likwidacja nieprzyjemnych zapach w

Nieprzyjemne zapachy potrafią naprawdę uprzykrzyć życie. Spotykamy się z nimi niemal codziennie. Niestety standardowe, domowe metody zwalczania nieprzyjemnych zapachów nie zawsze okazują się wystarczające. W naszym artykule napiszemy jakie są główne przyczyny nieprzyjemnych zapachów i jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów.

Przyczyny nieprzyjemnych zapachów

Bardzo często przyczyną nieprzyjemnych zapachów jest dym papierosowy. Dym papierosowy z łatwością wnika w tkaniny w tym między innymi w obicia mebli i w tapicerkę samochodową. W wykonane z materiałów przedmiotu z łatwością wnikają również wszelkie inne zapachy w tym zapachy powstające podczas przygotowywania żywności lub pochodzące z innych źródeł.

Istnieją jednak źródła nieprzyjemnych zapachów, które wprawdzie pojawiają się dużo rzadziej prowadzą za to do pojawienia się zapachów dużo silniejszych, a tym samym bardziej kłopotliwych od zapachu dymu papierosowego. Przyjrzyjmy się bliżej kilku rzadziej zdarzającym się sytuacjom prowadzącym do pojawienia się wyjątkowo silnych zapachów których pozbycie się wymaga skorzystania z usług takich jak profesjonalne zwalczanie nieprzyjemnych zapachów.

Źródła nieprzyjemnych zapachów – zgon w mieszkaniu

Pierwszą z sytuacji które omówimy jest zgon, który nastąpił w mieszkaniu. Jeśli ciało zmarłej osoby szybko zostanie z niego usunięte to nie powinno dojść do pojawienia się nieprzyjemnego zapachu w mieszkaniu na skutek zgonu. Czasami zdarza się jednak, że ciało pozostaje w mieszkaniu przez kilka dni. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku samotnie mieszkających osób, których zgon nastąpił nagle. W takiej sytuacji może dojść do rozkładu ciała. Jednym ze skutków tego rozkładu są nieprzyjemne zapachy. Nieprzyjemne zapachy na skutek zgonu mogą wystąpić jednak nawet wtedy, gdy ciało nie przebywało w nim długo. Może się tak zdarzyć jeśli zgon był wynikiem samobójstwa lub zabójstwa.


Insektpol – Likwidacja nieprzyjemnych zapchów

tel. +48 505 177 654, e-mail: biuro@insektpol.pl 


Likwidacja zapachu kwasu masłowego

Częstą przyczyną nieprzyjemnych zapachów jest też kwas masłowy. Kwas masłowy jest związkiem chemicznym zaliczanym do kwasów karboksylowych składającym się z węgla, wodoru i tlenu. Jest on oleistą, bezbarwną cieczą, która łatwo rozpuszcza się w wodzie. Kwas masłowy cechuje się wyjątkowo intensywnym zapachem przypominającym zapach zjełczałego tłuszczu. Kwas masłowy jest wyjątkowo niebezpieczną substancją powodującą bóle brzucha, gardła i głowy, wymioty, pieczenie, kaszel, trudności z oddychaniem, obfite łzawienie, powstawanie pęcherzy, oparzenia skóry i torsje.  Wyjątkowo nieprzyjemny zapach kwasu masłowego w połączeniu z łatwą dostępnością sprawia, że często jest on stosowany w celu zwalczania konkurencji. Nierzadko zdarza się, że rozlewany jest on przez lub na zlecenie nieuczciwych przedsiębiorców w sklepach, restauracjach, klubach, aptekach i innych miejscach należących do ich konkurencji. Czasami zdarza się też, że wylewany jest on również przed mieszkaniami lub na samochody. Usunięcie zapachu kwasu masłowego jest wyjątkowo trudne.

Nieprzyjemne zapachy pozostają też w mieszkaniu zamieszkiwanym przedtem przez osoby wykazujące się wyjątkowo niskim poziomem dbałości o czystość w mieszkaniu lub własną higienę. Dotyczy to zwłaszcza osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji oraz chorych na patologiczne zbieractwo. Usunięcie tego typu osób z zajmowanego mieszkania nierzadko trwa bardzo długo, a w między czasie doprowadzają one je do poważnej dewastacji której efektem są nieprzyjemne zapachy.

W tego typu sytuacjach standardowe, domowe metody zwalczania nieprzyjemnych zapachów mogą okazać się niewystarczające. Na szczęście istnieje rozwiązanie w postaci skorzystania z usług specjalistycznych firm zajmujących się usuwaniem nieprzyjemnych zapachów.

