ozonator
03 sie

Problem z nieprzyjemnymi zapachami w pojazdach

Nieprzyjemne zapachy mogą pojawiać się w różnych miejscach. Jednymi z nich są różnego rodzaju pojazdy. Przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachów w pojazdach bywają różne. Najczęściej jednak odpowiedzialni są za nie sami podróżujący nimi ludzie.

Problem z zarazkami w pojazdach

Innym problemem z pojazdami są pojawiające się w nich różnego rodzaju zarazki w tym chorobotwórcze grzyby, wirusy i bakterie mogące negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Spośród wymienionych chorobotwórczych zarazków szczególny problemem w pojazdach są rozwijające się w klimatyzacji grzyby pleśniowe.

Ozonowanie

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie tych problemów. Rozwiązaniem tym jest ozonowanie. Ozonowanie to skuteczny sposób na zwalczanie brzydkich zapachów w samochodach osobowych, zwalczanie brzydkich zapachów w autobusach, zwalczanie brzydkich zapachów w samochodach ciężarowych, a także zwalczanie brzydkich zapachów we wszelkiego rodzaju innych pojazdach. Ozonowanie zwalcza wszystkie nieprzyjemne zapachy w tym również zapachy trudne do usunięcia takie jak na przykład zapach dymu papierosowego lub zapach rozkładających się zwłok.

Ozonowanie skutecznie zwalcza wszystkie mikroby w związku z czym jest to skuteczna metoda dezynfekcji autobusów, skuteczna metoda dezynfekcji samochodów osobowych i skuteczna metoda dezynfekcji ciężarówek. Jeśli więc konieczna jest dezynfekcja autobusu, dezynfekcja samochodu osobowego lub dezynfekcja samochodu ciężarowego warto skorzystać z usługi jaką jest ozonowanie autobusu, ozonowanie samochodu osobowego lub ozonowanie samochodu ciężarowego.

Ozon co to jest?

Czym jednak jest ozonowanie? Aby zrozumieć ozonowanie czym jest warto najpierw zapoznać się z tym czym jest ozon czyli gaz, który stosowany jest podczas ozonowania, a także odpowiedzialny jest za jego skuteczność. O ozonie w kontekście dziury ozonowej słyszał każdy, ale czym właściwie on jest? Ozon naturalnie powstaje i występuje w atmosferze zwłaszcza w stratosferze oraz tuż przy powierzchni ziemi. Ozon to trójatomowa odmiana tlenu.

Ozon jak powstaje

ozonatory

Większość cząsteczek tlenu znajdujących się w powietrzu stanowią cząsteczki tlenu składające się z dwóch atomów tego pierwiastka. Ozon powstaje właśnie z tych dwuatomowych cząsteczek tlenu. Ozon naturalnie występujący w atmosferze powstaje w wyniku wyładowań elektrycznych lub pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Ozon powstaje też jako produkt uboczny podczas pracy różnego rodzaju urządzeń na przykład kserokopiarek.

Ozon stosowany podczas ozonowania powstaje w generatorach ozonu. Również generatory ozonu produkują ozon z dwuatomowych cząsteczek tlenu znajdujących się w powietrzu. Energię niezbędną do tego przekształcenia uzyskują one z energii elektrycznej. Jedynie generatory ozonu stosowane w laboratoriach lub do oczyszczania wody czasami zasilane są czystym tlenem. Ilość ozonu wytwarzanego przez ozonatory rośnie liniowo wraz ze zwiększaniem się ilości pobieranej przez nie energii elektrycznej. Ozon jest gazem o wyjątkowo silnym działaniu w związku z czym jest on skuteczny już przy bardzo niskich stężeniach. Dlatego nie musimy się obawiać tego, czy w powietrzu nie zabraknie tlenu niezbędnego do przeprowadzenia ozonowania gdyż nawet przy wysokich stężeniach ozonu tylko niewielka część znajdującego się w powietrzu dwuatomowego tlenu przekształcana jest w ozon.

