork

Zwalczanie kretów Elbląg

Krety Zwalczanie

Krety Zwalczanie Warszawa

Krety Zwalczanie Gdańsk

Krety Zwalczanie Gdynia

Krety Zwalczanie Olsztyn

Krety Zwalczanie Ostróda

Krety Zwalczanie Brodnica

Krety Zwalczanie Grudziądz

Krety Zwalczanie Iława

Krety Zwalczanie Nowe Miasto Lubawskie

Krety Zwalczanie Bydgoszcz

Krety Zwalczanie Trójmiasto

Krety Zwalczanie Toruń

Krety Zwalczanie Malbork

Krety Zwalczanie Elbląg
Pokaż Insektpol na większej mapie.


Insektpol Warszawa

Insektpol, dezynsekcja, dezynfekcja, fumigacja
Wszelkie prawa zastrzeżone
Własność InsektPol Tomasz Zawacki.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018

dezynfekcja Iława, fumigacja Gdańsk, dezynsekcja Lubawa, deratyzacja Warszawa, Usługi Ozonowania w Olsztynie, Odkomarzanie Ostróda, deratyzacja Mrągowo, Osuszanie Olsztyn, haccp Grudziądz, program zwalczania szkodników, dezynfekcja kurników Żuromin, Fumigacja drewna, ozonowanie Toruń, Zwalczanie pluskiew Gdańsk, zwalczanie kun, deratyzacja mazowieckie, Dezynsekcja gazowa Gdynia, odpluskwianie Sopot, odławianie dzikich zwierząt Elbląg, sprzątanie po zgonie Malbork, firma ddd Tczew, sprzątanie po zmarłych Bydgoszcz, ochrona przed ptakami Szczytno, Barczewo, maty dezynfekcyjne Ełk, Program zwalczania szkodników, likwiadacja gniazda os, zwalczanie karaluchów, fumigacja gazowa Szczytno, Tępienie Warszawa, robaki w domu, Mińsk Mazowiecki, insekty w drewnie, Siedlce, Skuteczna dezynfekcja, Dzałdowo, Dezynsekcja gazowa, Osuszanie po zalaniu, Biskupiec, likwiadacja grzyba, Braniewo, Fumigacja palet, Odstraszanie ptaków, Nidzica, Odławianie gołębi, Fumigacja gazowa, Ozonowanie Warszawa

PHP: 4,0975 s | database. Projekt i wykonanie: 102design.pl profesjonalne strony WWW