zwalczanie pluskiew domowych

Zwalczanie pluskiew

Pluskwa znana też jako wesz ścienna lub mahoniowy tępak to niewielki, ale sprawiający wiele problemów owad. Żywi się krwią zwierząt w tym między innymi człowieka. To właśnie człowiek pomaga pluskwom zasiedlać nowe miejsca. Przenosimy je w bagażach do hoteli po których z łatwością się roznoszą. W naszych domach zasiedlają tapicerowane meble, szczeliny, zasłony, i żaluzje. Można je też znaleźć pod tapetami, w łóżkach, materacach i we wszystkich miejscach, które są trudno dostępne lub brudne. Jeszcze niedawno wydawało się, że niemalże zupełnie wypleniliśmy pluskwy, ale ostatnie lata to ich spektakularny powrót. Pluskwy piją krew raz na kilka dni, ale potrafią miesiącami żyć bez jedzenia dzięki hibernacji w którą zapadają, gdy nie mogą znaleźć żywicieli. Z niniejszego artykułu dowiemy się jak wykrywać pluskwy, co odstrasza pluskwy, jakie są środki na pluskwy, jak zwalczać pluskwy łóżkowe i jakie są metody zwalczania pluskiew.

 

zwalczanie pluskiew domowych

WYKRYWANIE PLUSKIEW

Najczęściej jedynymi oznakami występowania pluskiew są zaczerwienienia pojawiające się na skórze. Ze względu na to, że jeszcze do niedawna pluskwy w naszym kraju niemal nie występowały często nawet dermatolodzy nie potrafią zdiagnozować ich przyczyn. W wykryciu obecności pluskiew może pomóc specyficzna, wydzielana przez nie woń podobna do zapachu gnijących malin. W przypadku zaistnienia podejrzeń występowania pluskiew należy regularnie przeglądać miejsca, w których pluskwy najczęściej występują. Istnieją też specjalne pułapki pomagające w monitorowaniu obecności pluskiew, które umieszcza się w materacach lub szczelinach.

Metody Zwalczania pluskwy domowej

Pluskwy można zwalczać wieloma metodami. Stosowane metody możemy podzielić na dwie grupy: metody chemiczne i metody fizyczne.

Do metod chemicznych zaliczamy:

  • opryski,
  • opylanie powierzchni środkami pylistymi,
  • zamgławianie termiczne oraz ultraniskoobjętościowe,
  • odymianie świecami dymnymi z insektycydem

Do metod fizycznych zaliczamy:

  • ogrzewanie całych pomieszczeń do temperatury ponad 60 stopni Celsjusza i utrzymywanie jej przez określony czas,
  • miejscowe ogrzewanie parą wodną z wykorzystaniem steamerów parowych,
  • wymrażanie suchym lodem,
  • wytrzepywanie, potrząsanie, odkurzanie i fizyczne usuwanie pojedynczych owadów,

W następnej części naszego artykułu dokonamy szczegółowego przeglądu najczęściej stosowanych metod zwalczania pluskiew

1 Oprysk szczegółowy na pluskwy (zakamarki i powierzchnie)

Jest to najskuteczniejsza spośród procedur z chemią kontaktową. Niestety jest ona szkodliwa dla zdrowia i nie chroni przed migracją pluskiew z zewnątrz. Ponadto cechuje się największym zużyciem insektycydu, największym nakładem czasowym spośród procedur chemicznych i koniecznością długotrwałego opuszczenia lokalu. P W metodzie tej oprysk trafia bezpośrednio w miejsca, gdzie znajdują się pluskwy. Niestety metoda ta wymaga ogromnego doświadczenia i nakładu pracy ponieważ musi objąć wszystkie potencjalne zakamarki, w których przebywają pasożyty.

