Jedną z najpowszechniejszych, efektywnych, skutecznych i najczęściej stosowanych metod dezynfekcji, poza ozonem, jest proces zamgławiania. Zamgławianie to również nowoczesny sposób wykonywania zabiegów dezynsekcji. W procesach dezynfekcji jak i dezynsekcji poprzez zamgławianie, ważne jest uzyskanie bardzo drobnych kropli preparatu, by mógł on głęboko wnikać w gęstą roślinność, np. przy zabiegach odkomarzania, w drobne szczeliny konstrukcji budynku, aby długo utrzymywał się w powietrzu czy też doskonale pokryć chronioną powierzchnię cieniutką warstewką preparatu (nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale także pionowej). W celu aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, insektycydów itp. stosuje się specjalne wytwornice aerozoli – zamgławiacze. 

nośnik mgły megafog

Aerozole to cząstki środków chemicznych o średnicy do 20 µm (niekiedy do 50 µm), które zawieszone są w powietrzu. W branży DDD wykorzystuje się aerozole kropelkowe, które powstają w wytwornicach aerozoli. Za ich pomocą można wytwarzać aerozole zimne i gorące. 

Zamgławianie na zimno wykonywane jest  zazwyczaj za pomocą generatorów ULV, które wytwarzają krople o wielkości około 30 mikronów tworzących gęstą mgłę. Wytwornice zimnej mgły pozbawione są obecności gorących spalin, co jest dużą zaletą i ma istotne znaczenie przy stosowaniu środków biobójczych wrażliwych na wysoką temperaturę. Niektórzy autorzy podają jednak, iż „mgła zimna” utrzymuje się w powietrzu krócej niż „mgła gorąca”, czego konsekwencją jest słabsze rozprzestrzenienie preparatu dezynfekcyjnego w obiekcie i krótszy jego kontakt z powierzchnią czynną. 

Przy zamgławianiu termicznym ciecz robocza odparowuje pod wpływem wysokiej temperatury i skrapla się przy kontakcie z chłodniejszą atmosferą pomieszczenia. Powstaje mgła o średnicy kropli już od 0,5 mikrona i może utrzymać się w powietrzu znacznie dłużej aniżeli mgła zimna. Umożliwia to dłuższy kontakt preparatu ze zwalczanym organizmem, co jednocześnie oznacza możliwość znacznej redukcji ilości podawanej cieczy roboczej, w porównaniu do dezynfekcji poprzez oprysk oraz skraca czas zabiegu. Wielkość cząstek danego środka bójczego można regulować poprzez właściwe ustawienie prędkości przepływu cieczy roboczej. Drobne krople mgły powstają przy wolnym przepływie cieczy, a większe kropelki uzyskuje się przy zwiększonej szybkości przepływu. Cząstki preparatu wielkości od 5 do 15 µm gwarantują dużą skuteczność każdego zabiegu dezynfekcji lub dezynsekcji.

Tagi: zamgławianie, dezynfekcja, zwalczanie bakterii, wirusy, grzyby, roztocza, usuwanie zagrożenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.