dezynsekcja mieszkania

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

DDD to skrót od słów dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja i bardzo dobrze, choć nie w pełni oddaje on to, czym zajmują się firmy DDD. W związku z tym pokazanie czym zajmuje się firma DDD najlepiej rozpocząć od objaśnienia znaczenie tych trzech charakteryzujących profil działalności firmy DDD słów.

  • Dezynsekcja to zwalczanie owadów takichjak karaczany, mrówki, muchy, komary, szerszenie, osy, pszczoły, mole, ćmy, szkodniki magazynowe (omacnica spichrzanka, milik mączny, wołeż ryżowy, wołek zbożowy),
  • Dezynfekcja to niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników,
  • Deratyzacja to zwalczanie gryzoni jakimi są myszy, szczury.

Dezynsekcja to jak wspomnieliśmy zwalczanie owadów. Słowo to pochodzi od angielskiej nazwy owadów (insect). Firmy DDD zwalczają szerokie spektrum owadów w różnych miejscach. Istnieje wiele metod którymi dokonywana jest dezynsekcja przez firmy DDD. Wysoko profesjonalne firmy ddd posiadają w swojej ofercie wiele metod zwalczania owadów dzięki czemu mogą wybrać optymalną metodę ich zwalczania w zależności od gatunku owada, miejsca w którym dokonywane jest jego zwalczanie oraz liczebności jego populacji. Bardzo często firmy pest control stosują  jednocześnie dwie lub nawet więcej metod zwalczania owadów. Jednoczesne zastosowanie kilku metod zwalczania owadów przez firmę ddd nazywane jest Integrowanym zwalczaniem szkodników (IPM).

Szybki kontakt : 732 732 770

Jakie owady zwalczają firmy pest control? 

Owady zwalczane przez firmy DDD podczas dezynsekcji możemy podzielić na grupy w zależności od miejsc żerowania. Podział ten nie będzie jednak całkowicie sztywny wiele owadów żeruje w różnych miejscach.

  • Szkodniki magazynowe,
  • Insekty domowe,
  • robaki w mieszkaniu
  • niechciane owady w ogrodzie,

Szkodniki magazynowe jak sama nazwa wskazuje występują w różnego rodzaju magazynach żywności. Charakterystyczną cechą magazynów jest fakt, ze w tego rodzaju miejscach często przechowuje się duże ilości żywności jednego rodzaju. Przykładem takiego magazynu są między innymi silosy zbożowe. Jeśli szkodnik odżywiający się zbożem na przykład wołek zbożowy znajdzie się w takim miejscu zacznie się szybko rozmnażać, co może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia zgromadzonych w takim miejscu zbiorów. Szkodniki magazynowe podzielić można na szkodniki nie atakujące opakowanych produktów, szkodniki inwazyjne i szkodniki penetrujące. Szkodnikami penetrującymi nazywamy szkodniki wygryzające otwory w opakowanych produktach, a inwazyjnymi owady wnikające do wnętrza produktów poprzez otwory wygryzione przez szkodniki penetrujące oraz przez inne istniejące w opakowaniach szpary i szczeliny. Do owadów żerujących w magazynach zaliczamy miedzy innymi wołka zbożowego, trojszyka ulca, mola ziarniaka, kapturnika zbożowca, rozpłaszczyka drobnego i ukrytka mauretańskiego.  W dezynsekcji magazynów niezwykle ważna jest szybkość działania ze względu na niezwykle szybkie rozmnażanie się owadów magazynowych. Zwierzęta te jeśli znajdą się w sprzyjającym ich rozwojowi miejscu zaczynają rozwijać się w tempie wykładniczym.

Dezynsekcja drewna przez firmę ddd

Drugą grupą owadów, które zwalczane są przez firmy pest control podczas dezynsekcji są szkodniki drewna. Jak sama nazwa wskazuje występują one w różnego rodzaju drewnianych budynkach, drewnianych elementach budynków i przedmiotach drewnianych. Szkodników drewna jest wiele, a każdy z nich posiada swoje preferencje dotyczące gatunku drewna w którym żeruje, jego wieku, temperatury, wilgotności i szeregu innych czynników. Do grupy tej zaliczmy ogromną ilość gatunków owadów spośród których najpowszechniejszymi są spuszczel pospolity, kołatek domowy i miazgowiec parkietowiec. Szkodniki drewna najczęściej zwalczane są rzez firmy DDD za pomocą namiotowania lub wygrzewania mikrofalami. Podczas wygrzewania mikrofalami drewno podgrzewane jest do temperatury powodującej śmierć owadów znajdujących się w jego wnętrzu. Podczas zastosowania tej metody generator mikrofal produkuje za pomocą magnetronu mikrofale podgrzewające znajdującą się wewnątrz drewna wodę.

