fumigacja20eksportowa

Fumigacja eksportowa

Czym jest fumigacja eksportowa?

Fumigacja eksportowa nie należy do tematów powszechnie pojawiających się na łamach gazet czy portali internetowych. Dlatego warto przybliżyć ten temat naszym czytelnikom. Na pewno wielu z was spotkało się z materiałami opakowaniowymi z drewna, takimi jak palety lub skrzyniopalety służące do transportu towarów czy drewniane skrzynki, np. do przewożenia owoców w hipermarketach. Lecz nie każdy wie, że opakowania te muszą spełniać określone normy i przejść szereg zabiegów, aby zostały dopuszczone do obrotu.

Regulacje merytoryczne związane z fumigacją eksportową

ISPM 15 czyli International Standard for Phytosanitary Measure są to przepisy techniczne oraz formalne, regulujące użycie opakowań drewnianych wykorzystywanych w międzynarodowej wymianie handlowej. Przepisy te zostały opracowane w 2002 roku przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin (IPPC), działającą przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i obejmują szereg zaleceń. IPPC przedstawiło krajowym organizacjom ochrony roślin (NPPO) zalecane metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodników, zasady kontrolowania przez krajowe służby, zasady wykonywania zabiegów zapobiegawczych, normy znakowania a także sposoby postępowania w przypadku zniszczeń opakowań drzewnych.

IPPC zaleca jako metodę skutecznego zwalczania szkodników i patogenów drzew oraz drewna – obróbkę cieplną. Obróbka ta oznaczana jest jako HT (heat treatment) i polega na termicznym działaniu na drewno. Zabieg ten należy przeprowadzać przez co najmniej 30 minut, kontrolując, aby w rdzeniu drewna panowała temperatura minimum 56° C.

fumigacja eksportowa palet

Jakie warunki musi spełnić firma przeprowadzająca zabiegi obróbki termicznej?

 1. Dysponowanie suszarnią komorową lub innym urządzeniem, w którym jest możliwość wygrzewania drewna w temp. min. 60° C
 2. Pojemność załadowcza suszarni komorowej/urządzenia do wygrzewania drewna musi odpowiadać ilości planowanych zabiegów
 3. Suszarnia komorowa/urządzenie do wygrzewania drewna musi posiadać co najmniej jeden tor pomiaru temperatury podczas zabiegu
 4. Tor pomiaru temperatury musi być sprzężony z urządzeniem rejestrującym pomiary co najmniej raz na 5 minut
 5. Podczas przeprowadzania zabiegu musi być wykonywany i rejestrowany pomiar temperatury wewnątrz najgrubszego elementu, w odległości od każdej powierzchni nie mniejszej, niż połowa jego grubości
 6. Wymienione pomiary muszą być wykonywane w możliwie najdalszym miejscu od źródła ciepła, na wysokości do 1m od podłoża
 7. Wymiary metalowej osłony elementu pomiarowego muszą mieć określone wymiary (długość do 40 mm i średnica do 5 mm)
 8. Metalowa osłona musi być całkowicie zagłębiona w drewnie w czasie wykonywania zabiegów
 9. Prowadzenie dokumentacji przez jednostkę musi umożliwiać weryfikację ilości wykonywanych zabiegów w stosunku do ilości opakowań oznaczonych IPPC.

Jak poznać, czy dany element został poddany fumigacji eksportowej?

Elementy poddane fumigacji eksportowej muszą zostać opatrzone specjalnym symbolem, przepisy ISPM regulują także sposób oznakowania fumigowanych obiektów:

 • znakowanie koniecznie musi być trwałe
 • wielkość liter musi być widoczna gołym okiem i czytelna
 • kształt oznakowania musi być prostokątny
 • logo IPPC musi być umiejscowione po lewej stronie i oddzielone pionową linią od pozostałych znaków
 • kod kraju musi być oddzielony od producenta myślnikiem
 • znak obróbki powinien być umieszczony poniżej kodu producenta lub oddzielony myślnikiem.

(Tu warto załączyć wzór znakowania wg ISPM 15)

W jakim celu wykonuje się zabieg fumigacji eksportowej?

Głównym celem fumigacji eksportowej jest zapobieganie przed przedostawaniem się szkodników drewna w drewnianych opakowaniach drogą eksportową do innych krajów. Fumigacja eksportowa jako metoda zwalczania organizmów szkodliwych w opakowaniach transportowych prowadzona jest przy wykorzystaniu specjalistycznych fumigatorów, czyli substancji chemicznych używanych przy dezynsekcji. Proces ten przeprowadzany jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych ISPM15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC (IPPC ISPM 15:2009). Po odpowiednio przeprowadzonym procesie fumigacji opakowania mogą być bezpiecznie transportowane, bez obecności żerujących w drewnie szkodników. Fumigację opakowań z drewna można było wykonywać przy udziale bromku metylu. Lecz ze względu na jego szkodliwe właściwości zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej został on uznany jako niedozwolony środek ochrony roślin, a tym samym przy zabiegach wykonywanych na drewnianych materiałach opakowaniowych. Praktycznie proces fumigacji eksportowej nie ma żadnych wad. Jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą usuwania szkodników w drewnie, dodatkowo bezpieczną dla ludzi i fumigowanych opakowań.

W Polsce Instytut Technologii Drewna we współpracy z NPPO przeprowadza audyty kontrolne i uaktualnia Krajowy Rejestr Firm Spełniających Warunki Produkcji Materiałów Opakowaniowych z Drewna wg standardów FAO/ IPPC/ISPM15.

TAGI: fumigacja eksportowa Gdynia, Fumigacja ispm15 Gdańsk, drewno na eksport Warszawa, Przepisy drewno eksportowe,