odstraszanie ptaków, zabezpieczanie przed ptakami

Problem ptaków

Nadmiar ptaków takich jak gołębie, jaskółki, czy nawet wróble powoduje to, że osiadają one na dachach budynków, parapetach, gzymsach, pomnikach, fontannach, parkingach i wielu innych miejscach zanieczyszczając je odchodami. Poza aspektem  wizualnym, wraz z odchodami przenoszone są groźne drobnoustroje chorobotwórcze. Związki chemiczne zawarte w odchodach powodują choćby rdzewienie metalowych części konstrukcji czy też odbarwienia na lakierze samochodowym.

Jak wyeliminować problem ptaków?

Prawo w kwestii ograniczania zbyt dużej populacji ptaków na obiektach użyteczności publicznej zezwala na ich częściowe wyłapywanie i przesiedlanie, a także montaż elementów odstraszających. Ważne jest przy tym, że stosowane produkty nie ranią ptaków, nie wpływają na ich ogólną liczebność, a jedynie wymuszają zmianę ich przyzwyczajenia. To wystarczy by pozbyć się nieproszonych gości, a tym samym problemu związanego z ich odchodami.

Odławianie ptaków i usuwanie ptasich gniazd a przepisy

Wszelkie prace ograniczające dostęp ptaków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu traktowane są jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku (zalepianie otworów w elewacjach oraz montowanie kratek w otworach stropodachu i otworach wentylacyjnych itp.). Czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną (zgodnie z art. 56 ust. 2 ust. 4 w związku art. 52 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody) zezwolenie na ich wykonanie wydaje właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Usuwanie gniazd ptasich z obiektów budowlanych ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych jest możliwe zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w ściśle określonym terminie, tj. w okresie od dnia 16 października do końca lutego.

Metody ochrony przed ptakami

  • plastikowe kolcena gołębie – mocne i odporne na działanie UV, bezpieczne dla ptaków
  • siatka na wróble i gołębie
  • chwytacze na gołębie
  • półki do zbierania odchodów jaskółek, do zawieszania pod gniazdem
  • plastikowe elementy odstraszające