Dezynsekcja archiwów przed szkodnikami

Trzecia grupą owadów zwalczanych przez firmy pest control są owady żerujące w zbiorach bibliotecznych i archiwaliach. Do tej grupy owadów zaliczamy miedzy innymi owady takie jak żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, wyschlik grzebykorożny, pustosz wypuklak, nicobium castaneum, karaczan, nicobium hirtum i rybik cukrowy. Najlepszą metodą zwalczania owadów żerujących w archiwaliach stosowaną przez firmy DDD jest ich zwalczanie za pomocą generatorów azotu. Metoda ta znana jest również jako metoda beztlenowa. Podczas zastosowania tej metody wartościowe przedmioty umieszczane są w foliowy, nie przepuszczający tlen opakowaniu. Następnie generator azotu dodaje azot do wnętrza folii aż stężenie tlenu w jej wnętrzu spadnie do od 0,1 do 0,3 %. Przy tak niskim poziomie tlenu owady giną. Podobnie dzieje się z większością spośród innych organizmów znajdujących się w powietrzu o tak niskim stężeniu tlenu. Po osiągnięciu tak niskiego poziomu stężenia tlenu firma pest control pozostawia obiekty pozostawia obiekty w zamknięciu przez co najmniej 21 dni.

Czwartą grupą owadów zwalczanych przez firmy DDD są błonkówki takie jak osypszczoły i szerszenie. Profesjonalne firmy usuwają ich gniazda w sytuacji jeśli znajdują się one w pobliżu ludzkich siedzib i zagrażają mieszkającym w ich pobliżu osobom.

To rzecz jasna tylko niektóre grup owadów, które zwalczane są przez firmy pest control. Wiele spośród zwalczanych w ten sposób owadów na przykład muchymuszki owocowepluskwy, czy komary nie zalicza się do żadnej z powyższych grup.

Istnieją też inne podziały owadów zwalczanych przez profesjonalistów z branży DDD. Na przykład ze względu na sposób poruszania się możemy podzielić je na biegające i latające.

Istnieje wiele metod dezynsekcji stosowanych przez firmy pest control. Najczęściej stosowane to oprysk szczegółowy, zamgławianie oraz zwalczanie termiczne poprzez poddanie owadów działaniu wysokiej lub niskiej temperatury. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od gatunku zwalczanego owada i miejsca w którym będzie on zwalczany.

Zabiegi dezynfekcji wykonywane przez firmy pest control

Dezynfekcja to niszczenie szkodliwych mikroorganizmów oraz ich przetrwalników. Podczas dezynfekcji liczebność występujących w poddawanym dezynfekcji miejscu mikroorganizmów ograniczana jest do bezpiecznego dla zdrowia poziomu. Istnieje wiele metod dezynfekcji niemniej najczęściej dezynfekcja dokonywana jest za pomocą pary wodnej lub promieniowania. Istnieje bardzo wiele substancji chemicznych używanych podczas dezynfekcji. O tym która z nich zostanie użyta podczas dezynfekcji decydują przede wszystkim dwa czynniki. Pierwszym z nich jest rodzaj zwalczanych przez firmę pest control drobnoustrojów, a drugim rodzaj odkażanego materiału. Istnieje wiele miejsc w których może być dokonywana dezynfekcja przez firmę DDD. Miejscami w których firmy pest control przeprowadzają dezynsekcje szczególnie często są budynki inwentarskie takie jak między innymi chlewnie, obory i kurniki. Często poddawane dezynfekcji są również zakłady produkujące żywność, kuchnie, gabinety lekarskie i szpitale. Dezynfekcja przeprowadzana jest za pomocą płynu dezynfekcyjnego będącego mieszaniną wody i wybranego środka chemicznego.

