brama bioasekuracyjna przejazdowa producent

Czym jest Bioasekuracja?

Bioasekuracją nazywamy działania podejmowane w celu powstrzymania szkodliwych mikroorganizmów przed przedostaniem się na teren gospodarstw rolnych na terenie których prowadzona jest produkcja zwierzęca. Jednym z kluczowych elementów bioasekuracji jest dezynfekcja. Dezynfekcją nazywamy zabiegi mające na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.

Bioasekuracja stosowana jest w celu powstrzymywania rozprzestrzeniania się wielu szczepów wirusów i gatunków bakterii niemniej w chwili obecnej szczególnie duże jest jej znaczenie w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Ciągłe zwiększanie się zagrożenia ze strony tego wirusa powoduje, że niezbędne jest stałe podejmowanie działań mających na celu zwiększanie skuteczności bioasekuracji gospodarstw rolnych.


Masz pytania odnośnie bramy bioasekuracyjnej ? 

Skontaktuj się z nami: tel. +48 533 331 214, e-mail: biuro@insektpol.pl


Zabezpieczenie przed asf (afrykańskim pomorem świń)

Wirus afrykańskiego pomoru świń może przedostać się na teren gospodarstwa rolnego różnymi drogami. Jedną z nich są wjeżdżające na teren gospodarstwa pojazdy. Pojazdy wjeżdżające na jego teren nierzadko odwiedzały wcześniej również inne gospodarstwa na terenie których na ich powierzchnie mógł przedostać się wirus. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów przewożących trzodę chlewną do rzeźni, pasze dla zwierząt lub inne produkty przeznaczone do hodowli trzody chlewnej oraz pojazdów należących do weterynarzy lub inseminatorów.

Nowoczesna dezynsekcja pojazdów – Brama Bioasekuracyjna

W celu zapobieżenia przeniesieniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren gospodarstwa na pojazdach konieczne jest przeprowadzenie ich dezynfekcji. W tym celu najczęściej stosowane są maty dezynfekcyjne. Maty dezynfekcyjne skutecznie dezynfekują koła wjeżdżających na teren gospodarstw rolnych i wyjeżdżających z nich pojazdów.

brama bioasekuracyjna dysze w najeździe brama dezynfekcyjna dysze

Niestety nie zapewniają one dezynfekcji pozostałych powierzchni tych pojazdów. Na szczęście opracowano skuteczne rozwiązanie zapewniające dezynfekcje wszystkich powierzchni środków transportu. Rozwiązaniem tym są bramy dezynfekcyjne produkowane przez firmę insektpol. Bramy bioasekurcyjne znane są również jako kurtyny bioasekuracyjne, bramy dezynfekcyjne, kurtyny dezynfekcyjne, bramy do bioasekuracji, kurtyny do bioasekuracji, bramy do dezynfekcji, kurtyny do dezynfekcji lub bramy do zamgławiania.

Producent Bram Bioasekuracyjnych

Insektpol jest firmą posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży bioasekuracji gospodarstw rolnych. Nasze produkty do bioasekuracji od wielu lat powszechnie stosowane są na terenie gospodarstw rolnych, przejść granicznych, jednostek wojskowych i innych miejsc do powstrzymywania wirusów i bakterii w tym zwłaszcza wirusa afrykańskiego pomoru świń i wirusa ptasiej grypy.

Bramy bioasekuracyjne firmy insektpol przeznaczone są do dezynfekcji wszelkiego rodzaju pojazdów w tym między innymi samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych i samochodów osobowych.

Zalety stosowania bramy bioasekuracyjnej

  • Profesjonalna dezynfekcja całych pojazdów a nie tylko kół jak w przypadku mat dezynfekcyjnych
  • Lepsza ochrona gospodarstwa przed wirusami
  • Szybkość dezynfekcji – szybsza niż dezynfekcja ręczna
  • Lepsza skuteczność dezynfekcji

Dane techniczne bramy bioasekuracyjnej

  • Podłączenie 230V
  • Dopuszczalna prędkość pojazdu – 5km/h
  • Wysokość bramy bioasekuracyjnej – 4m
  • Szerokość bramy bioasekuracyjnej 3,5m
  • 30 dysz spryskujących pojazd
  • Pompa o mocy 1200W i wydajności 3600l/h

Charakterystyka Bramy Dezynfekcyjnej

Nasze bramy wyposażone są w zbiornik w którym znajduje się roztwór dezynfekujący. Wydajna pompa oraz duża ilość dysz zapewniają dokładne spryskanie przejeżdżającego przez nią pojazdu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawia, że brama jest solidna i nadaje się do długotrwałej eksploatacji.

Bramy dezynfekcyjne umożliwiają pełną, szybką i skuteczną dezynfekcje wszystkich powierzchni przyjeżdżających na teren gospodarstwa i opuszczających je pojazdów. Jedyną alternatywną dla kurtyn dezynfekcyjnych metodą dezynfekcji całych pojazdów jest dezynfekcja ręczna. Niestety ręczna dezynfekcja całego pojazdu jest bardzo czasochłonna, co sprawia, że w praktyce rzadko jest ona przeprowadzana.

Bramy dezynfekcyjne zapewniają najwyższy obecnie dostępny poziom ochrony przed przenesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń na teren gospodarstwa za pomocą środków transportu. Za każdym razem dezynfekcja przeprowadzana jest za pomocą świeżego roztworu dezynfekcyjnego. Dzięki temu za każdym razem używany jest w nich roztwór o tym samym składzie i tej samej wysokiej skuteczności.

Brama Bioasekuracyjna a maty dezynfekcyjne

W stanowiących alternatywę dla bram bioasekuracyjnych matach dezynfekcyjnych ten sam roztwór dezynfekcyjny stosowany jest do dezynfekcji kół przez kilka dni od jego wylania w związku z czym skuteczność mat dezynfekcyjnych może nie pozostawać na jednakowym poziomie przez cały czas podczas którego są one stosowane. Poza tym nie należy zapominać o tym, że jak już wspominaliśmy dezynfekują one jedynie koła pojazdów, a nie wszystkie ich powierzchnie jak jest to w przypadku bram bioasekuracyjnych.

Dezynfekcja pojazdów

Pojazdy mogą być dezynfekowane również poza gospodarstwami rolnymi jednakże nie należy zapominać o tym, ze jedynie dezynfekcja przeprowadzona bezpośrednio przed wjazdem pojazdu na teren gospodarstwa daje pewność, że jest on wolny od drobnoustrojów. Poza tym tylko dokonanie dezynfekcji tuż przed wjazdem samochodu do gospodarstwa rolnego daje jego właścicielowi pewność co do tego, że rzeczywiście została ona przeprowadzona.


Chciałbyś zamówić bramę bioasekuracyjną ? 

Skontaktuj się z nami: tel. +48 533 331 214, e-mail: biuro@insektpol.pl