Definicje pokrewne

 • Dekontaminacja – zabieg, po którym powierzchnia lub przedmiot pozostaną czyste. Zahamowany zostanie rozwój mikroorganizmów, bo usunięty będzie ich pokarm.
 • Dezynfekcja – zabieg chemiczny lub fizyczny, po którym zmniejszona będzie liczba mikroorganizmów.
 • Sterylizacja – zabieg usuwający lub niszczący wszystkie mikroorganizmy.
 • Sanityzacja – proces dążący do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów na przedmiotach codziennego użytku, powierzchniach płaskich itp. w gospodarstwie domowym i miejscach publicznych

Historia poznania ozonu:

 • W 1845 J.Ch.G. Marignac i A. de La Rive uzyskali ozon drogą wyładowań elektrycznych w czystym tlenie; ozon inną formą tlenu.
 • Pierwszy generator ozonu – W. von Siemens (1857).
 • J.L. Soret (1865) – O3
 • W. Ohlmüller jako pierwszy zauważył bakteriobójcze właściwości ozonu w 1890 r. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 μg/dm3.
 • Wydajne generatory: Siemens & Halske

Ozonowanie wody

 • Oczyszczania wody pitnej z drobnoustrojów (dezynfekcji wody). 
 • Woda mieszana jest z ozonem 0,6 – 4 g/m³, czas kontaktu z wodą ok. 10 min. 
 • Cząsteczka ozonu ulega rozpadowi tworząc tlen cząsteczkowy.

Wpływ ozonowania na wybrane bakterie

Gatunek bakterii Stężenie ozonu (%) Cas ekspozycji (s) Przezywalność (%)
B. Subtilis 2,20 90 0,01
Salmonella typihamurium 0,36 36 0,0002
S. Aureus 2,00 15 0
E. coli 0,81 30 0,00003
E. coli 1,30 10 0,003
E. coli 2,00 15 0

Ozonowanie obiektu inwentarskiego przeprowadzone przez pracowników firmy INSEKTPOL (zdjęcie poniżej)

ozonowanie, dezynfekcja, zwalczanie roztoczy

Wymaz bakterii E. coli – wpływ ozonowania (podany w minutach)

zwalczanie e-coli, ozonowanie, ozon

Ponad 90% bakterii można niszczyć po 90 minutach przy stężeniu 1,0 ppm po 120 minutach przy stężeniu 0,5 ppm.

Wpływ ozonowania na insekty

W dużych stężeniach ozon jest trującym gazem dla owadów – szkodników przechowywanych produktów spożywczych, dlatego jest rozważanym środkiem do zastosowania w zabiegach dezynsekcji.

W pierwszych próbach terenowych uzyskano 90 – 100% śmiertelności dorosłych wołka kukurydzowego i trojszyka gryzącego oraz larw omacnicy spichrzanki, gdy gazowano ziarno w 500 buszlowym silosie ozonem w stężeniu 50 ppm przez 3 dni.

Gdy zastosowano niższe stężenie gazu (25 ppm przez 5 dni) stwierdzono 90% śmiertelność dorosłych wołka kukurydzowego i trojszyka gryzącego i 75% śmiertelności larw omacnicy spichrzanki.

Do gazowania zboża w dużych silosach albo do zwalczania ptaszyńca w kurnikach potrzebne są duże generatory ozonu o wydajności przynajmniej 300-600 razy większej niż zwykłe ozonatory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.