Czym jest dezynsekcja ? 

Dezynsekcją nazywamy czynności mające na celu zlikwidowanie obecności owadów w danym miejscu. Dezynsekcja bardzo często przeprowadzana jest w mieszkaniach. Przed przeprowadzeniem dezynsekcji warto odpowiednio przygotować mieszkanie w którym będzie się ona odbywała.

Niestety większość ludzi nie wie jak przygotować mieszkanie do dezynsekcji. Dlatego właśnie zadają oni sobie pytania: Jak przygotować mieszkanie do dezynsekcji pluskiew? Jak przygotować mieszkanie do zwalczania owadów? Jak przygotować mieszkanie do zwalczania karaluchów? Na pytania te postaramy się odpowiedzieć w naszym artykule. Napiszemy też jak przebiega dezynsekcja, jak sprzątnąć mieszkanie przed dezynsekcją, jak sprzątnąć mieszkanie po dezynsekcji, na jak długo opuścić mieszkanie po dezynsekcji, jakie owady występują w domach, jakie owady najczęściej występują w domach, jak wygląda rybik cukrowy, co jedzą pluskwy, jak wygląda karaczan, jak wygląda karaluch, co je mącznik młynarek, co je mklik mączny i co jedzą muchy domowe.

Dlaczego warto przygotować mieszkanie do dezynsekcji ?

Na początek warto zadać sobie pytanie dlaczego warto przygotować mieszkanie do dezynsekcji? Wiadomo przecież, że firma zwalczająca szkodniki podejmie się zadania bez względu na to, czy dane mieszkanie będzie odpowiednio przygotowane, czy też nie. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Właściwe przygotowanie mieszkania do dezynsekcji ułatwi pracę firmie dezynsekcyjnej i przełoży się na polepszenie efektów  zabiegów dezynsekcyjnych przeprowadzanych w danym miejscu.

Jakie są metody dezynsekcji ?

Istnieje wiele metod dezynsekcji które może zastosować firma pest control. Pracownicy firm DDD dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu potrafią zawsze prawidłowo dobrać zastosowaną do dezynsekcji metodę do sytuacji, którą zastaną w miejscu, w którym istnieje konieczność przeprowadzenia zabiegu którego celem jest zwalczanie owadów. Na to jaka metoda dezynsekcji zostanie zastosowana w danym mieszkaniu wpływ ma wiele czynników spośród których najważniejszym jest gatunek owadów zwalczanych w danym miejscu. Dezynsekcja najczęściej przeprowadzana jest za pomoc środków chemicznych. Środki te mieszane są z wodą, a później nanoszone są na poddawane zabiegowi dezynsekcji powierzchnie poprzez opryskiwanie, opylanie lub zamgławianie. Podczas zwalczania owadów metodą chemiczną używane są substancje, które w przypadku niewłaściwego użycia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Zagrożenie takie może wystąpić między innymi w sytuacji, gdy dezynsekcja wykonywana jest przez niewykwalifikowane osoby. Jedynie  odpowiednio wykwalifikowani specjaliści wiedzą jak przeprowadzić dezynsekcje mieszkania w sposób bezpieczny i niestanowiący zagrożenia ani dla siebie samych, ani dla osób mieszkających w mieszkaniu w którym przeprowadzane będą zabiegi dezynsekcyjne. Metody chemiczne skutecznie zwalczają większość spośród mogących pojawić się w mieszkaniu gatunków owadów w tym między innymi mrówki, karaluchy i prusaki.

Jak przygotować mieszkanie do dezynsekcji ?

