dezynsekcja akt

Zagrożenia dla materiałów archiwalnych akt i dokumentów

Najczęstszymi problemami dla materiałów z zasobu archiwalnego (dokumentów i akt) są: wysoka wilgotność, która niekorzystnie działa na grzbiety i odsłonięte części kartek, ale też i niska wilgotność powietrza w magazynie w którym są one przechowywane, która powoduje m.in.: wysychanie kleju i odpadanie stron. Wysoka wilgotność jest oczywiście znacznie bardziej niebezpieczna dla papieru, gdyż celuloza w nim zawarta ma działanie silnie higroskopijne. Wilgoć bardzo łatwo wchodzi w papierowe tworzywo ale ciężko się jej potem pozbyć, sama z siebie uchodzi przez bardzo długi czas. Zawilgocone kartki tworzą środowisko, w którym bardzo łatwo rozwijać się drobnoustrojom niszczącym książki i akta: pleśniom, promieniowcom, czy bakteriom.

Jak wygląda proces fumigacji akt?

Otóż wszystkie zainfekowane dokumenty  wkłada się do specjalnej komory próżniowej, gdzie później zostają one poddane dezynfekcji tlenkiem etylenu. Sam proces gazowania trwa ok. dwie doby, a po tym czasie akta, archiwalia, dokumenty lub inne przedmioty poddane działaniu gazu powinny spędzić tak zwany okres kwarantanny w wentylowanym pomieszczeniu, który trwa minimum pięć dni.

Zastosowanie fumigacji w dezynsekcji dokumentów i akt

Ta skuteczna metoda pozwala na zdezynfekowanie bardzo dużej ilości dokumentów i akt znajdujących się archiwaliach przy jednorazowym procesie. Jednakże nie jest ona idealna, oczywiście posiada pewne ograniczenia w postaci pojemności załadunkowej komory.

Gazowaniu poddane może być większość eksponatów, papierów, dokumentów, teczek, akt czy archiwaliów, jednakże już fotografie i pergaminy powinny być dezynfekowane inną metodą np. metodą beztlenową AIRmicro, gdyż proces fumigacji dokumentów może im zaszkodzić. Obiekty, które poddamy zabiegowi w komorze próżniowej nie zostają zabezpieczone przed przyszłym wystąpieniem zakażenia, więc należy je później dodatkowo zaimpregnować lub zabezpieczyć w inny sposób.

Dezynsekcja/fumigacja akt, dokumentów w archiwaliach

Rozporządzenie i przepisy prawa:

Z dniem 1 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 566) – tekst jednolity ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446) oraz nowe akty wykonawcze do w/w ustawy:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1733),
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743).

 

Konsultacje

Każdy zabieg fumigacji akt i dokumentów w zasobach archiwalnych powinny być dogłębnie przeanalizowany, gdyż niepotrzebne działanie jedynie szkodzi materiałom, a nie pomaga im. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania szczegółowych informacji i profesjonalnego doradztwa.

 

 

 

 

 

Tagi: fumigacja akt Warszawa, dezynsekcja dokumentów w muzeum, Gdańsk dokumenty fumigowane, fumigacja archiwaliów w warszawie, tlenek etylenu, Gazowanie archiwum Warszawa, etylen, fumigacja Warszawa, gazowanie, Firma gazująca dokumenty, dezynsekcja gazowa akt,