"O jakości można mówić, kiedy wracają do nas klienci, a nie produkty."

Insektpol tlo

Dezynsekcja i fumigacja archiwaliów

Aby zadbać o odpowiednie warunki przechowywania zbiorów archiwalnych na wstępie należy przeanalizować przyczyny powodujące niszczenie dokumentacji archiwalnej.

dezynsekcja archiwum

Przyczyny niszczenia zasobów archiwalnych przez owady

Aby zadbać o odpowiednie warunki przechowywania zbiorów archiwalnych na wstępie należy przeanalizować przyczyny powodujące niszczenie dokumentacji archiwalnej. Wyróżnia się przyczyny: fizykochemiczne (światło, temperatura, wilgotność, gazy spalinowe i bojowe), biologiczne (mikroorganizmy) i mechaniczne (działanie sił podczas przechowywania i użytkowania archiwaliów). Pył, kurz, piasek oraz pożary i powodzie również przyczyniają się do niszczenia zbiorów archiwalnych. W rzadko sprzątanych magazynach bibliotecznych i archiwalnych, muzeach lub innych miejscach składowania znacznej ilości starego papieru, gdzie brak jest częstych przeglądów mogą pojawić się owady, atakujące często bezcenne egzemplarze.

Owady w archiwach

Duża wilgotność oraz wysoka temperatura w miejscach przechowywania zasobu archiwalnego sprzyjają pojawianiu się owadów. Często zdarza się, że do magazynów i archiwów przenoszą się poprzez kontakt z aktami już zarażonymi przez owady, a także mogą przedostawać się przez otwarte okna, wentylatory lub rury kanalizacyjne. W archiwach owady chętnie atakują księgi, w których potrafią żerować niezauważalnie nawet przez kilka lat. Najczęściej występującą u nas grupą owadów, niszczącą zbiory archiwalne są chrząszcze.

Wyróżnia się trzy gatunki chrząszczy, żerujących w księgach:

- Chrząszcze żerujące w warstwach kleju: żywiak chlebowiec, kołatek, świdrzyk cygarowiec. Najbardziej niebezpiecznym z nich jest żywiak. Pożywieniem larwy żywiaka jest skrobia, znajdująca się w kleju. Zjadając klej larwy uszkadzają również inne elementy ksiąg, jak pergamin i skórę.

- Chrząszcze żerujące w drewnianych oprawach ksiąg: spuszczel pospolity, kołatek domowy, wyschlik grzebykorożny

- Chrząszcze rozwijające się w bloku książki, powodując zniszczenia kartek (Nicobium castaneum, Nicobium hirtum)

W Polsce występuje wiele innych owadów (m.in. rybik cukrowy, pustosz wypuklak, karaczan), które „zjadają” wszystkie organiczne części dokumentu, które są w stanie przyswoić.

Dezynsekcja dokumentów archiwalnych

Wśród zabiegów zapobiegających niszczycielskiej działalności owadów żerujących w dokumentach archiwalnych jest dezynsekcja. Polega ona na zwalczaniu szkodników we wszystkich fazach rozwoju przy użyciu odpowiednich środków chemicznych. Wyróżnia się trzy rodzaje dezynsekcji dokumentów: jednostkową, grupową i ogólną.

Dezynsekcja jednostkowa stosowana jest w przypadku pojedynczego dokumentu, w którym istnieje podejrzenie występowania lub zaobserwowano ślady żerowania owadów w postaci małych otworków wejściowych, wydrążonych przez larwy owada.

Dezynsekcja grupowa dotyczy zabiegów stosowanych wobec grupy dokumentów zagrożonych niszczeniem lub już zaatakowanych przez owady. Bywa, że są to zespoły ksiąg transferowane z wypożyczalni do magazynu lub zespół dokumentów nowo wprowadzonych do zbioru, w których stwierdzono istnienie żerujących owadów.

Dezynsekcja ogólna obejmuje łącznie wszystkie dokumenty zgromadzone w magazynie oraz wyposażenie magazynu.

