Reklamacje i uwagi

Naszym celem jest Państwa zadowolenie. Jeśli z jakiegoś powodu nie będą Państwo zadowoleni, mają Państwo prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie uwagi oraz reklamację należy składać mailowo na adres: 

  reklamacje@insektpol.pl

W wiadomości należy dokładnie opisać powód reklamacji oraz w razie potrzeby załączyć dodatkowe dokumenty (zdjęcia, raporty z usług, itp.). Reklamację rozpatrujemy zazwyczaj w ciągu 30 dni. W niektórych przypadkach zastrzegamy prawo do wydłużenia czasu rozpatrywania reklamacji.