Skorzystanie z usług specjalistycznej firmy to najlepszy sposób na profesjonalne zwalczanie zapachów w klubach, profesjonalne zwalczanie zapachów w dyskotekach, profesjonalne zwalczanie zapachów w samochodach, profesjonalne zwalczanie zapachów w restauracjach, profesjonalne zwalczanie zapachów w sklepach i profesjonalne zwalczanie zapachów w mieszkaniach.

Profesjonalne usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Firmy profesjonalnie zajmujące się usuwaniem nieprzyjemnych zapachów neutralizują je zapachy wieloma metodami w tym między innymi poprzez użycie różnego rodzaju substancji chemicznych i ozonowanie.


Insektpol – Usuwanie nieprzyjemnych zapchów

tel. +48 505 177 654, e-mail: biuro@insektpol.pl


Metoda na usunięcie nieprzyjemnych zapachów – ozonowanie

Ozonowanie to skuteczna metoda zwalczania nieprzyjemnych zapachów i dezynfekcji wykorzystująca do wspomnianych celów ozon. Ozon jest jedną z odmian tlenu. Ozon cechuje się silnymi właściwościami aseptycznymi. Zwalcza on wszystkie rodzaje mikroorganizmów w tym bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki.

Ozon stosowany podczas ozonowania wytwarzany jest za pomocą generatorów ozonu ze znajdującego się w powietrzu tlenu. Ozon nie pozostawia po sobie żadnych pozostałości ponieważ szybko rozpada się i zamienia w zwykły tlen będący jednym z głównym składników powietrza. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów następuje właśnie podczas wspomnianego rozpadu ozonu.

Skuteczność ozonowania przy likwidacji nieprzyjemych zapachów

Ozonowanie skutecznie zwalcza nieprzyjemne zapachy. Jest metodą standardowo stosowaną w miejscach w których ich usunięcie nie jest możliwe za pomocą domowych sposobów. Dużą zaletą ozonowania jest wysokie bezpieczeństwo tego zabiegu. Może być ono stosowane wszędzie w tym również w miejscach często odwiedzanych przez ludzi takich jak sklepy, różnego rodzaju punkty usługowe, kluby i dyskoteki. Często przeprowadzane jest również ozonowane samochodów osobowych i ozonowanie ciężarówek.

Obok ozonowania w celu zwalczenia nieprzyjemnych zapachów stosowane są różnego rodzaju substancje chemiczne. To jakie obok ozonowania konkretne środki zostaną użyte uzależnione jest miedzy innymi od przyczyny nieprzyjemnych zapachów, które wystąpiły w danym miejscu oraz od stopnia ich natężenia.

Elementem działań przeprowadzanych w celu neutralizacji nieprzyjemnych zapachów bardzo często jest również sprzątania miejsca w którym się one pojawiły. Bardzo często jest to niezbędne w celu usunięcia przyczyn nieprzyjemnych zapachów. Dotyczy to zwłaszcza miejsc zgonów z których należy usunąć wszelkie pozostałości ludzkich tkanek. Nierzadko wiąże się to z niemałym wysiłkiem zwłaszcza jeśli zwłoki przebywały w mieszkaniu bardzo długo lub do zgonu doszło na skutek przestępstwa albo samobójstwa. Również w mieszkaniach w których mieszkały osoby nie dbające o ich czystość sprzątanie jest niezbędnym elementem zwalczania nieprzyjemnych zapachów. W tego rodzaju miejscach źródłami zapachów często są śmieci, nie zjedzona żywność, a nawet ludzkie lub zwierzęce odchody.

Gdzie usuwane są nieprzyjemne zapachy. 

Jeśli chodzi o miejsca w których najczęściej odbywa się profesjonalne zwalczanie nieprzyjemnych zapachów to neutralizowane są one wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Najczęściej jednak neutralizowane są one w mieszkaniach, sklepach, punktach usługowych i samochodach. W mieszkaniach częściej niż w innych miejscach zachodzi konieczność neutralizacji zapachów wynikających ze zgonów. W klubach nocnych i dyskotekach nieprzyjemne zapachy szczególnie często spowodowane są kwasem masłowym wylanym przez nieuczciwą konkurencje. Konieczność usuwania zapachów pochodzących z dymu papierosowego najczęściej zachodzi w samochodach i mieszkaniach.


Insektpol – Zwalczanie nieprzyjemnych zapchów

tel. +48 505 177 654, e-mail: biuro@insektpol.pl