Ozon jak działa

Ozon oddziałuje na wszelkie żywe organizmy. Ozon znajduje się w powietrzu dlatego oddziałuje on głównie na powierzchnie organizmów, a poza tym również na ich układy oddechowe. Im mniejszy organizm tym większa jest jego powierzchnia w stosunku do objętości. Dlatego ozon jest tym skuteczniejszy w zwalczaniu danego organizmu im organizm ten jest mniejszy. Ozon skuteczny jest zwłaszcza w zwalczaniu organizmów jednokomórkowych. Dlaczego właśnie organizmy jednokomórkowe zwalcza on szczególnie dobrze? Aby to zrozumieć najlepiej porównać działanie ozonu w umiarkowany stężeniu mającego za zadanie zwalczanie organizmu jedno i wielokomórkowego. W przypadku organizmu wielokomórkowego dochodzi do zniszczenia wierzchniej, ochronnej warstwy komórek na przykład chityny w przypadku owadów lub naskórka w przypadku ssaków. Na pewno nie jest to przyjemne dla poddanego działaniu ozonu organizmu, ale może on przeżyć. W przypadku organizmów jednokomórkowych to samo stężenie ozonu doprowadza do ich śmierci ponieważ znajdująca się na powierzchni organizmu komórka na którą oddziałuje ozon jest jedyną komórką z której składa się organizm. Ozon w wyższych stężeniach działa oczywiście zabójczo również na większe organizmy. Na przykład podczas zabiegu ozonowanie kurnika ozon w dużych stężeniach stosowany jest nie tylko do zwalczania mikroorganizmów, ale również do zwalczania owadów takich jak na przykład pleśniakowiec lśniący. Zazwyczaj jednak organizmy wielokomórkowe zwalczane są za pomocą innych niż ozonowanie metod.

Zwalczanie brzydkich zapachów przez ozonowanie

ozonowanie mieszkań

Ozonowanie to jednak nie tylko skuteczna metoda dezynfekcji, ale również skuteczna metoda neutralizacji brzydkich zapachów. Większość produktów używanych jeśli mamy problem z brzydkimi zapachami nie neutralizuje substancji wydzielających te zapachy. W przypadku ich użycia substancje te nadal obecne są w otoczeniu, a my jedynie nie czujemy ich zapachu lub odczuwamy go słabiej. Ozon jako jedyny bezpośrednio oddziałuje na cząsteczki tych substancji unieszkodliwiając je. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku substancji które nie tylko brzydko pachną, ale są również niebezpieczne dla zdrowia lub życia na przykład w przypadku produktów powstających podczas rozkładu zwłok. Z tego powodu ozonowanie często stosowane jest jako jeden z elementów usługi sprzątanie po zgonie.

Nietrwałość ozonu

Ozon to wyjątkowo nietrwały gaz. Czas połowicznego rozpadu ozonu, a więc czas po którym rozpada się połowa cząsteczek ozonu znajdujących się w danym miejscu wynosi około 20 minut. Trójatomowa cząsteczka ozonu szybko rozpada się na zwykłą dwuatomową cząsteczkę tlenu i na pojedynczy atom tlenu. Właśnie te pojedyncze atomy tlenu nazywane również wolnymi rodnikami uszkadzają komórki i neutralizują szkodliwe substancje. Pozostałe wolne rodniki łączą się ze sobą tworząc dwuatomowe cząsteczki tlenu. Sprawia to, że zarówno ozon powstający podczas ozonowania jak i powstające w wyniku jego rozpadu wolne rodniki szybko znikają z powietrza. Jest to spora zaleta ozonu ponieważ skorzystanie z innych metod dezynfekcji zawsze wiąże się z pozostaniem resztek środków używanych w jej trakcie. Resztki te mogą być niebezpieczne, choć ryzyko to występuje głównie wtedy, kiedy gdy zabiegi wykonywane są przez osoby prywatne lub mało profesjonalne firmy DDD. Ponadto fakt, że cząsteczki ozonu rozpadają się bardzo szybko sprawia, że pojazdy, ale również pomieszczenia w których przeprowadzono ozonowanie dość szybko mogą zacząć być ponownie użytkowane.

Ciężar ozonu

Ozon jest około dwukrotnie cięższy od powietrza. Różnica w ciężkości sprawia, że ozon koncentruje się zwłaszcza w dolnych częściach budynków i pojazdów. Z tego powodu ozonatory podczas zabiegów często umieszczane są na podwyższeniach aby zapewnić bardziej równomierne rozmieszczenie ozonu w poddawanym zabiegu ozonowania pojeździe lub miejscu. Zazwyczaj jednak koncentrowanie się ozonu w dolnych częściach budynków lub pojazdów jest zaletą, a nie wadą ponieważ bardzo często właśnie tam koncentrują się problemy które chcemy rozwiązać poprzez ozonowanie. Poza tym różnica w masie pomiędzy ozonem, a powietrzem nie jest duża w związku z czym nieznaczna jest również różnica w ilości ozonu pomiędzy górną, a dolną częścią pomieszczenia lub pojazdu w których przeprowadzane jest ozonowanie. Równomierność rozmieszczenia ozonu w poddawanym ozonowaniu pojeździe lub pomieszczeniu zwiększają wentylatory w które wyposażone są ozonatory. Równomierność tą zwiększyć można również poprzez zastosowanie dodatkowych zewnętrznych wentylatorów jeśli uznamy, że w danym miejscu jest to szczególnie pożądane.

