Zwalczanie szkodników drewna w procesie fumigacji z wykorzystaniem fosforowodoru