Deratyzacja – zabezpeiczenie obiektów przed gryzoniami

Słowo deratyzacja pochodzi od angielskiego słowa rat oznaczającego szczura niemniej deratyzacja oznacza zarówno zwalczanie szczurów jak i blisko z nimi spokrewnionych myszy. Podobnie jak owady również gryzonie mogą być zwalczane przez firmy DDD za pomocą szerokiego spektrum metod. Najczęściej stosowanymi w tym celu metodami zwalczania gryzoni są trutki i pułapki.

Metody zwalczania gryzoni możemy podzieli na dwie grupy:

  • Metody niechemiczne – stosowanie pułapek żywołownych oraz sprężynowych na gryzonie.
  • Metody chemiczne  – stosowanie pestycydów, a szczególnie rodentycydów w walce z gryzoniami,

Skrót DDD nie oddaje jednak całości oferowanych przez firmy pest control usług. Mogą się one również zajmować deakaryzacjądeodoryzacjąodławianiem dzikich zwierząt, fumigacją palet, zwalczaniem kretów, wsparciem we wprowadzaniu w firmach systemu HACCP, ozonowaniem, sprzątaniem miejsc zgonów, zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, impregnacją drewna, zabezpieczaniem obiektów przed ptakami, odławianiem ptaków i wieloma innymi pokrewnymi usługami. W dalszej części napiszemy kilka słów na temat każdej z wymienionych przed chwila usług oferowanych przez firmy DDD.

Deakaryzacja – zwalczanie roztoczy

Wspomniana przed chwilą deakaryzacja to zwalczanie roztoczy. Nazwa tej oferowanej przez firmy DDD usługi pochodzi od łacińskiego słowa acaris oznaczającego ten właśnie rząd pajęczaków. Deakaryzacja często mylona jest przez laików z dezynsekcją ze względu na mylenie roztoczy z owadami. Deakaryzacja szczególnie często przeprowadzana jest na fermach drobiu w celu zwalczenia ptaszyńca kurzego. Ptaszyniec kurzy to gatunek roztocza będący groźnym pasożytem drobiu i powodujący duże straty w produkcji tych zwierząt. Innym zwalczanym przez firmypest control gatunkiem roztocza jest świerzbowiec ludzki. Świerzbowiec ludzki jest pasożytem zewnętrznym człowieka i często występuje w jednostkach wojskowych i ludzkich mieszkaniach. Zarażenie się świerzbem najczęściej następuje poprzez kontakt z zarażoną tym pasożytem osobą. Rzadziej następuje ono za pośrednictwem przedmiotów na przykład ręczników i pościeli.

Odławianie dzikich zwierząt 

Odławianie dzikich zwierząt to kolejna spośród oferowanych przez firmy DDD usług. Zwierzętami, które odławiane są przez firmy DDD szczególnie często są kuny. Innymi często odławianymi zwierzętami są dziki, lisy i daniele.

Deodoryzacja to zwalczanie nieprzyjemnych zapachów występujących w danym miejscu. Najczęściej stosowaną w celu przeprowadzenia deodoryzacji metodą jest ozonowanie. Źródłami nieprzyjemnych zapachów zwalczanych przez firmy DDD najczęściej są resztki produktów żywnościowych, szkodniki, kwas masłowy, rozkładające się ciała oraz dym tytoniowy.

Ozonowanie polega na wprowadzaniu do miejsca wykonywania tego zabiegu ozonu, który produkowany jest za pomocą generatorów ozonu. Ozonowanie jest oprócz wspomnianej przed chwilą deodoryzacji przede wszystkim jedną z metod dezynfekcji.

Fumigacja międzynarodowa jest wymagana w przypadku drewna i wykonanych z drewna opakowań używanych w transporcie międzynarodowym. Najczęściej fumigacji międzynarodowa stosowana jest w stosunku do palet drewnianych stąd też często bywa również nazywana fumigacją palet. Fumigacja palet ma na celu zwalczenie żyjących w drewnie owadów co ma skutkować zapobiegnięciem rozpowszechnianiu się żerujących w drewnie gatunków insektów na nowe terytoria na których w danej chwili nie występują. Użycie palet drewnianych w transporcie międzynarodowym reguluje standard ISPM 15.

Krety są zwierzętami częściowo chronionymi niemniej ich zwalczanie przez firmy DDD jest dozwolone  w miejscach takich jak między innymi lotniska, ogrody i miejsca przeznaczone do uprawiania sportu.

