rogatek spichrzowy zwalczanie

Czym jest rogatek spichrzowy 

Rogatek spichrzowy to owad z rodziny tenebrionidae żerujący w zbożu i jego przetworach.

Jak wygląda rogatek spichrzowy, czyli morfologia owada.

Osobniki dorosłe rogatka spichrzowego mają od 3,5 do 4,5 milimetrów długości. Jego ubarwienie jest rdzawe i lśniące. Dymorfizm płciowy u rogatka spichrzowego jest bardzo wyraźny. Na czole samca znajdują się dwa rogi od których wywodzi się nazwa ego owada , a jego szczęki przekształcone są w haki. Czułki za równo samic jak i samców sięgają do połowy przedtułowia. Zbudowane są one z segmentów, których długość zwiększa się ku końcowi. Dzięki temu wszystkie segmenty czułek są wyraźnie widoczne.

Występowanie rogatka spichrzowego – młyny, magazyny, piekarnie.

Rogatek spichrzowy pochodzi z Ameryki Środkowej, ale występuje w magazynach zbożowych na całym świecie w tym również w Europie. Na terenie Polski występuje rzadko. Rogatek spichrzowy regularnie przywożony jest do Europy z miejsc w których występuje. Osobniki przywiezione z zagranicy zazwyczaj giną, ale mogą utrzymywać się dłużej jeśli trafią do ogrzewanych pomieszczeń takich jak na przykład młyny, magazyny, piekarnie, sklepy i mieszkania.

Rozwój rogatka spichrzowego

Cykl rozwojowy rogatka spichrzowego najczęściej trwa około 7 miesięcy. Najszybciej przebiega on w temperaturze wynoszącej 30 stopni Celsjusza. Jaja składane są przez samice rogatka spichrzowego przez 8 miesięcy w ilości od 2 do 3 sztuk dziennie.