Spis Treści

  1. Czym jest roztoczek suszowy
  2. Jak wygląda roztoczek suszowy
  3. Roztoczek suszowy rozmnażanie i rozwój
  4. Gdzie występuje roztoczek suszowy
  5. Szkodnik suszonych owoców i przetworów

Czym jest roztoczek suszowy?

Roztoczek suszowy znany również jako roztoczek mlekowy jest gatunkiem roztoczy. Jest groźnym szkodnikiem żywności w tym zwłaszcza owoców i ich przetworów. Pospolicie występuje na terenie magazynów i powoduje w nich duże straty.

Jak wygląda roztoczek suszowy?

Ciało roztoczka suszowego jest owalne, matowe i niemal bezbarwne. Szczeciny roztoczka suszowego są krótkie i wydłużone. Gnatosoma ryjkowata, wydłużona i bardzo ruchliwa.

W swojej grzbietowej części zwęża się ono ku przodowi. Gnatosoma roztoczka suszowego jest wąska. Chelicery roztoczka suszowego są ruchliwe. U ich podstawy znajduje się kilka ząbków, które służą do rozdrabniania pokarmów. Pancerz  roztoczka suszowego jest cienki i lekko matowy. Zabarwienie ciała roztoczka suszowego uzależnione jest od rodzaju spożywanego pokarmu. Na przykład osobniki roztoczka suszowego żerujące na drożdżach piekarniczych lub miodzie są wyraźnie ciemniejsze od osobników roztoczka suszowego żerujących na śliwkach. Szczeciny znajdujące się na grzbietowej stronie ciała roztoczka suszowego są gładkie i krótkie. Dłuższe są jedynie dwie pary szczecin znajdujących się na końcu ciała roztoczka suszowego. Na brzusznej stronie ciała roztoczka suszowego znajdują się epimery bioder. Epimery bioder to sklerotyzowane listwy. U stadiów rozwojowych roztoczka suszowego połączone ze sobą w mostek epimery I pary odnóży, a u osobników dorosłych za równo I jak i II pary odnóży.

Samice roztoczka suszowego

Samice roztoczka suszowego mają 0,21 milimetra szerokości i 0,41 milimetra długości. Pomiędzy biodrami II i III pary odnóży samicy roztoczka suszowego znajduje się otwór płciowy, który otoczony jest fałdami skórnymi. Na końcu ciała samicy roztoczka suszowego znajduje się aparat kopulacyjny. Aparat ten nie wystaje poza krawędź końcową.

Samce roztoczka suszowego

Samce roztoczka suszowego mają 0,35 milimetra długości i 0,18 milimetra szerokości. Ciało samca jest krępe, wypukłe i bardziej zaokrąglone od ciała samicy niemniej generalnie rzecz biorąc ciało samca roztoczka suszowego jest dość podobne do ciała samicy roztoczka suszowego. Organ kopulacyjny roztoczka suszowego otoczony jest fałdem skórnym z dwoma parami przyssawek.

Roztoczek Suszowy rozmnażanie i rozwój

Rozwój roztoczka suszowego następuje przy wilgotności powietrza przekraczającej 60% i przy temperaturze przekraczającej 3° Celsjusza. Optymalne warunki dla rozwoju roztoczka suszowego to wilgotność wynosząca 85% i temperatura wynosząca 25° Celsjusza. W takich warunkach rozwój roztoczka suszowego trwa od 8 do 9 dni. Płodność samic roztoczka suszowego uzależniona jest od pokarmu na którym żerują. Samice roztoczka suszowego żerujące na drożdżach piekarniczych składają średnio 280 jaj, ale zdarza się, że składają one ich nawet 500.

Hypopus roztoczka suszowego

U roztoczka suszowego występuje stadium hypopusa ruchomego. Hypopus ruchomy roztoczka suszowego ma 0,24 milimetry długości i 0,16 milimetr szerokości. Ciało hypopusa roztoczka suszowego jest białawe i spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Na stronie grzbietowej hypopusa roztoczka suszowego znajduje się wyraźna, poprzeczna bruzda, która nie występuje u innych stadiach rozwojowych roztoczka suszowego ani u innych gatunków roztoczkowatych. Strona grzbietowa hypopusa roztoczka suszowego na hysterosomie jest podłużnie prążkowana, a na propodosomie poprzecznie prążkowana. W tylnej, brzusznej części ciała roztoczka suszowego znajduje się aparat czepny mający postać tarczy z czterema parami przyssawek. Szczecinki roztoczka suszowego są krótkie. Jedynie na końcu stóp i goleni są one dłuższe.

Hypopus powstaje najczęściej w gęsto zasiedlonych populacjach roztoczka suszowego. Stadium hypopusa ma duże znaczenie dla rozprzestrzeniania się populacji roztoczka suszowego. Hypopusy przyczepiają się do ciał owadów latających takich jak na przykład muchy domowe. Po znalezieniu się w warunkach sprzyjających ich rozwojowi hypopusy odczepiają się od ciała owada, na ciele którego zostały przetransportowane, a następnie rozwijają się w tritonimfy.

Hypopus roztoczka suszowego może przeżyć bardzo długo. W temperaturze wynoszącej od 3 do 5 ° Celsjusza jest to przeciętnie 130 dni, a maksymalnie 650 dni. W tym czasie hypopus roztoczka suszowego nie pobiera pokarmu.

Gdzie występuje roztoczek suszowy?

W środowisku naturalnym roztoczek suszowy znajdowany był w pszczelich ulach. Obecnie ten robak magazynowy występuje głównie na terenie domowych spiżarni i magazynów. Żeruje za równo na produktach stałych jak i półpłynnych. Wśród produktów na których żeruje ten drobny robaczek znajdują się między innymi: drożdże piekarnicze, dżemy, kwaśne mleko, miód, piwo, sery, suszone owoce, strzępki grzybni, warzywa, wino, zarodki ziaren zbóż i inne nasiona.

szkodnik owoców suszonych

Szkody powodowane przez roztoczka suszowego

Roztoczek suszowy jest wyjątkowo szkodliwy. Duże straty ten drobny robak powoduje zwłaszcza na przetworach i suszonych owocach. Robaczek ten powoduje powstawanie na tych produktach białego nalotu składający się z kały i wylinek tych roztoczy. Spożywanie produktów pokrytych tym nalotem jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W przypadku ich spożycia może dojść do wystąpienia biegunki lub innych schorzeń jelit. Owoce na których znalazł się ten nalot są kwaśne w smaku i mają przykry zapach. Produkty półpłynne w których żerował roztoczek suszowy psują się i fermentują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.