fumigacja palet, zboża, gazowanie, kornik drukarz

FUMIGACJA

Definicja fumigacji/gazowania: co to jest fumigacja

Fumigacja – zwalczanie szkodników drewna, zboża etc. Za pomocą gazu/dymu (łac.-  fumigatus z fumigare – kadzić, dymić) – Likwidowanie (gryzoni, owadów) szkodników substancjami chemicznymi fumigantami– gazem/parą/dymem. Najczęściej stosowanym fumigatorem jest fosforowodór. Dawniej w procesie gazowania/fumigacji stosowany był bromek metylu, który wycofano ze względu na negatywny wpływ na środowisko. Zdecydowanie największym atutem fumigacji jest jego wysoce mocna skuteczność w procesie likwidacji oraz zwalczania szkodników w drewnie, a dodatkowo należy wspomnieć, iż proces ten jest całkowicie neutralny dla materiału fumigowanego/odkażanego.

Metody i sposoby fumigacji drewna:

Fumigacja stosowana jest na wile sposobów najczęściej przez namiotowanie gdzie do szczelnie zamkniętego przedmiotu – domu/szafy/silosu wtłaczany jest pod ciśnieniem fumigator. Skuteczność tej metody jest wykorzystywana w fumigacji obiektów zarażonych Spuszczelem Pospolitym, Kołatkem Domowym, Kornikiem etc.   W sektorze indywidualnym do likwidacji insektów (much, komarów) coraz częściej stosuje się  małe elektrofumigatory tworzące -emitujące niedużą ilość nietrujących ludzi oparów owadobójczych. 

Przepisy międzynarodowe: fumigacja palet, drewna

Fumigacja drewna jak i opakowań drewnianych tj.  bębny kablowe, skrzynie, palety  jest wymagana  poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi (między innymi Portugalia i Hiszpania) w transporcie międzynarodowym .  Celem tej praktyki jest zahamowanie rozprzestrzeniania się szkodników ich, larw czy jajeczek. Materiał zabezpieczony posiada wypalony znak logo IPPC który jest podobny do kłosa zboża. Dodatkowo można tam znaleźć informację o sposobie jakim zostało zabezpieczone to drewno:

MB (ang. Methyl Bromide)  (jeszcze stosowany w niektórych krajach) drewno zabezpieczone bromkiem metylu poprzez gazowanie.

DB (ang. Debarked) usunięto pozostałości kory poprzez obróbkę mechaniczną tego drewna.

HT (ang. Heat treatment) zastosowano wysoką temperaturę i wysuszono w określonym czasie (komorowo) drewno z którego zrobiono opakowanie. 

Zastosowanie fumigacji:

  • Zwalczanie szkodników drewna (obiekty zabytkowe, sakralne, meble, itp.),
  • Fumigacja pustych obiektów,
  • Fumigacja zbiorników produktów mączno-zbożowych,
  • Fumigacja produktów spożywczo-rolnych,
  • Fumigacja zboża i ziarna,
  • Fumigacja palet, fumigacja eksportowa, europalet,
  • Fumigacja naczep samochodowych,
  • Fumigacja dachów, fumigacja domów drewnianych, elementów z drewna,
  • Fumigacja segmentowa oraz namiotowa.

Fumigacja to proces dezynsekcji termicznej oraz chemicznej z wykorzystaniem gazu (np. fosforowodór ph3) lub wysokiej temperatury powyżej 56 stopni C. Nasza firma specjalizuje się w zwalczaniu szkodników za pomocą zabiegu fumigacji (dezynsekcji).

Certyfikat Fumigacji Palet

Wszystkie działania związane z fumigacją wykonywane są przez ekspertów z wykorzystaniem najnowszych technologicznie zaawansowanych urządzeń, a po ich zakończeniu wystawiane są certyfikaty, raporty, protokoły i ekspertyzy według potrzeb klienta.

Usługi Fumigacji świadczymy na rzecz swoich klientów na terenie całego kraju. Można nas spotkać w miastach : Warszawa, Gdańsk, Poznań, Kraków, Toruń, Olsztyn, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Warszawa, Płock, Białystok, Ełk, Włocławek, Chojnice, Elbląg, Słupsk, Wejherowo, Braniewo, Suwałki

Fumigujemy towary na eksport

Podstawowe elementy fumigowane to głównie: Opakowania drewniane, fumigowane palety z drewna, drewniane elementy konstrukcji opakowań.

Jako specjalistyczna firma zajmująca się zabiegami fumigacji posiadamy Świadectwo INSTYTUTU TECHNOLOGII DREWNA umożliwiające wykonywanie usług związanych z wykonywaniem (obróbki termicznej) fumigacji na eksport i znakowaniem towarów znakiem HT. Przydzielenie znaku specjalnego IPPC oraz nadanie numeru w  “Krajowym rejestrze firm spełniających warunki produkcji materiałów opakowaniowych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych”.

Dokumentem odniesienia: International Standards for Phytosanitry Measures ISPM No. 15:2009.