2 Gazowanie pluskiew

Jest to jedna z najprostszych metod zwalczania pluskiew. Nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy jednak obecnie nie jest stosowana ponieważ od wielu lat jest zabroniona w całej Unii Europejskiej ze względu na wysoki stopień toksyczności stosowanego do gazowania dichlorofosu. O tym jak bardzo niebezpieczny dla zdrowia jest dichlorofos świadczy fakt, że w przeszłości był on stosowany jako broń chemiczna. Ze względu na ogromną szkodliwość już w 1925 roku zakazano jego stosowania w trakcie działań wojennych, a począwszy od lat dziewięćdziesiątych stopniowo ograniczano jego cywilne stosowanie w Europie aż do całkowitego zabronienia produkcji, wwozu i użycia na terenie Unii Europejskiej w 2013 roku. Pod żadnym pozorem nie należy korzystać z usług firm oferujących zwalczanie pluskiew dichlorofosem. Może on doprowadzić do nudności, wymiotów, biegunki zawrotów głowy, a nawet śmierci.

3 Opylanie na pluskwy chemią w proszku

Bardzo prosta, szybka i tania metoda odpluskwiania. Zazwyczaj nie wymaga opuszczania lokalu i cechuje się średnią szkodliwością. Niestety jest średnio skuteczna w przypadku pluskiew lub innych pasożytów zewnętrznych.

4 Kontrolowane wyłączenie

Skuteczna i bezpieczna dla zdrowia metoda. Stosowana bardzo rzadko ponieważ wymaga większej powierzchni i czasu.

5 Termiczne zwalczanie pluskiew

Istnieją trzy rodzaje termicznego zwalczania pluskiew. Pierwsza to zwalczanie ogólne. W trakcie zwalczania ogólnego pluskwy temperatura jest podnoszona w całym pomieszczeniu, lub nawet w całej nieruchomości. Wymaga to ogromnych ilości energii, co sprawia, że jest to metoda bardzo droga i rzadko stosowana. Zwalczanie termiczne likwiduje też inne stawonogi w tym bardzo niebezpieczne dla uczulonych na ich odchody roztocza. Jedną z podstawowych przeszkód w Polsce jest wysoka bezwładność termiczna konstrukcji budynków. W wielu przypadkach niemożliwe jest nagrzanie budynków do temperatury 60 stopni Celsjusza. Najłatwiejsze jest to w przypadku lekkich budynków szkieletowych popularnych w Ameryce północnej. Dlatego właśnie tam stosuje się tę metodę najczęściej. Metoda ta jest szczególnie dobra w przypadku kobiet w ciąży i małych dzieci, a także obecności zwierząt, gdyż jest bezpieczna dla zdrowia. Dodatkową korzyścią z zastosowania tej metody jest tymczasowa likwidacja wilgoci w całym pomieszczeniu. Niestety ten sposób na pluskwy nie chroni w przypadku ponownego pojawienia się pluskiew w pomieszczeniu.

Drugą metodą termicznego zwalczania pluskiew jest zwalczanie szczegółowe. Zachowuje ono zalety metody ogólnej przy niższych kosztach. Nie powoduje zniszczeń i nie czopuje zakamarków. Metoda ta jest szczególnie popularna na Zachodzie. Wykonywana jest pod ciśnieniem, na sucho, na wilgotno lub naprzemiennie. Pozwala na likwidacje również innych niż pluskwy gatunków owadów, a jednocześnie jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych.

Trzecią metoda termicznego zwalczania pluskiew jest ich wymrażanie znane też jako cryonite lub suchy lód. Metoda ta jest odwrotnością metody ze szczegółowym zastosowaniem wysokiej temperatury. W metodzie tej do miejsc, w których mogą ukrywać się pluskwy przystawia się dysze z której wylatuje oziębiający się podczas rozprężania dwutlenek węgla. W metodzie tej istotne jest utrzymywanie bliskiego kontaktu strumienia z pluskwami, gdyż strumień ociepla się bardzo szybko i osiąga temperaturę rzędu -40 stopni Celsjusza już kilkadziesiąt centymetrów od wylotu. Temperatura ta jest już niegroźna dla pluskiew gdy jest tylko tymczasowa. Dużym problemem podczas wymrażania jest czopowanie się szczelin przez tworzący się suchy lód, co uniemożliwia dotarcie strumienia dwutlenku węgla głębiej w zakamarki. Niestety właśnie tam najczęściej znajdują się pluskwy. To często zmusza firmy do uzupełniania wymrażania insektycydami pryskanymi do głębokich miejsc zamiast dwutlenku węgla, co jest jednoznaczne z przyznaniem się do niedokładności tej metody. W takim wypadku metoda traci swój jedyny atut, którym jest nietoksyczność. Metoda ta zajmuje dużo czasu, jest mniej skuteczna niż zwalczanie wysoką temperaturą i nie chroni w przypadku ponownej wizyty pluskiew z zewnątrz.