Jakie zatem działania powinniśmy podjąć aby przygotować mieszkanie do dezynsekcji? Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu przygotowania mieszkania do dezynsekcji powinno być dokładne przejrzenie mieszkania w którym będzie odbywała się dezynsekcja pod kątem tego, w których miejscach szkodniki występują w największych ilościach. Informacje na temat miejsca w którym szkodniki występują najpowszechniej powinny zostać przekazane pracownikowi firmy pest control, który przyjedzie do mieszkania w celu przeprowadzenia zabiegu zwalczania owadów. Z pomieszczeń w których odbywać się dezynsekcja powinny zostać usunięte wszelkiego rodzaju produkty żywnościowe. Dotyczy to zarówno produktów które przeznaczone są do spożycia przez ludzi jak i produktów przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta takich jak na przykład karma dla zwierząt. Usunięte powinny zostać również wszelkie produkty przeznaczone do higieny osobistej takie jak na przykład ręczniki i szczoteczki do zębów. Wszystkie pozostałe produkty powinny zostać pozamykane wewnątrz szafek. Kolejnym krokiem, który należy podjąć w celu przygotowania mieszkania do dezynsekcji jest odsunięcie od ścian wszelkich znajdujących się w nim sprzętów. Dzięki temu przeprowadzający dezynsekcje technik DDD uzyska swobodny dostęp do ścian. Wszelkie urządzenia elektryczne powinny zostać odłączone od kontaktu na czas dezynsekcji. Środki używane podczas dezynsekcji rozcieńczane są wodą w związku z tym ich kontakt z elektroniką może być niebezpieczny jeśli podczas przeprowadzania zabiegu będzie ona podłączona do zasilania. Jeśli w miejscu, w którym przeprowadzana będzie dezynsekcja znajdują się akwaria powinny zostać one pozakrywane w celu uniemożliwienia przedostania się środków dezynsekcyjnych do znajdującej się w akwariach wody, co mogłoby niekorzystnie odbić się na hodowanych w akwariach rybach i innych żyjących w nich organizmach.


Szukasz firmy zajmującej się dezynsekcją mieszkań? Zadzwoń +48 505 177 654


Miejscem sprzątaniu którego należy podczas przygotowywania mieszkania do dezynsekcji poświęcić szczególnie dużo uwagi jest szafka pod zlewozmywakiem. Przed rozpoczęciem dezynsekcji wszystkie znajdujące się w tym miejscu przedmioty powinny zostać usunięte. Szafka pod zlewozmywakiem jest miejscem w mieszkaniu w którym owady występują szczególnie często. Przyciągane są one tam przez znajdujące się w tym miejscu resztki produktów żywnościowych. Z tego powodu w tym właśnie miejscu dezynsekcja powinna zostać przeprowadzona w sposób cechujący się szczególną starannością.

Jak postępować w trakcie dezynsekcji ?

Przebywanie w miejscu w którym dokonywana jest dezynsekcja może wiązać się z dużym ryzykiem. W związku z tym w czasie, gdy przeprowadzane są zabiegi mające na celu zwalczanie owadów w poddawanym dezynsekcji mieszkaniu nie powinna przebywać więcej niż jedna osoba poza technikiem DDD, który przeprowadza zabieg, a najbezpieczniej będzie jeśli w dezynsekowanym mieszkaniu przebywać będzie jedynie technik DDD.

Jak sprzątnąć mieszkanie po dezynsekcji ?

Mieszkanie w którym przeprowadzono dezynsekcje powinno zostać opuszczone na kilka godzin. Tyle czasu potrzeba, aby użyte podczas dezynsekcji preparaty rozniosły się po mieszkaniu w którym przeprowadzany był ten zabieg, osiadły na znajdujących się w nim powierzchniach i wyschły. Po powrocie do mieszkania w którym dokonywana była dezynsekcja należy otworzyć okna. Wywietrzenie pomieszczeń w których miała miejsce dezynsekcja usunie resztki środków chemicznych użytych podczas dezynsekcji, które nie osiadły na powierzchniach, lecz pozostały w powietrzu. Po wywietrzeniu mieszkania lub w jego trakcie należy w odpowiedni sposób sprzątnąć mieszkanie, które poddawane było dezynsekcji. Przede wszystkim należy umyć wszystkie miejsca mające kontakt z żywnością aby zapobiec przedostaniu się substancji użytych podczas dezynsekcji do wnętrza naszego układu pokarmowego. Umyte powinny zostać za równo miejsca na których żywność będzie przechowywana (takie jak na przykład półki) jak i miejsca w których będzie ona przetwarzana (zlew, blaty kuchenne) oraz stoły na których będzie odbywało się spożywanie żywności. Nie należy zapominać, że wiele spośród miejsc, które mają kontakt z żywnością nie powinno być i nie jest poddawane dezynsekcji. Do tego typu miejsc zaliczamy miedzy innym przedmioty w których wnętrzu przechowywana jest żywność takie jak na przykład lodówki i chlebaki oraz przedmiotów wewnątrz których przygotowywana jest żywność takie jak na przykład kuchenki mikrofalowe i piekarniki.

