Deratyzacja, myszy, zwalczanie szczury,

Problemy z gryzoniami

W Polsce do grupy gryzoni, które generują straty finansowe zaliczamy głównie szczury i myszy. Gryzonie te mają zdolność przystosowywania się niemalże do każdych warunków środowiska. Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią ich najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności.

Głównymi problemami związanymi z obecnością szczurów i myszy są:

  • rozprzestrzenianie się chorób poprzez przenoszenie takich zarazków jak: Salmonella spp, Escherichia coli, Hantaviruses, Dżuma, Toksoplazmoza
  • skażenie produktów odchodami
  • zniszczenia magazynowanej żywności
  • zniszczenia konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych

Kontrola obecności gryzoni

Zarówno szczury jak i myszy wychodzą na poszukiwanie żywności po zmierzchu, dlatego gdy żywe gryzonie zostaną zauważone w ciągu dnia, znaczy to, że ich populacja jest duża, a gryzonie potrzebują pożywienia. Jest to sygnał alarmowy do podjęcia natychmiastowego działania i wezwania firmy zajmującej się deratyzacją.

Ślady pozostawione przez gryzonie

Szczury i myszy pozostawiają po sobie plamy, które są mieszaniną tłuszczu, brudu i niekiedy moczu. Częstym śladem są również zniszczenia drewna i magazynowanych towarów. Gryzonie często rozdrabniają napotkany papier i karton, który służy im później do budowy gniazda. Poza tym gryzonie regularnie ścierają i ostrzą siekacze stąd uszkodzenia w drewnie.

Kształt i rozmiar odchodów pomaga w identyfikacji gatunku. Odchody szczurów mają średnio 10-12mm długości i 5mm szerokości, natomiast myszy 4mm długości i tylko 1 mm grubości. Jeśli odchody są miękkie i błyszczące, znaczy to, że wciąż obecne są żywe gryzonie. Duże i małe odchody wskazują na to, że doszło do rozmnożenia populacji.

Co to jest deratyzacja?

Deratyzacją (odszczurzaniem) nazywamy zwalczanie gryzoni (najczęściej myszy i szczurów) pomocą środków fizycznych (Pułapki na gryzonie), biologicznych lub chemicznych (trutki). Zazwyczaj deratyzacja wiąże się także z zabezpieczeniem obiektów przed gryzoniami oraz okresowe monitoring przez firmę ddd. Więcej o definicji deratyzacji można znaleźć w tym artykule na wikipedia.

Niechemiczne metody zwalczania szczurów, myszy itp.

Pułapki sprężynowe

Pułapki sprężynowe należy stosować zgodnie z wymogami istniejącego ustawodawstwa, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo ludzi, przede wszystkim dzieci. 

Pułapki gilotynki i potrzaski zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwoleń prawnych.

Pułapki żywołowne na gryzonie

stacja deratyzacyjnaMożna je stosować jako alternatywę dla przynęt toksycznych oraz w miejscach gdzie istnieje zagrożenie skrzywdzenia innych gatunków zwierząt, również tych chronionych prawem. Każdy szkodnik złapany w taką pułapkę unieszkodliwiany jest w humanitarny sposób.

Inspekcja

Bardzo dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie i przeglądanie zastawionych pułapek. Maksymalizuje to skuteczność kontroli gryzoni i ich eliminacji, a także pozwala na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Chemiczne metody zwalczania gryzoni

Stosowanie pestycydów, szczególnie rodentycydów, w przemyśle spożywczym niesie za sobą ryzyko skażenia żywności, a także  może ono prowadzić do bezpośredniego i pośredniego zatrucia innych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby ocenę zagrożenia ze strony gryzoni i ich eliminację przeprowadziła wyspecjalizowana firma.

Rodentycydy ostre

Jedynym dostępnym w UE rodentycydem ostrym jest alfa-chloraloza. Jej działanie polega na obniżeniu temperatury gryzonia co powoduje śmierć z powodu hipotermii. Obecnie ten produkt jest dozwolony do użycia tylko przeciwko myszom.

Antykoagulanty

Antykoagulanty obniżają krzepliwość krwi co powoduje krwotok wewnętrzny u gryzonia i śmierć. Trutki mają opóźnione działanie, gryzoń pobierając trutkę nie odczuwa zagrożenia. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia trucizny następuje bezbolesna śmierć gryzonia.

W jakich obiektach należy przeprowadzać deratyzację (odszczurzanie) ?

Szczególnie narażone na ataki gryzoni są obiekty, w których szczury i myszy mogą znaleźć pożywienie. Dlatego właśnie takie obiekty jak magazyny, zakłady przetwórstwa, mieszkania, piwnice są szczególnie narażone na ich obecność. Tego typu obiekty zabezpiecza się przed gryzoniami obstawiając je karmnikami deratyzacyjnymi i przeprowadzając okresowy monitoring szkodników.

Cennik usług Deratyzacji

Cena usług deratyzacji może być różna w zależności od wielkości obiektu, ilości urządzeń oraz pomieszczeń dlatego w celu ustalenia cen deratyzacji należy skontaktować się z firmą DDD.

Oferujemy usługi w takich miastach jak: Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Trójmiasto, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia, Grudziądź, Elbląg, Malbork

firma deratyzacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.