Sektor rolniczy jest szczególnie narażony na niebezpieczne bakterie, wirusy, grzyby i inne mikroorganizmy. Powodem takiego stanu jest niska odporność poszczególnych gatunków kurczaków (brojlerów) lub indyków na niektóre szczepy zarazków chorobotwórczych lub inne niebezpieczne środki, substancje występujące właśnie w budynkach gospodarczych. Zabiegi D.D.D pozwalają na zminimalizowanie strat finansowych właściciela fermy drobiu – co jest jednoznaczne z poprawieniem wskaźnika hodowli. Efekty takie można osiągnąć tylko i wyłączenie przy wsparciu ze strony profesjonalnej firmy zajmującej się branżą D.D.D.

Zalecane usługi w sektorze rolniczym:

Dezynfekcja – zwalczanie bakterii, grzybów i wirusów

Podstawowa usługa gwarantująca likwidację bakterii, wirusów, grzybów, roztoczy i innych mikroorganizmów na terenie wykonywanego zabiegu. Istnieje wiele metod wykonania dezynfekcji ze względu na rodzaj problemu oraz warunki atmosferyczne. Ważne podczas procesu dezynfekcji jest wilgotność powietrza, temperatura, obecność ściółki i inne elementy pływające na działanie środka chemicznego. Zamgławianie metodą termiczną pozwala na rozpowszechnienie chmury wnikającej w szczeliny, kąty i inne niedostępne miejsca. Stosuje się w tym przypadku silne środki chemiczne niszczące niebezpieczne i zagrażające życiu mikroorganizmy.

Ozonowanie jest alternatywną metodą dezynfekcji pozwalającą na skuteczne zniszczenie bakterii, wirusów, grzybów itp. bez zastosowania środków chemicznych. Ozon dzięki swoim właściwościom jest idealnym dezynfektorem nie pozostawiając przy tym żadnych śladów zabiegów. Należy stosować ozonowanie już na przygotowany obiekt do w stawu.

Dezynsekcja – tępienie owadów

Zabiegi dezynsekcji na fermach drobiu jest tak samo ważne jak dezynfekcja. Pleśniakowiec lśniący, Ptaszyniec kurzy to podstawowe insekty występujące na fermach drobiu. Odpowiednio pierwszy atakuje brojlernie, a druki woli hodowle kur nośnych. Zwalczanie tych insektów nie należy do prostych zadań dlatego zaleca się skorzystanie z odpowiednio doświadczonych grup zajmujących się walką z tego rodzaju problemami od lat. Dezynsekcja na mokro czyli za pomocą oprysku gwarantuje wysoką skuteczność oraz ochronę przez dłuższy czas na dany gatunek insekta.

Deratyzacja – zwalczanie gryzoni

Wiele osób pracujących w sektorze rolniczym nie bierze pod uwagę zagrożeń wynikających z występowania gryzoni w budynku gospodarczym. Myszy i szczury są wektorami wirusów, bakterii oraz owadów – mogą one w bardzo szybki sposób zniszczyć efekty wykonanego zabiegu dezynfekcji. Dlatego zaleca się korzystać z pomocy nowoczesnych firm z branży dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oferujących monitoring szkodników. Usługa ta gwarantuje bezpieczeństwo hodowli i zmniejszenie straty finansowych.

Oczyszczanie linii pojenia – zadbanie o zdrowie kur i indyków

Zadbanie o czystą wodę dla hodowanych kurczaków lub indyków jest bardzo ważna! Kury w czasie swojego życia są wstanie wypić nawet: . Dlatego zadbanie o czystą wodę bez niebezpiecznych pozostałości po brudnej zawiesinie, antybiotykach czy innych substancjach pozwala zmniejszyć ilość padniętych sztuk do minimum. Bardzo często tego rodzaju zabiegi wykonujemy osobiście bez konsultowania się z firmami zajmującymi się tego rodzaju operacjami. Przez co nie jesteśmy w pełni świadomi niebezpieczeństw związanych z złym oczyszczeniem linii pojenia. W większości przypadkach zastosowanie prostego środka chemicznego do od kamienia nie wystarczy. Pozostałości nie zostaną całkowicie usunięte i nadal będą stanowić zagrożenie dla hodowli. Profesjonalne firmy stosują odpowiednio dobrane substancje oraz urządzenia pozwalające na jeszcze skuteczniejsze wykonanie oczyszczania linii pojenia na fermie drobiu.

Bielenie ścian – metoda dezynfekcji

W celu ochrony pozostałych zwierząt występujących w gospodarstwie rolnym zaleca się wykonywanie bielenia ścian. Metoda ta pozwala na usunięcia niebezpiecznych bakterii, wirusów, grzybów, roztoczy i innych mikroorganizmów z otoczenia zwierząt. Może ona być również stosowana między wystawami na fermach drobiu. Bielenie zabezpiecza dodatkowo ściany przed atakami niebezpiecznych zarazków.

Zintegrowane metody zwalczania szkodników w sektorze rolniczym

Zastosowanie zintegrowanych metod przedstawionych powyżej daje gwarancje skuteczności oraz zwiększa zyski w sektorze rolniczym. Konieczność wykonywania tego typu zabiegów jest znana wszystkim osobą działającym w powyższym sektorze i starającym się na uzyskanie jak najlepszych efektów swojej pracy.

Dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja to podstawowe usługi wykonywane przez każdą firmę D.D.D

Tagi: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, ozonowanie, oczyszczanie linii pojenia, zwalczanie ptaszyńca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.