W miejscu w którym przeprowadzono zabieg dezynsekcji metodą chemiczną nie należy sprzątać powierzchni, których nie będziemy dotykać ani nie będą miały kontaktu z żywnością. Na tych powierzchniach używane podczas dezynsekcji substancje powinny pozostać aby chronić nas przed owadami. Do mycia poddawanych dezynsekcji powierzchni nie potrzeba żadnych specjalistycznych środków. Do tego celu wystarczą zwyczajne detergenty, których zwykle używamy do sprzątania.

Jakie owady zwalczane są podczas dezynsekcji ?

Pisząc o dezynsekcji mieszkań warto wspomnieć o najczęściej występujących w ich wnętrzu owadach. Napiszemy o nich w następnej części naszego artykułu. Nie będziemy w nim opisywać szkodników drewna takich jak na przykład spuszczę pospolity i kołatek domowy ponieważ owady żerujące w drewnie na tyle różnią się od innych za równo pożywieniem jak i metodami ich zwalczania, że są one tematem na odrębny artykuł.

Na początek napiszemy o cechach, które łączą wszystkie lub większość spośród występujących w mieszkaniach owady. Po pierwsze wszystkie one są zwierzętami synantropijnymi czyli przystosowanymi do życia w środowisku przekształconym przez człowieka. Po drugie dla wszystkich nich bezpośrednim lub pośrednim źródłem pożywienia jest człowiek. Większość z nich odżywia się żywnością, którą sami przynosimy do domów, mole odzieżowe żywią się przynoszonymi przez nas do domów ubraniami, a dla pluskiew domowych jesteśmy bezpośrednim źródłem pożywienia ponieważ żywią się one naszą własną krwią. Ponieważ dieta każdego z wymienionych gatunków owadów nieco się różni w jednym mieszkaniu może występować wiele gatunków owadów jednocześnie i nie wiąże się to z rywalizacją różnych gatunków owadów o te same zasoby. Wszystkie owady, które opiszemy cechują się też bardzo wysokim tempem rozmnażania się co umożliwia im przetrwanie mimo intensywnego zwalczania przez ludzi. W przypadku większości spośród nich długość cyklu rozwojowego w dużym stopniu uzależniona jest od temperatury. W wysokich temperaturach rozwijają się one znacznie szybciej niż w niskich temperaturach.

Rybik cukrowy

Pierwszym spośród występujących w domu owadów, o którym wspomnimy jest rybik cukrowy. Rybik cukrowy jest pozbawionym skrzydeł, srebrzystym owadem osiągającym od 2 do 8 milimetrów długości. Czułki rybika cukrowego są długie  i nitkowate. Na końcu odwłoka rybika cukrowego znajdują się trzy szczecinki. Rybik cukrowy żywi się klejami organicznymi, papierem, drewnem, oraz resztkami niezjedzonych przez nas pokarmów takimi jak na przykład rozsypana mąka, czy kawałki mięsa. Rybik cukrowy to owad prowadzący nocny tryb życia. Najczęściej pojawia się w miejscach ciepłych, ciemnych i wilgotnych.