Ozonowanie jak przebiega

ozonowanie przebieg

Jeśli chodzi o przebieg ozonowania to jest on podobny bez względu na to, czy przeprowadzane jest ozonowanie busa, ozonowanie samochodu osobowego, ozonowanie autobusu, ozonowanie mieszkania, ozonowanie kurnika, czy ozonowanie miejsca zgonu. Oczywiście warto pamiętać o tym, że w przypadku niektórych miejsc w tym zwłaszcza miejsc zgonu ozonowanie to tylko jeden z zabiegów, które powinny zostać wykonane aby doprowadzić to miejsce do odpowiedniego stanu pozwalającego na jego bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Również w sytuacji gdy mamy pleśnie na ścianach ozonowanie będzie tylko jednym z działań, które powinniśmy wykonać aby rozwiązać nasz problem.

Przed ozonowaniem pojazdu najlepiej usunąć z niego wszelkie zbędne przedmioty i odpadki w tym również gumowe chodniki, a także opróżnić popielniczki. Generator ozonu najczęściej umieszczany jest na siedzeniach samochodu. Jeśli jest za duży może być również umieszczony poza nim, a ozon może być dostarczany przez okno za pomocą rury.

W przypadku wszystkich miejsc w których przeprowadzane jest ozonowanie przed ozonowaniem należy jeśli jest to możliwe usunąć przyczynę problemu który sprawił, że konieczne stało się ozonowanie. Na przykład jeśli przeprowadzane jest ozonowanie po zgonie należy usunąć zwłoki. Z poddawanego ozonowaniu miejsca należy usunąć również wszelkie rośliny i zwierzęta. W przypadku niektórych pomieszczeń konieczne może być również ich uszczelnienie.

Po zabiegu ozonowania może pojawiać się mgła będąca efektem reakcji lotnych związków organicznych i ozonu.

Czy ozonowanie jest niebezpieczne?

Ozon tak samo jak na wszystkie inne organizmy oddziałuje również na ludzi. Dlatego podczas zabiegu nie należy przebywać w miejscu w którym odbywa się ozonowanie. Na szczęście ze względu na szybki rozpad ozonu poddane ozonowaniu miejsce krótko po zakończeniu tego zabiegu staje się całkowicie bezpieczne. W przeciwieństwie do innych metod nie pozostają w nim żadne pozostałości substancji, które używane były podczas zabiegów.

Jeśli jednak będziemy przebywać w poddawanym ozonowaniu pomieszczeniu lub pojeździe podczas tego zabiegu lub za szybko do niego wejdziemy może to być niebezpieczne. Przyjrzyjmy się bliżej objawom i problemom zdrowotnym, które mogą wystąpić w takiej sytuacji.

Działanie ozonu powoduje podrażnienie oczu. Dlaczego to właśnie oczy podrażniane są przez ozon? Jest tak dlatego, że powierzchnia oczu jest słabo chroniona przed światem zewnętrznych. Nasze ciało w większości pokryte jest skórą. W przypadku oczu nie jest to jednak możliwe ponieważ uniemożliwiło by to nam widzenie. W przypadku reszty ciała ozon oddziałuje na skórę mającą za zadanie nas chronić przed czynnikami zewnętrznymi. Skóra ma umożliwiającą tą ochronę budowę, a także jest odpowiednio gruba by tą ochronę zapewnić. Oczy jeśli są otwarte nie są tak dobrze chronione w związku z czym ozon działa bezpośrednio na nie. Ozon działa również na układ oddechowy. Jest tak dlatego, że znajduje się w pobieranym przez ten układ powietrzu. Wnętrze układu oddechowego w tym zwłaszcza pęcherzyki płucne pokryte są jedynie dość cienką warstwą komórek nabłonkowych w związku z czym również ono jest bardziej niż powierzchnia skóry wrażliwe na działanie ozonu. Dlatego to właśnie ze strony układu oddechowego najczęściej pojawiają się objawy zatrucia ozonem. Ozon może zmniejszyć zdolność płuc do pochłaniania tlenu, co utrudnia oddychanie. Może pojawić się również kaszel, nasilenie objawów astmatycznych, lub zapalenie płuc. Jeśli zauważyliśmy u siebie wymienione osoby powinniśmy opuścić poddawany zabiegowi ozonowany pojazd lub pomieszczenie.

