gazowanie kurnika umiercanie kur

Gazowanie drobiu, Uśmiercanie ptaków chorych na ptasią grypę

Ptasia grypa coraz częściej stanowi duży problem dla hodowców drobiu przynosząc duże straty w gospodarstwach. Jej zwalczanie jest uciążliwe, czasochłonne i wiąże się z uśmierceniem ptaków zakażonych wirusem, ich utylizacją oraz dezynfekcją obiektów w których wystąpiło ognisko choroby. Niestety w Polsce występuje coraz więcej tego typu przypadków.

Gazowanie drobiu w zwalczaniu ptasiej grypy

Pojawienie się ptasiej grypy u drobiu jest mało charakterystyczne i może występować na różne sposoby w zależności od szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków a także warunków środowiskowych. Wirus ptasiej grypy rozprzestrzenia się róznymi drogami, może zostać wniesiony do obiektów inwentarskich przez człowieka lub też przedostać się za pomocą wentylatorów.

Głównymi widocznymi objawami grypy ptaków u drobiu to

  • brak apetytu,
  • biegunka,
  • objawy nerwowe,
  • spadek produkcji jaj,
  • obrzęk grzebienia i korali,
  • kichanie i obrzęk zatok podoczodołowych,
  • trudności z oddychaniem ptactwa.

Zwalczanie ptasiej grypy u drobiu polega na uśmierceniu ptaków zarażonych wirusem. Niestety aktualnie nie istnieją lekarstwa, które mogą wyleczyć ptactwo z wirusa ptasiej grypy.

Metody uśmiercania ptaków

Istnieje kilka metod uśmiercania ptaków zarażonych wirusem ptasiej grypy. Przy stosowaniu każdej z niżej wymienionych metod należy pamiętać aby zabieg był przeprowadzony w sposób humanitarny.

Sposoby na uśmiercenie ptaków:

  • Przedawkowanie środka znieczulającego
  • Gazowanie dwutlenkiem węgla
  • Gazowanie gazami obojętnymi

Gazowanie ptaków

Gazowanie ptaków to humanitarna metoda uśmiercania ptactwa zarażonego wirusem ptasiej grypy. Zabieg dzieli się na kilka etapów zaczynając od zabezpieczenia obiektu przy użyciu odpowiednich materiałów i plakatów informacyjnych tak aby nikt nie miał do niego dostępu, ponieważ stosowanego gazy są niebezpieczne zarówno dla zwierząt jak i dla człowieka.

Drugim etapem gazowania ptaków jest wprowadzenie gazu, który powoduje śmierć ptactwa znajdującego się na kurniku. Na tym etapie obiekt musi być zamknięty od kilku do kilkunastu dni w zależności od warunków pogodowych oraz wielkości obiektu.

Ostatni etap polega na rozszczelnieniu i odwietrzeniu gazowanego obiektu. Przed oddaniem obiektu do użytku musi zostać wykonane dokładne wietrzenie obiektu oraz pomiary stężenia gazów. Dopiero w momencie gdy mierniki pokażą odpowiednio niskie stężenie gazu obiekt może zostać przekazany właścicielowi.

Eutanazja ptactwa przez profesjonalistów

Prawidłowe zastosowanie tej metody wymaga posiada odpowiedniego przeszkolenia oraz wiedzy na temat stosowania gazów w eutanazji ptaków. Firma INSEKTPOL jako jedna z niewielu firm w Polsce posiada takie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem w wykonywaniu tego typu zabiegów.

Dezynfekcja kurników po gazowaniu ptaków

Bardzo ważna w zwalczaniu ptasiej grypy jest profilaktyka oraz wykonywanie zabiegów dezynfekcji obiektów. Po pozbyciu się z kurnika chorego drobiu, kurnik należy dokładnie wyczyścić i umyć a następnie wykonać dezynfekcję obiektu. Dezynfekcje kurnika należy wykonać z należytą starannością i przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa grypy ptaków.

Po wykonaniu tych czynności obiekt powinien zostać zamknięty oraz nieużytkowany przez okres 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i dezynfekcji w obiekcie.

Dalsza profilaktyka gospodarstw przed ptasią grypą

Należy pamiętać iż w walce z groźnymi chorobami drobiu najważniejsza jest profilaktyka. W celu ochrony ferm drobiu przez wirusami i bakteriami zaleca się dezynfekcję obiektów między wstawieniami oraz stosowanie mat dezynfekcyjnych na wejściach i wjazdach na tereny obiektów.