Nadjedzone zapasy w spiżarni, szelesty na strychu lub za boazerią, dźwięk drobno biegających stóp — wszystkie te sygnały mogą zwiastować pojawienie się gryzoni. Te niewinne, puchate stworzenia, oprócz szeregu uszkodzeń i spustoszenia w gospodarstwie, mogą przyczynić się do pojawienia się niebezpiecznych chorób. Dlatego też tak ważna jest regularna deratyzacja.

Deratyzacja Warszawa — profesjonalna usługa bazująca na środkach chemicznych, fizycznych i biologicznych, które nastawione są na usunięcie szkodliwych gryzoni, tj. szczury, krety, kuny, nornice i myszy. Obecnie istnieje wiele technik i metod zwalczających te ssaki. Ważne zatem jest, aby podjąć współpracę z doświadczonymi specjalistami, którzy mają wiedzę i odpowiednie zaplecze sprzętowe do usuwania wszystkich tych niewielkich, nieproszonych gości. 

Odszczurzanie Warszawa

Kontakt z gryzoniami — a właściwie z ich odchodami — może przyczynić się do wystąpienia chorób. Na ich czele jest salmonella i wścieklizna, która jest częstym powodem hospitalizacji i dalszych, poważnych powikłań. Choroby odzwierzęce są szczególnie niebezpieczne w przypadku alergików, dzieci i osób starszych — dlatego też nie wolno bagatelizować faktu, że na danej posesji pojawił się gryzonie. 

Odszczurzanie Warszawa bazować może na:

  • metodach niechemicznych — np. pułapki sprężynowe lub żywołowne, 
  • metodach chemicznych — np. pestycydy czy rodentycydy. 

Pierwsze są świetnym rozwiązaniem w przypadku pojedynczych osobników, nielicznie odwiedzających garaż lub spiżarnię. Drugie z kolei rekomenduje się przeprowadzać w większych pomieszczeniach, na terenie całego gospodarstwa lub w przypadku stwierdzonej plagi, niosącej prawdziwe spustoszenie. 

Jak czytamy na stronie GOV — w skrajnych przypadkach rekomenduje się inwazyjne i tradycyjne metody agrotechniczne. Mowa tu m.in. o zastosowaniu głębokiej orki (na polach lub w ogrodzie), która docelowo ma zmniejszyć liczbę szkodników poprzez niszczenie ich nor. Pamiętaj jednak, że technika ta to ostateczność — znacznie lepiej i bezpieczniej jest sięgnąć po wsparcie specjalistów, którzy przeprowadzą tzw. odszczurzanie. Proces ten jest równie efektywny i jednocześnie — jest mniej kosztowny. Czas trwania odszczurzania uzależniony jest od skali problemu, metody oraz zastosowanego procesu. Zwykle specjaliści nadzorują efektywność przeprowadzonej deratyzacji w Warszawie. Gdy jest to konieczne — rekomendują powtórzenie zabiegu.

W dużym uogólnieniu deratyzacja gryzoni w Warszawie przebiega w czterech krokach:

Krok 1: Diagnostyka

Po telefonie lub kontakcie mailowym zespół Insektpol ocenia skalę problemu. Po krótkim wywiadzie zdobywają wiedzę w zakresie m.in. potencjalnych dróg migracji i miejsca bytowania tych małych nieprzyjaciół.

Krok 2: Dobór metody

Specjaliści z Insektpol dobierają techniki i metody na podstawie doświadczenia i zidentyfikowanego problemu. Oprócz środków chemicznych mogą zastosować także pułapki czy metody biologiczne. Na tym etapie powstaje też wstępna wycena usług.

Krok 3: Realizacja

Specjaliści przygotowują miejsce deratyzacji, zabezpieczając meble i zapewniając bezpieczeństwo zarówno środowiska, jak i ludzi. Czas trwania całego procesu uzależniony jest od dobranej metody.

Krok 4: Kontrola

Po zakończeniu działań eksperci monitorują sytuację, by upewnić się, że problem został rozwiązany. Jeśli to konieczne — dobiera się dodatkowe, odpłatne metody, które mają wspierać zaproponowane dotychczas rozwiązania. Dodatkowo podejmowane są działania prewencyjne, by zapobiec ponownemu pojawieniu się gryzoni.