Pluskwy domowe

Pluskwy domowe to ektopasożyty żywiące się ludzką krwią. Z powodu swojej diety są one zwierzętami szczególnie uciążliwymi dla człowieka. W związku z tym zabieg dezynsekcyjne szczególnie często przeprowadzane są w celu ich zwalczenia mimo iż nie są one owadami występującymi w naszych domach najpowszechniej. Pluskwa domowa jest czerwonobrunatnym lub purpurowym owadem o owalnym kształcie i silnie spłaszczonym, zwężającym się ku przodowi odwłoku. Czułki pluskwy domowej są dobrze widoczne. Na głowie pluskwy domowej znajdują się mikroskopijne włoski. Dorosłe osobniki pluskwy domowej osiągają od 4 do 6 milimetrów długości. Mlecznobiałe jaja pluskwy domowej osiągają około milimetr długości.

Mole odzieżowe

Mole odzieżowe mają żółtą, połyskliwą barwę. Ich skrzydła mają do 11 milimetrów rozpiętości. Latają głównie samce moli odzieżowych. Samice moli odzieżowych rzadko używają skrzydeł. Samice moli odzieżowych jak na zwierzę mające odzieżowość już w swojej nazwie przystało składają jaja przede wszystkim w tkaninach. Rozwój tych zwierząt może trwać od kilku tygodni aż do kilku miesięcy. W bardzo sprzyjających warunkach mogą rozwijać się cztery pokolenia moli odzieżowych rocznie. Mole odzieżowe preferują miejsca w których występują słabe warunki oświetleniowe. Samice moli odzieżowych składają jaja w klastrach liczących od 30 do 200 jaj. Przyczepiają je do powierzchni za pomocą żelatynowego kleju. Już po upływie kilku dni ze złożonych jaj wylegają się białe gąsienice moli odzieżowych. Długość okresu rozwojowego moli odzieżowych bardzo silnie uzależniona jest od warunków. Jeśli warunki sprzyjają rozwojowi moli odzieżowych trwa on jedynie miesiąc. W niesprzyjających warunkach rozwój moli odzieżowych znacznie się wydłuża i może trwać nawet kilka lat. Idealnymi warunkami rozwoju dla moli odzieżowych są wilgotność wynosząca od 70 do 75 % i temperatura wynosząca 24 stopne Celsjusza. Odżywiają się jedynie gąsienice moli odzieżowych. Osobniki dorosłe nie jedzą i nie piją, a ich jedynym zajęciem jest rozmnażanie. Mole odzieżowe jak już wspominaliśmy odżywiają się głównie odzieżą. Lubią zwłaszcza brudne tkaniny. Zawarty w nich pot i inne płyny organiczne stanowią doskonałe źródło pożywienia i wilgoci dla gąsienic moli odzieżowych. Wśród tkanin, które jedzą mole odzieżowe znajdują się między innymi futra, len, wełna i bawełna. Mole odzieżowe mogą spożywać nawet tkaniny syntetyczne jeśli są one zmieszane z wełną. Poza tkaninami mole odzieżowe żywią się również sierścią, semoliną, kazeiną, mąką, piórami, otrębami i herbatnikami.

