sprzątanie po zgonach

Firma Insektpol zajmuje się również dezynfekcją oraz sprzątanie po zgonacach.

Ozon skutecznie usuwa z pomieszczeń trudne do zniesienia zapachy powstałe po procesach rozkładu zmarłego. Powstają wtedy tzw. „jady trupie” – ptomainy jako produkty bakteryjnego rozkładu białka przez enzymy wytwarzane przez drobnoustroje. Należą do nich: kadaweryna, putrescyna, neuryna i metyloguanidyna, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ozon łączy się z „jadami trupimi” i zmienia ich przykre właściwości.

Usuwamy ślady krwi, płynów oraz odpadki organiczne z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Pozbywamy się uciążliwego fetoru towarzyszącego rozkładowi zwłok.

Zlecone zadanie wykonujemy profesjonalnie. Jesteśmy w stanie dostosować się do potrzeb klienta, aby odciążyć go w tej trudnej sytuacji. Współpracujemy z firmami transportowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz klientami indywidualnymi.

Sprzątanie po zmarłych i dezynfekcja miejsc zgonu

Sprzątanie po zmarłych i miejsc śmierci nie należy do łatwych zadań dlatego warto powierzyć tego rodzaju prace wyspecjalizowanej firmie, która właściwie zdezynfekuje mieszkanie, dom czy inne pomieszczenie. Odpowiednio zabezpieczy miejsce w którym nastąpił zgon, śmierć i leżały zwłoki. Zakres takiej pracy oraz użyte do tego technologie są elementarnym czynnikiem pozwalającym przywrócić pierwotny stan pomieszczenia z przed zgonu, rozkładu zwłok czy śmierci.

Czyszczenie i dezynfekcję po zmarłych wykonujemy na terenie całego kraju.

sprzątanie po zmarłym

Sprzątanie po zgonach

Dezynfekcja po zgonie to proces działania fizycznego, chemicznego i biologicznego. Metody dezynfekcji miejsc zgonu dobierane są indywidualnie z zależności od rozkładu, miejsca zgonu, sytuacji w której należy doprowadzić do stanu z przed zdarzenia miejsce na którym zmarł denat.

Podstawowymi dezynfektantami są : ozon (o2), chlorki bezankoniowe DEZYNFEKTOL B (Alki (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)): 100 ml/L.), podchloryn oraz mikrofale.

PROCES ROZKŁADU ZWŁOK

Pierwsze fazy rozkładu następują krótko po śmierci i trwają do kilku dni. W tym okresie rozkład następuje głównie od wewnątrz. Pozbawione tlenu i składników odżywczych komórki umierają.

Następuje też stopniowe obniżenie temperatury otoczenia w wyniku ustania krążenia, utraty ciepła poprzez promieniowanie, przewodzenia i parowania aż do jej wyrównania z otoczeniem. Niedługo po zgonie bakterie zaczynają rozkładać białka, cukry i tłuszcze w organizmie. Skutkuje to tworzeniem się kwasów, gazów i innych substancji lotnych.

Ten brzydki zapach przyciąga owady i insekty. Owady składają na spoczywającym już w ziemi organizmie jaja, bo takie środowisko sprzyja ich wylęganiu. Rozkładające się ludzkie ciało to dla nich idealne miejsce. Kolejny etapem jest gnicie ciała. Zaczyna ono puchnąć. Skóra zmienia kolor na sinozielony.

Gazy wypychają na zewnątrz nie strawione dotąd resztki jedzenia. Rozkład gnilny w ciągu zaledwie 2 – 4 lat prowadzi do zeszkieletowania zwłok. Po ciele pozostają kości pokryte okostną, niektóre wiązadła chrząstki i część ścięgien.

Po upływie dalszych 5 – 10 lat pozostają już tylko odtłuszczone i pozbawione okostnej kości. Dalszy proces, trwający setki lat, polega na powolnej, powierzchownej erozji i rozkruszaniu się kości.