Dezynsekcja może być przeprowadzana przy pomocy preparatów chemicznych w postaci stałej. Taki zabieg wykonuje się poprzez rozsypywanie środków owadobójczych na krawędziach półek i regałów, co stanowi barierę dla owadów przed przedostaniem się do umieszczonych tam dokumentów. Takim środkiem jest preparat DDT - dwuchloro-dwufenylotrójchloroetan, który w Polsce funkcjonuje pod nazwą „azotoks” lub pochodny „tritoks”. Można je aplikować również w formie płynnej w formie oprysku, lecz nie bezpośrednio na dokument tylko na podłogi magazynów i pustych półkach. Środki te działają toksycznie na owady, jednak preparaty w postaci płynnej są łatwopalne, a w dużych stężeniach stają się niebezpieczne dla człowieka.

Najskuteczniejszą wśród metod dezynsekcji, a zarówno bezpieczną dla dokumentów jest metoda gazowania. W zależności od potrzeb stosuje się gazowanie w odpowiednich szczelnie zamykanych szafach, w komorze próżniowej lub całych pomieszczeń.

Gazowanie przy pomocy komory próżniowej

Gazowanie w komorze próżniowej jest dotychczas najnowocześniejszą metodą zwalczania szkodliwych owadów, a jednocześnie daje gwarancję skuteczności. Proces ten rozpoczyna wprowadzenie do wnętrza komory zespołu dokumentów i jej hermetyczne zamknięcie, po czym następuje wypompowywanie powietrza. Otrzymane podciśnienie odgrywa ważną rolę w całym zabiegu, gdyż przyczynia się do niszczenia owadów. Po wypompowaniu powietrza, do komory wprowadza się gaz, będący mieszaniną tlenku etylenu i dwutlenku węgla, do wyrównania ciśnienia. Przy uzyskanym podciśnieniu, gaz bez przeszkód przenika do ciasno ułożonych dokumentów. Po upływie 3-4 godzin wypompowuje się gaz. Następnie można otworzyć komorę próżniową i przełożyć dokumenty na właściwe miejsce.

 

TAGI:Dezynsekcja Archiwaliów Gdańsk, Fumigacja archiwum, Fumigacja Warszawa, Firma fumigująca archiwa, Komora fumigacyjna, Archiwalia dezynfekcja,

 


Data Publikacji: 2016-12-20 18:56:00, Insektpol,

Kontakt z firmą Insektpol

kontakt Nowe Miasto Lub.:

ul. Grunwaldzka 7
13-300 Nowe Miasto Lub.
tel: +48 505 177 654
e-mail: biuro@insektpol.pl

kontakt Mrągowo:

ul. Lubelska 8b
11-700 Mrągowo
tel: +48 505 502 749
e-mail: insektpol@o2.pl

kontakt Gdańsk:

tel: +48 533 318 998
e-mail: gdansk@insektpol.pl

kontakt Płock:

tel: +48 693 707 762
e-mail: plock@insektpol.pl

kontakt Bydgoszcz:

tel: +48 533 351 155
e-mail: bydgoszcz@insektpol.pl

kontakt Toruń:

tel: +48 533 351 162
e-mail: torun@insektpol.pl

kontakt Grudziądz:

tel: +48 693 707 762
e-mail: grudziadz@insektpol.pl

kontakt Warszawa:

tel: +48 732 732 770
e-mail: warszawa@insektpol.pl

kontakt Gdynia:

tel: +48 533 318 998
e-mail: gdynia@insektpol.pl

kontakt Mińsk Mazowiecki:

tel: +48 732 732 770
e-mail: minsk@insektpol.pl

kontakt Łódź:

tel: +48 693 707 762
e-mail: lodz@insektpol.pl

kontakt Olsztyn:

ul. Strąkowa 49
10-846 Olsztyn
tel: +48 533 331 215
e-mail: olsztyn@insektpol.pl

kontakt Elbląg:

tel: +48 533 318 998
e-mail: elblag@insektpol.pl

Reklamacje i uwagi:

e-mail: reklamacje@insektpol.plPokaż Insektpol na większej mapie.


Insektpol Warszawa

Insektpol, dezynsekcja, dezynfekcja, fumigacja
Wszelkie prawa zastrzeżone
Własność InsektPol Tomasz Zawacki.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020