02 mar

Biolog terenowy – ekspertyza

Z roku na rok rosną wymagania co do jakości w stosunku do zakładów zajmujących się produkcją żywności. Istnieje szereg standardów, które muszą spełnić tego typu przedsiębiorstwa. Elementem wielu z tych standardów jest wdrożenie odpowiednich metod zwalczania szkodników. Zazwyczaj zajmują się tym wyspecjalizowane firmy z branży DDD. Niestety nie wszystkie z nich oferują wysoki standard usług, a nie wszyscy klienci tych firm mają wystarczającą wiedzę aby samodzielnie określić, czy stosowane przez nie działania profesjonalne. W celu skontrolowania jakości oferowanych przez firmę DDD usług warto skorzystać z pomocy biologa terenowego. Skorzystanie z pomocy biologa terenowego może być też konieczne w celu spełnienia wymagań standardu BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY. Historia tego standardu sięga 1998 roku. Za jego opracowanie odpowiada British Retail Consortium. Standard ten na całym świecie cieszy się sporą popularnością. Obejmuje on wiele wymagań, których spełnienie zapewniabezpieczeństwo produktów i ichwysoką jakość. Wśród nich znaleźć można zalecenia z zakresu higieny, posiadania wdrożonego systemu HACCP, wdrożenia zasad GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i właściwego prowadzenia dokumentacji. Niezbędne jest też szkolenie pracowników z opracowanych procedur.

Biolog terenowy to osoba posiadająca rozległą wiedzę z zakresu zwalczania szkodników. Wspólnie z pracownikami zakładu dokonuje on kontroli na terenie zakładu. W trakcie kontroli biolog terenowy:

  1. określa poziomu aktywności szkodników na terenie zakładu i w jego otoczeniu

  2. Sprawdza jakość pracy obsługującego zakład technika DDD

  3. Sprawdza dokumentacje dotyczącą zwalczania szkodników

  4. Sprawdza szczelności obiektu nie pozwalającą na pojawienie się w nim gryzoni

Audyt (ekspertyza) Biologa Terenowego

Działania biologa terenowego kończą się napisaniem raportu z przeprowadzonego audytu. Raport ten zawiera ocenę skuteczności istniejącego systemu zwalczania szkodników i propozycje dotyczące kolejnych kroków, jakie należy podjąć w celu poprawy działania tego systemu. Audyt Biologa Terenowego zakończony jest raportem (ekspertyzą) z którego wynika jakość systemu zabezpieczenia przed szkodnikami.

Dzięki pomocy biologa terenowego nie tylko sprawdzimy skuteczność firmy DDD i dostosujemy się do wymagań standardu BRC GLOBAL STANDARD – FOR FOOD SAFETY . Jego rozległa wiedza pomoże również w udoskonaleniu systemu zwalczania szkodników i zwiększeniu jego skuteczności.

Aktualnie w zespole grupy Insektpol jest czterech Biologów Terenowych wykonujących działania na obszarze całego kraju. województwa, mazowieckie, warmińsko mazurskie, pomorskie, kujawsko pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, podlaskie, podkarpackie, opolskie, małopolskie, łódzkie, lubuskie, dolnośląskie, lubelskie, świętokrzyskie.

TAGI: biolog terenowy Warszawa, Audyt Biologa terenowego Gdańsk, Audytor Biolog Kraków, Kontrola Biologa, cena audytu, Walidacja systemu Pest Control, Biolog Terenowy DDD, ekspertyza biologa terenowego, audyt kontrolny,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.