Na szczęście uniknięcie wymienionych objawów nie jest trudne. Aby jednak ich uniknąć zabieg ozonowania powinien być przeprowadzany przez profesjonalistów zdających sobie sprawę z tych zagrożeń i potrafiących im zapobiec. Jeśli zlecimy ozonowanie profesjonalnej firmie DDD, a następnie będziemy przestrzegać zaleceń ich pracowników możemy być pewni, że zabieg ten będzie całkowicie bezpieczny.

Czy ozonowanie uszkadza przedmioty?

Ozon jest utleniaczem. Oznacza to, że może on przyśpieszać starzenie się przedmiotów. Aby ozonowanie doprowadziło do uszkodzeń przedmiotów musi ono jednak trwać bardzo długo, a stężenie ozonu podczas zabiegu musi być bardzo wysokie. Dlatego zazwyczaj ozonowanie nie ma negatywnego wpływu na wyposażenie pomieszczeń, choć dla bezpieczeństwa warto usunąć z nich elektronikę oraz szczególnie cenne dzieła sztuki.

Ozonowanie gdzie się je przeprowadza

ozonowanie-przebieg

Jak już wspominaliśmy ozonowanie obok pojazdów przeprowadzane jest również wewnątrz różnego rodzaju pomieszczeń. Zakres pomieszczeń wewnątrz których przeprowadzane jest ozonowanie jest bardzo szeroki. Konieczność przeprowadzenia ozonowania może wystąpić w przypadku właściwie każdego rodzaju pomieszczenia i budynku. Szczególnie często przeprowadzane jest ozonowanie domu lub ozonowanie mieszkania.

Ozonowanie jak długo trwa

Czas ozonowania jest kwestią w dużym stopniu indywidualną uzależnioną od problemu, który ma być zwalczany poprzez ozonowanie. W przypadku gdy przeprowadzane jest zwalczanie nieprzyjemnych zapachów poprzez ozonowanie na czas tego zabiegu wpływają czynniki takie jak rodzaj zapachu, intensywność zapachu, to jak głęboko wnikną zapach. Ozonowanie dość szybko usuwa zapachy przypalonych potraw i dymu papierosowego. Nieco więcej czasu zajmuje usunięcie zapachów spowodowanych przez substancje mających formę płynną na przykład moczu lub płynów powstających podczas rozkładu zwłok.

Inne zastosowania ozonowania

Ozonowaniu bywają poddawane również przedmioty w tym zwłaszcza takie których nie można prać lub czyścić na mokro na przykład rękawice sportowe, czy obuwie. Ozon bywa także stosowany w medycynie. Ozonoterapia może przyjmować wiele form takich jak między innymi zastrzyki podskórne, domięśniowe lub dożylne, preparaty kosmetyczne aplikowane na skórę, opatrunki ozonowane, krople podskórne wlewy lub kąpiele ozonowo-tlenowe.

Ozon stosowany jest zwłaszcza w stomatologii w której używany on jest do leczenia zgorzeli i próchnicy, a także dezynfekcji i oczyszczania tkanek znajdujących się w jamie ustnej.  Ozonowanie bywa stosowane wspomagająco w leczeniu różnego rodzaju schorzeń błony śluzowej takich jak grzybica jamy ustnej, kandydoza, i afty. Ozonowanie może być również stosowane w przypadku chorób takich jak migreny, zapalenia jelit, borelioza, żółtaczka zapalna, zapalenia kości i leczenie trudno gojących się ran. W przypadku leczenia uszkodzeń skóry takich jak trudno gojące się rany, odleżyny oparzenia lub owrzodzenia na chore miejsca nakładany jest rękaw lub opatrunek do których wtłaczany jest ozon zmieszany ze zwykłym tlenem. Woda z ozonem stosowana jest również w dermatologii do zwalczania trądziku. Ozonoterapia może być niebezpieczna jeśli stężenie zastosowanego w jej trakcie ozonu będzie zbyt wysokie.