Karaluchy

Karaluch znany też jako karaczan wschodni lub karakon jest owadem synantropijnym żyjącym przede wszystkim w pomieszczeniach, w których znaleźć można produkty żywnościowe takich jak kuchnie i magazyny. Karaczan osiąga do 3 centymetrów długości. Ubarwienie karaczana jest czerwone lub czarno-brązowe. Druga para skrzydeł karaczana jest dobrze rozwinięta. Pokrywy samców są skrócone w związku z tym nie zakrywają one odwłoka. Samice karaczana posiadają jedynie zalążki skrzydeł. Samice karaluchów zazwyczaj składają od 14 do 16 jaj umieszczanych przez nie w kokonie. Karaluchy to zwierzęta wszystkożerne. Jako jedne z nielicznych zwierzą potrafią strawić keratynę z której zbudowane są między innymi włosy. Karaluchy preferują miejsca wilgotne. Długość cyklu rozwojowego karaluchów w dużym stopniu uzależniona jest od temperatury. Podobnie jak jest to w przypadku wielu innych gatunków owadów w wysokich temperaturach rozwój karaluchów przebiega znacznie szybciej. Przy wysokich temperaturach cykl rozwojowy tych owadów może się skrócić do nawet trzech tygodni. Jeśli temperatury są niskie cykl rozwojowy karaluchów może trwać nawet rok. Karaluchy roznoszą liczne szkodliwe mikroorganizmy w tym między innymi zarazki tyfusu, cholery i gruźlicy. W przeszłości powszechna była opinia o europejskim pochodzeniu karaczana prusaka. Wydaje się jednak, że opinia ta nie jest prawdziwa ponieważ karaczan prusak cechuje się niską odpornością na zimno. Czyni to dużo bardziej prawdopodobną alternatywną hipotezę zgodnie z którą karaczan prusak wywodzi się z Azji południowo-wschodniej. Swój szeroki zakres występowania karaczan prusak zawdzięcza przede wszystkim ludziom ponieważ owady te rozprzestrzeniają się po świecie głównie razem z produktami transportowanymi przez ludzi. Karaczan prusak jest zwierzęciem typowo nocnym rzadko pojawiającym się w ciągu dnia. Karaczan żywi się głównie produktami zawierającymi w swoim składzie cukry, tłuszcz i skrobie. W sytuacji, gdy brakuje pożywienia karaczan prusak może jeść nawet tak nietypowe produkty jak kleje, pasta do zębów i mydło. Karaczan prusak cechuje się wyjątkowo wysoką odpornością na zwalczanie, którą zawdzięcza wysokiej płodności, krótkiemu cyklowi reprodukcyjnemu i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych.

Mucha domowa

Najpowszechniejszym owadem występującym w domach jest mucha domowa. Mucha domowa jest owadem zaliczanym do rodzin muchówek. Osiąga od 4 do 7 milimetrów długości i od 13 do 15 milimetrów rozpiętości skrzydeł. Jaja much domowych są białe i owalne. Samice much domowych zazwyczaj składają je w liczących od 20 do 50 jaj klastrach. Łącznie za jednym razem samice much domowych składają od 75 do 150 jaj. Przeciętna samica muchy domowej składa jaja od 5 do 6 razy w ciągu swojego życia. Po upływie od 8 do 20 godzin od złożenia z jaj wylęgają się larwy much. Przy sprzyjającej larwom muchy domowej temperaturze wynoszącej od 21 do 32 stopni Celsjusza ich rozwój trwa od 3 do 7 dni. Muchy domowe rozwijają się bardzo szybko, a podczas jednej pory letniej może rozwinąć się od 10 do 12 pokoleń much domowych. Dorosłe muchy żyją od 15 do 25 dni. Muchy domowe żywią się pokarmem płynnym. Ze względu na rodzaj posiadanego narządu gębowego muchy domowe nie potrafią odżywiać się pokarmem stałym. Zapachy wydzielające się z mieszkań przyciągają muchy domowe do ich wnętrz. Wśród chorób rozpowszechnianych przez muchy domowe znajduje się miedzy innymi dur brzuszny, cholera i salmonelloza.

Mącznik młynarek

Kolejnym owadem występującym w domach jest mącznik młynarek. Żeruje on przede wszystkim na produktach zbożowych takich jak na przykład mąka. Młode larwy mącznika młynarka są białe, co utrudnia odróżnienie ich od mąki w której żerują. Dopiero z wiekiem ich barwa zmienia się na brązową.

Mklik mączny

Kolejnym owadem, które żeruje w produktach zbożowych na tyle często, że znalazło to odzwierciedlenie w jego nazwie jest mklik mączny. Obok jak już sama jego nazwa wskazuje mąki żeruje on również na makaronach, kaszach, orzechach, owocach, sucharach, pieczywie, herbatnikach, nasionach roślin strączkowych, suszonych grzybach i czekoladzie. Mklika mącznego najczęściej znaleźć można w miejscach, w których znajdują się produkty żywnościowe, które stanowią jego dietę.