Sprzątanie po zgonie

Sprzątanie miejsc zgonu to usługa zamawiana od firm pest control przede wszystkim w przypadku, gdy ciało zmarłej osoby przez dłuższy czas pozostawało w miejscu, w którym nastąpił zgon. Dzieje się tak między innymi w przypadku osób, które mieszkały samotnie, a ich ciała zostały odkryte dopiero jakiś czas po ich zgonie. W trakcie sprzątania po zgonie przez firmę DDD ze sprzątanego mieszkania usuwane są ślady biologiczne pozostałe po zwłokach, a później poddawane jest ono dezynfekcji i ozonowaniu niemniej dokładny przebieg sprzątania po zgonie może się różnić w zależności od stanu rozkładu zwłok i innych czynników.

Firmy z branży DDD wśród swoich usług posiadają też czasami sprzątanie po pożarze. Sprzątanie po pożarze polega na usunięciu przykrych zapachów, oddzieleniu rzeczy, które zamierzamy wyrzucić od tych, które chcielibyśmy odratować, usunięciu pozostałej po gaszeniu pożaru wilgoci i zneutralizowaniu toksycznych substancji, które powstały podczas pożaru i gruntownym czyszczeniu. Dokładny przebieg sprzątania po pożarze jest bardzo indywidualny i inny dla każdego pożaru po którym sprząta firma DDD.

Barszcz sosnowskiego – zwalczanie

Barszcz Sosnowskiego to roślina wydzielająca sok wywołujący niezwykle groźne zmiany skórne i bolesne oparzenia. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną wyjątkowo inwazyjną. Jeśli pojawi się w danym miejscu jego liczebność szybko rośnie kosztem innych roślin. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest kolejna spośród usług oferowanych przez firmy DDD. Za szkodliwe oddziaływanie barszczu Sosnowskiego odpowiadają olejki eteryczne zawierające furanokumaryny. Działanie furanokumaryn szczególnie silne jest w wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza, i w przypadku silnego spocenia osoby, która dotykała barszczu Sosnowskiego. Objawy poparzenia barszczem Sosnowskiego najbardziej nasilone są podczas od 30 do 120 minut od kontaktu z tą niezwykle niebezpieczną dla ludzkiego zdrowia rośliną. W poparzonych miejscach stan zapalny utrzymuje się przez trzy dni. Toksyny wytwarzane przez barszcz Sosnowskiego wykazują silne działanie rakotwórcze i powodują wady wrodzone. Istnieje wiele metod stosowanych przez firmy pest control w celu zwalczenia barszczu Sosnowskiego. Należą do nich między innymi ścinanie kwitnących pędów, wykopywanie roślin, opryski chemiczne oraz wypasanie bydła i owiec w miejscach występowania barszczu Sosnowskiego. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego jest skomplikowane i wymaga dużego nakładu pracy.

Wśród usług, które oferuje firma z tej branży może się również znaleźć impregnacja drewna. W przypadku firm DDD impregnacja drewna jest usługą dodatkową stosowaną łącznie z innymi usługami mającymi na celu zwalczenie szkodników drewna. Celem impregnacji drewna w przypadku oferowania tej usługi przez firmę pest control jest zapobiegnięcie ponownemu pojawieniu się szkodników drewna w impregnowanym drewnie w przyszłości. Obok zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się szkodników impregnacja zwiększa też odporność drewna na powodzie, zalania, grzyby, pleśnie i inne czynniki.

Zabezpieczenie miejsc przed ptakami przez firmę ddd

Kolejnymi usługami, którymi może się zajmować firma DDD są zabezpieczenie obiektu przed ptakami i odławianie ptaków. Ptaki są poważnym problem w wielu dużych miastach, firmach produkujących żywność i w magazynach. Ptakami najczęściej odławianymi są wróble i gołębie. Gołębie roznoszą liczne choroby w tym między innymi bakterie chlamydia psittaci oraz zarazki powodujące toksoplazmozę, zapalenie opon mózgowych, kryptokokoze i choroby układu oddechowego. Ponadto w ich odchodach i gniazdach znajdują się duże ilości muszych larw, pcheł, molików i innych szkodliwych dla ludzi organizmów. Odchody gołębi niszczą elewacje budynków, odbarwiają lakier samochodowy i przyczyniają się do rdzewienia metalowych części konstrukcji.

Oczywiście zarówno zakres usług oferowany przez firmę pest control  jak i stosowane przez nią metody uzależnione są od konkretnej firmy.