6 Remont sposobem mechanicznym na pluskwy

Ponieważ pluskwy żyją w szczelinach dobrze jest zagipsować wszelkie otwory i szczeliny w ścianach.

7 Oprysk powierzchniowy ogólny na Pluskwę domową

         Szybka i tania, ale jednocześnie mało profesjonalna i szkodliwa dla zdrowia metoda. Mało skuteczna, gdyż pasożyty są dobrze poukrywane w głębokich zakamarkach, gdzie ten    rodzaj oprysku nie dotrze.

8 Zamgławianie ULV na gorąco (odpluskwianie ulv)

Rodzajem oprysku ogólnego jest zamgławianie gorące. Jest to metoda wyjątkowo skuteczna w stosunku do komarów i innych owadów latających. Pozwala zmniejszyć koszty dzięki drastycznemu zmniejszeniu zużycia chemii, a jednocześnie działa długotrwale. Niestety metoda ta jest mało skuteczna w stosunku do pluskiew i szkodliwa dla zdrowia.

Jak widać metod zwalczania pluskiew jest wiele. Żadna z nich nie jest jednak doskonała. Gdyby było inaczej opisalibyśmy tylko jedną metodę, a resztę pominęlibyśmy. W przypadku metod chemicznych dużym problemem jest wzrastająca odporność pluskiew na insektycydy i niszczenie ekosystemu. Ze względu na sporą szkodliwość dla zdrowia chemia nie może być stosowana na materacach, pościelach, dywanach i tym podobnych. Niestosowanie się do tych ograniczeń może doprowadzić do uszkodzenia płuc i niewydolności oddechowej. Również metody fizyczne nie są pozbawione wad. Ważne jest dostosowanie stosowanych środków do sytuacji. Nie zależnie od zastosowanej metody lub metod nie należy zapominać o tym, że nie zawsze udaje się wytępić pluskwy po jednym zabiegu. Często okazuje się, że należy go przeprowadzić dwu lub trzykrotnie.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kilku metod jednocześnie. W dalszej części naszego artykułu przedstawimy 2 przykłady sposobów zwalczania pluskiew będące połączeniem dwóch różnych metod

1. Zwalczanie pluskiew metodą IPM z owadoszczelnością

IPM to angielski skrót tłumaczony na Polski jako zintegrowana ochrona przed szkodnikami. Polega ona na kombinacji najlepszych dostępnych metod ich zwalczania. Jest to postępowanie czasochłonne, ale skuteczne. W przypadku zwalczania pluskiew pierwszym elementem jest zastosowanie jednej z omówionych przedtem metod natychmiastowego ich zwalczania. Drugi element to zablokowanie pluskwom dostępu do pomieszczeń. Dodatkowo instruuje się klientów na temat sposobów uniknięcia problemu pluskiew w przyszłości.

2. Termiczno-chemiczne zwalczanie pluskiew

Ten sposób na pluskwy jest, jak sama nazwa wskazuje połączeniem metod termicznych i chemicznych. Łączy się w niej oprysk szczegółowy z zastosowaniem wysokiej temperatury. W metodzie tej powierzchnie pochłaniające chemie lub mające kontakt ze skórą oczyszczane są termicznie, a miejsca w których mogą ukrywać się pluskwy opryskiwane są chemią. Jest to metoda bezpieczniejsza dla zdrowia niż oprysk szczegółowy, a jednocześnie szybsza i prostsza od metod termicznych. Jej wadami jest to, że wiąże się ona z dużym zużyciem insektycydu i koniecznością opuszczenia lokalu.

Zwalczanie pluskiew – Usługi

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci pozbyć się problemu pluskiew.

Tel.: +48 732 732 770, emial: biuro@insektpol.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.