Mrówki

Innymi często występującymi w domach owadami są mrówki. Mrówki są owadami występującymi wyjątkowo powszechnie na niemal całym świecie. Mrówki mają duże głowy, smukłe ciało i wąski, wydłużony tułów. Odwłok mrówek jest jajowaty i kulisty, a nogi długie i cienkie. Społeczności mrówek dzielą się na kasty z których każda wykonuje określone zadania. Najliczniejszą kastę stanowią bezskrzydłe i bezpłodne robotnice. To robotnice zajmują się większością zadań, których wykonywanie niezbędne jest do przetrwania mrówczego gniazda. Zdobywają one pożywienie dla całej społeczności, budują gniazda w których żyją mrówcze społeczności, a potem ich bronią przed zagrożeniami. Robotnice opiekują się też larwami mrówek. Obowiązki mrówczych robotnic zazwyczaj zmieniają się w zależności od ich wieku. Młodsze robotnice pracują wewnątrz gniazd wykonując obowiązki takie jak sprzątanie oraz karmienie larw i królowych. Starsze robotnice wyruszają poza mrówcze gniazda, gdzie zdobywają pokarm dla całej mrówczej kolonii. Mrówcze robotnice najczęściej żyją od 4 do 7 lat. Samce mrówek nie są już tak pracowite i zajmują się wyłącznie tym, co samce większości gatunków lubią najbardziej czyli pełnieniem funkcji rozrodczych. Najmniej liczną kastą mrówek są królowe. To one tworzą gniazda i jako jedyne składają jaja z których rodzą się kolejne mrówki. Regulują też one życie całej mrówczej społeczności poprzez wydzielanie feromonów. Ilość królowych w pojedynczym gnieździe mrówek jest bardzo zróżnicowana i może sięgać od jednej do tysiąca niemniej zazwyczaj w mrówczym gnieździe jest od dziesięciu do trzydziestu królowych. Gniazda mrówek nazywamy mrowiskami. Mrówki najczęściej żywią się rosą wytwarzaną przez mszyce, innymi owadami i grzybami znajdującymi się w ich gniazdach. W ludzkich domostwach poszukują przede wszystkim pokarmów słodkich.

Muszki owocowe

Czasami w domach mogą pojawiać się też żyjące na fermentującej materii organicznej muszki owocowe. Są one niewielkie i żółto ubarwione. Muszki owocowe swoją nazwę zawdzięczają temu, że żerują i składają jaja w owocach i produktach powstałych poprzez ich przetworzenie takich jak kompoty, marmolada, dżem, wino i syropy. Żywią się głównie dzikimi drożdżami rozmnażającymi się na skórkach fermentujących owoców.

