100%

SPI – owady magazynowanej żywności

Owady występujące w magazynowanej żywności (przemysł spożywczy) to specyficzna grupa szkodników, ponieważ spędzają większość swojego życia, wliczając rozwój w wybranym przez siebie rodzaju żywności. Zatem jedynie inspekcje i wczesne ich wykrycie mogą zapobiec ich występowaniu.

Poszczególne gatunki szkodników SPI przeważnie atakują konkretne typy produktów.

Fasola, groch i inne rośliny strączkoweChrząszcze Strąkowcowate
Kawa, kakaoRozkruszek mączny, Spichrzel orzechowiec, Ćmy magazynowe
SerRoztocza, Chrząszcze skórnikowate, Naścierwek
Suszone owoceOmacnica spichrzanka, Spichrzel orzechowiec, Chrząszcz tytoniowy, Przykrótek półskrzydły, Roztocza
Suszone warzywaOmacnica spichrzanka i inne różnorodne szkodniki
Mąka zmielona, produkty zbożoweMączne chrząszcze, Mklik mączny, Omacnica spichrzanka, Chrząszcze ukrywkowate, Rozpłaszczek rdzawy, roztocza
Ziarna zbóżWołek ryżowy, Wołek zbożowy, Kapturnik zbożowiec, Spichrzel surynamski, Chrząszcze ukrywkowate, Trojszyki, Omacnica spichrzanka, roztocza
MakaronyWołek zbożowy, Wołek ryżowy
Orzechy, wyroby cukierniczeOmacnica spichrzanka, Spichrzel orzechowiec, roztocza
Materiały zwierzęceChrząszcze tęgopokrywowe, Mole, Ćmy grzebiące

Karaczany – Dezynsekcja

Na całym świecie istnieje ponad 4000 gatunków karaczanów, jednak nie wszystkie uważane są za szkodniki. Karaczany są wszystkożerne i żywią się szeroko pojętą materią organiczną.

dezynsekcja, karaluchy, owady, insekty

Karaczany zanieczyszczają środowisko odchodami, przeżutym pożywieniem i skażają produkty swoim charakterystycznym zapachem. Mogą skażać żywność również w wyniku przemieszczania się z brudnych przestrzeni na żywność, roznosząc tym samym rozmaite zarazki.

Do najczęściej występujących gatunków zalicza się  Blatta orientalis potocznie zwanego karaluchem i Blattella germanica zwany prusakiem.

Muchy

Lista zarazków chorobotwórczych przenoszonych przez muchy jest bardzo długa, wywołują one m.in. czerwonkę, choroby układu pokarmowego, gruźlicę i wiele innych groźnych dla zdrowia chorób.

mucha domowa, końska mucha, dezynsekcja

Muchy są bardzo mobilnymi szkodnikami, zdolnymi do przemieszczania się z brudnych powierzchni na pożywienie, przenosząc w ten sposób na swoim ciele szeroki zakres organizmów chorobotwórczych. To właśnie zarazki przenoszone przez muchy czynią je jednymi z najbardziej niebezpiecznych szkodników

Muchy składają jaja w miejscach gdzie nie zabraknie pożywienia dla larw i w zależności od gatunku może to być mięso, owoce i inne produkty żywnościowe.

To co sprawia, że muchy są wyjątkowo groźne dla człowieka to fakt, że występują one zarówno w środowisku zanieczyszczonym (wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków), jak i domowym, a zdolność latania pozwala im się szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce, tym samym przenosić groźne dla zdrowia zarazki.

Mrówki ( dezynsekcja )

Mrówki uważane są za bardzo pracowite stworzenia żyjące w zorganizowanej społeczności, w której każda z nich odgrywa przypisaną sobie rolę, przyczyniając się do właściwego funkcjonowania całego mrowiska. Dziko żyjące mrówki np. w lasach uważane są za pożyteczne gdyż eliminują larwy wielu gatunków szkodników.

Mrówki często przedostają się do kuchni i miejsc, w których produkowana i przetwarzana jest żywność, a co za tym idzie istnieje ryzyko skażenia tejże żywności przez ich ciała. Żywność zawierająca mrówki musi być zniszczona w celu zapobiegnięcia skażenia innych pokarmów. Te i wiele innych czynników mogą doprowadzić do utraty reputacji przez firmę oraz strat finansowych.

Metody zwalczania insektów

W przypadku insektów pułapki mechaniczne rzadko można uznać za narzędzia zwalczania owadów. Jedynymi skutecznymi nie chemicznymi pułapkami są lampy owadobójcze oraz lepy. Należy dodać, że działają one tylko na owady latające: najczęściej muchy i komary.

W związku z tym że stosowanie pestycydów w przemyśle spożywczym stwarza zagrożenie skażenia żywności, należy je stosować tylko w razie konieczności i tylko przez wykwalifikowany personel firmy specjalizującej się w DDD.

Insektycydy, akarycydy

Środki chemiczne zwalczające insekty klasyfikowane są pod względem trybu działania na:

 • układ nerwowy
 • wytwarzanie energii
 • wytwarzanie naskórka
 • układ hormonalny
 • równowagę wodną

Przynęty insektycydowe cechują się bardzo niską toksycznością dla ssaków, co oznacza, że są bezpieczniejsze w miejscach gdzie znajdują się ludzie i pożyteczne organizmy.

Typowe formulacje insektycydów

 • proszki zwilżane, proszki do sporządzania zawiesiny,
 • koncentraty stężone,
 • zamgławianie techniką ULV
 • zadymianie
 • przynęty i trutki

Metody stosowania

 • opryskiwanie (szczeliny, szpary, kryjówki)
 • opylanie (piwnice, poddasza)
 • fumigacja / gazowanie (owady latające)
 • przynęty / trutki (karaczany, mrówki)
dezynsekcja