Uwaga! Odradza się przeprowadzać deratyzację na własną rękę — dostępne, domowe sposoby zwykle nie są tak efektywne i skuteczne, jak techniki wybrane przez specjalistyczną firmę. Dodatkowo osoby bez doświadczenia mogą naruszyć swoje bezpieczeństwo, narażając się np. na ugryzienie gryzonia, przenoszącego wiele patogenów. 

Deratyzacja gryzoni Warszawa

Deratyzacja gryzoni w Warszawie powinna być przeprowadzana w sposób regularny. Bagatelizowanie problemu pociągnąć może za sobą szereg konsekwencji zdrowotnych. Dlaczego? Specjaliści wskazują, że szczury przenoszą nawet 60 chorób zakaźnych. Myszy z kolei są głównym nosicielem kleszczowego zapalenia mózgu, gorączki Q oraz salmonellozy. Problem ten jest tym większy, gdy zapoznamy się ze współczesnymi statystykami. Te wskazują, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba gryzoni w Polsce się potroiła, przez co (w uśrednieniu) występuje nawet 100 tysięcy myszy na 1 km2. 

Z tego też względu wiele miast wprowadziło ustawowy obowiązek przeprowadzania deratyzacji. Tę docelowo przeprowadza się nawet dwa raz w roku — wiosną i jesienią — nawet jeśli na danym terenie nie zauważono oznak bytowania gryzoni. Instytut Ochrony Roślin (Państwowy Instytut Badawczy) wskazuje, aby wiosną wykładać zatrute ziarna, a jesienią — opryskiwać tereny preparatami chemicznymi.

Odgórne wytyczne, związane z konieczną deratyzacją, pokrywają się z normą prawną, która powstała w 2008 roku. Ta głosi, że zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu higieniczno-sanitarnego. Oznacza to, że w ich obowiązku leży przeprowadzanie zabiegów, zwalczających gryzonie (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami). Zapis ten to wynik rosnącej liczby szczurów, które coraz śmielej przedostają się do prywatnych domostw i na teren osiedli. Co ciekawe — dotyczy to nie tylko wioski, ale również dużych miast. Gryzonie stały się bowiem coraz „odważniejsze”, przez co spotkać je można przy śmietnikach, nieopodal zabudowań i blisko lokali gastronomicznych. 

Zapis ten to pokłosie negatywnych konsekwencji i objawów, które powiązane są z obecnością nornic, myszy i szczurów właśnie. Okazuje się bowiem, że te mogą:

  • zanieczyszczać przestrzeń — gryzonie bardzo chętnie zanieczyszczają zapasy poprzez mocz, krew, sierść i odchody,
  • uszkodzić mienie — przegryzając kable i niszcząc warstwy izolacyjne budynków, 
  • przenosić choroby — tj. leptospiroza, szczurza gorączka, tularemia, histoplazmoza, gorączka Q (choroba zwierząt domowych) i wścieklizna,
  • wywoływać alergie — zarówno skórne, jak i wziewne, wynikające z intensywnych zapachów odchodów, 
  • atakować — zdarza się to co prawda bardzo rzadko (najczęściej gryzonie są płochliwe i unikają człowieka). Niemniej jednak w sytuacji zagrożenia mogą atakować zwierzęta domowe i mieszkańców. Dlatego też tak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas rozkładania pojedynczych pułapek.

Deratyzacja Warszawa cennik

Deratyzacja Warszawa — cennik jest elastyczny i uzależniony od skali problemu, metrażu, uszkodzeń, liczby gryzoni i koniecznych metod. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do bezpośredniego kontaktu z firmą Insektpol. Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu i zapoznaniu się ze zgłoszonym problemem zaproponujemy konkretne rozwiązania i tym samym — konkretną wycenę działań. 

Deratyzacja w Warszawie jest niezbędnym działaniem, mającym na celu zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom stolicy. Dzięki profesjonalnym usługom od Insektpol problem gryzoni jest skutecznie rozwiązywany, a mieszkańcy mogą cieszyć się życiem w czystym i bezpiecznym środowisku.
Nie trać czasu na nieefektywne i nieskuteczne metody. Te zwykle związane są z przepalaniem budżetu i narażaniem gospodarstwa na dalsze koszty. Zaufaj naszemu doświadczeniu — skontaktuj się z Insektpol i zwalcz gryzonie, które zamieszkały w Twoim domu! Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi usługami naszej firmy — tj. ozonowanie pomieszczeń (np. ozonowanie Warszawa), dezynsekcja (np. dezynsekcja Warszawa), a także dezynfekcja.