Komary

Komary najczęściej pojawiają się na zewnątrz budynków niemniej mogą pojawiać się również wewnątrz budynków. Osobniki dorosłe komarów wyposażone są w kłująco-ssący aparat gębowy. Jego wykorzystanie uzależnione jest od płci komara. Samce komarów piją za jego pomocą nektar, a samice używają go do zdobywania krwi w tym również krwi ludzkiej. Larwy komarów rozwijają się w środowisku wodnym. Długość cyklu rozwojowego tych krwiopijczych owadów uzależniona jest od gatunku i temperatury. W wysokich temperaturach długość cyklu rozwojowego komarów ulega skróceniu. Cykl rozwojowy powszechnie występującego w Polsce komara brzęczącego w temperaturze od 20 do 25 stopni Celsjusza trwa od 10 do 14 dni. W niższych temperaturach wydłuża się on do od 20 do 35 dni. Powszechność występowania komarów sprawia, że stanowią one istotne ogniwo łańcucha pokarmowego. Larwy komarów są pokarmem owadów wodnych, ryb i płazów, a osobniki dorosłe ptaków, nietoperzy i ważek. Podstawowym problemem z komarami jest fakt, że ich samice żywią się ludzką krwią. Niektórzy ludzie narażeni są na ukłucia komarów w większym stopniu niż inni. Do ludzi tych należą między innymi dzieci, osoby otyłe i wysokie, młodzi mężczyźni oraz kobiety ciężarne lub w trakcie owulacji. Komary przyciągane są zwłaszcza przez światło, wilgoć, wydzielany przez ludzi i zwierzęta dwutlenek węgla, zapach kwiatów, podwyższoną temperaturę ciała oraz amoniak i kwas mlekowy zawarty w ludzkim ciele. Komary przenoszą też liczne choroby, ale na szczęście większość z nich nie jest przenoszona przez komary występujące na terenie Polski. Jedną z nielicznych przenoszonych przez komary chorób występujących w Polsce jest wywoływana przez nicienie dilofilarioza. Liczebność komarów w poszczególnych latach cechuje się wysoką zmiennością. Uzależniona jest ona od tego, czy na danym terenie przeprowadzano zabiegi mające na celu zmniejszenie liczebności komarów i od pogody panującej w danym miejscu. Rozwojowi komarów sprzyja wysoka temperatura połączona z intensywnym deszczem i brakiem wiatru.

Co zrobić aby owady nie pojawiły się w naszym domu?

W sytuacji gdy w naszym domu pojawiły się insekty najczęściej stajemy przed koniecznością skorzystania  z usług profesjonalnej firmy zwalczającej szkodniki. Niemniej pojawienie się w naszym domu owadów nie jest wynikiem pechu czy złego losu. Istnieje szereg działań profilaktycznych, które możemy wykonać aby zmniejszyć prawdopodobieństwo pojawienia się owadów w naszych domach. Przede wszystkim większość owadów występujących w domach żywi się naszą żywnością lub jej resztkami. Jeśli owady nie znajdą pożywienia w naszych mieszkaniach to częstotliwość ich pojawiania się w naszych mieszkaniach znacznie spadnie. Oczywiście strategia ta nie sprawdzi się w przypadku wszystkich owadów. Będzie ona na przykład nieskuteczna w stosunku do pluskiew żywiących się naszą krwią.

Większość owadów nie dostanie się do żywności jeśli będzie ona zamknięta wewnątrz pojemników lub innych opakowań. Tylko nieliczne gatunki owadów potrafią przedostać się do wnętrza zamkniętych opakowań. Pożywieniem owadów bardzo często są różnego rodzaju resztki żywności. Aby zapobiec pojawieniu się owadów w naszych domach powinniśmy zatem zadbać o to, aby dostępu do resztek nie miały. Jeśli dojdzie do rozsypania się produktów spożywczych powinny zostać one sprzątnięte.

Owady nie dostaną się do naszych domów jeśli nie będą miały jak do naszych domów wejść. W związku z tym jeśli chcielibyśmy powstrzymać owady w naszych mieszkaniach to warto zadbać o owadoszczelność naszych mieszkań. Wszystkie szpary i otwory umożliwiające owadom dostanie się do wnętrza naszych mieszkań powinny zostać pozatykane. W oknach należy zamontować siatki powstrzymujące przed wlatywaniem do wnętrza mieszkań owady latające takie jak na przykład muchy i komary.

Skorzystanie z tych dwóch rad, czyli ograniczenie owadom dostępu do pokarmu i zadbanie o owadoszczelność naszego miejsca zamieszkania powinno znacznie ograniczyć ilość owadów w mieszkaniu lub nawet całkowicie je wyeliminować. Skorzystanie z tych rad przyczyni się też do zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się w naszym mieszkaniu szczurów i myszy. Zmniejszenie ilości owadów występujących w mieszkaniach ma też uboczny skutek w postaci zmniejszenia liczebności występujących w mieszkaniach pająków.

Jeśli owady już pojawiły się naszych domach skorzystanie z usług specjalistycznej firmy zwalczającej szkodniki może okazać się koniecznością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.