SPRZĄTANIE PO ZGONIE

Ze śmiercią człowieka w zamkniętym pomieszczeniu wiąże się wiele niebezpieczeństw. Wiele zależy od rodzaju śmierci i czasu rozkładu ciała. Szczególnie trudne jest sprzątanie po zgonie w przypadku samobójstw i w sytuacjach, gdy denata przez dłuższy czas nikt nie odnalazł. Wchodząc do pomieszczenia w którym nastąpiła czyjaś śmierć należy mieć maski na drogach oddechowych i odpowiednią odzież ochronną (kombinezony, maski, specjalne rękawice, ochraniacze na obuwie) zabezpieczającą przed niebezpieczeństwami czyhającymi na osoby dezynfekujące mieszkania po zgonach.

Pierwszym etapem dekontaminacji  czyli procesu dezaktywacji i usunięcia szkodliwych substancji jest kompleksowa dezynfekcja miejsca zgonu po zmarłym. Wszelkie mogące stanowić niebezpieczeństwo ślady biologiczne muszą zostać podczas czyszczenia miejsca, w którym nastąpił zgon usunięte.


Dokładny przebieg procesu
sprzątania miejsca po zgonie uzależniony jest od rodzaju śmierci. W przypadku gdy doszło do rozkładu ciała osoby zmarłej w pomieszczeniu w którym następuje sprzątanie po zwłokach należy zacząć od dezynfekcji całego wyposażenia pomieszczenia w którym przebywała osoba zmarła.


Następny etap
sprzątania po trupie to zabezpieczenie niebezpiecznych odpadów i opróżnienie całego pomieszczenia. W skrajnych wypadkach w celu usunięcia, posprzątania pozostałości po zmarłym może być konieczne zerwanie podłóg i usunięcie tapet z mieszkania w którym następuje sprzątanie po rozkładzie ciała. Później należy zdezynfekować pozostałe powierzchnie pomieszczenia po zmarłym w którym nastąpił zgon takie jak sufity, okna, ściany i drzwi. Następny krok porządkowania mieszkania denata to zastosowanie specjalistycznego preparatu do wstępnego usunięcia zapachu, po trupie, zamgławianie, a na koniec ozonowanie miejsca zamieszkania zmarłego. Ozonowanie ma bardzo silne właściwości dezynfekujące oraz idealnie sprawdza się w usuwaniu zapachu po osobie zmarłej. W zależności od okoliczności zgonu i innych czynników w procesie sprzątania pozostałości po nieboszczyku niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu ułatwiającego czyszczenie mieszkania po zgonie takiego jak odkurzacze przemysłowe, ozonatory, lampy UV, myjki parowe itp.

Sprzątanie po zgonie i dezynfekcja pomieszczeń w których przebywał nieboszczyk

Bardzo niebezpieczne jest samodzielne sprzątanie i dezynfekcja mieszkania zmarłego/ zmarłej przez niewykwalifikowane i nie posiadające specjalistycznego sprzętu osoby. Niebezpieczne wirusy, bakterie i patogeny znajdujące się w miejscu rozkładu zwłok mogą wywołać szereg konsekwencji zdrowotnych wytwarzane ze zwłok osoby zmarłej. Bez specjalistycznego zabezpieczenia ciała i dróg oddechowych nie należy wchodzić do pomieszczenia, w którym znajdowała się osoba zmarła.

Sprzątanie po śmierci i odkażanie po zgonie

Sprzątanie po zgonie i odkażanie mieszkania, w którym znajdowały się zwłoki jest skomplikowane i niebezpieczne. W niniejszym artykule opowiemy jak wygląda proces rozkładu zwłok, jak wygląda procedura sprzątania po zgonie, dezynfekcji mieszkania po zmarłym i dlaczego do sprzątania po zgonie warto skorzystać z pomocy specjalistów od czyszczenia po zmarłych.

Sprzątanie po zmarłym

Miejsca zgonu to nie tylko duża trauma dla rodziny i bliskich, ale też ogromne niebezpieczeństwo wynikające z namnożenia się bakterii chorobotwórczych, wirusów i pierwotniaków. Sprzątanie po zgonie to podstawowa czynność od której zależy efekt wizualny i komfort psychiczny osób korzystających w późniejszym czasie ze sprzątanych pomieszczeń. Często w związku ze sprzątaniem po zmarłym należy wywieźć część rzeczy, zdemontować elementy stałe (parkiet, boazeria etc.). Indywidualnie od przypadku informujemy klienta na bieżąco o potrzebach i konieczności demontażu lub usunięcia elementów z mieszkania czy domu.

Grupa INSEKTPOL