Monitoring Szkodników

Gryzonie towarzyszą luziom od czasów gdy człowiek zaczęli uprawiać ziemie i przechowywać ziarno. Łatwość w zdobyciu pożywienia zbliżyła gryzonie do ludzi, szkodniki budowały schronienia blisko miejsc gdzie przechowywano zboże, ziarno. Ułatwiało to szczurom i myszą rozmnażanie co sprawiło, że stały się one istną plagą. W XIV wieku szczury i przenoszone przez nie bakterie, pałeczki dżumy, spowodowały w europie epidemie i w zależności od źródeł szacunków zmarło  od 30% do 60 % populacji.

Gryzonie uwielbiają obecność człowieka,  dzięki nam mogą żerować na magazynowanym pożywieniu. W ramach walki z tym przenoszącym choroby szkodnikiem człowiek opracował rożnego rodzaju pułapki, trutki, przynęty, szkolono specjalnie psy do wyłapywania szczurów i oczywiście koty. Z przyjściem XX wieku zaczęto bardziej dbać o jakość pożywienia, a co za tym idzie zaczęto wprowadzać systemy, które pozwalają monitorować i zwalczać gryzonie w magazynach, fermach, młynach i ośrodkach przetwarzających żywność.   

mysz gryzoń

 

System Haccp w walce ze szkodnikami

W 2004 r Polska przyjęła międzynarodowy system HACCP, firmy zajmujące się produkcja lub obróbką żywności muszą wprowadzić rygorystyczny system produkcji, system monitoringu produktu, wykrywania błędów i ich eliminacji. W ramach systemu HACCP w firmach przetwarzających, produkujących i przechowujących żywność należy wprowadzić monitoring gryzoni, który ma na celu monitorowanie stanu populacji szkodnika, należy również rozstawić specjalistyczne karmniki w których jest umieszczana trutka z opóźnionym działaniem. Specjalistyczne rozpoznanie terenu i odpowiednie rozstawienie karmników wytępi większość populacji gryzonia i utrzyma je liczebność w akceptowalnym stanie. 

Należy pamiętać, że w procesie deratyzacji głównym czynnikiem nie jest użycie trutki, główna rola należy do odpowiedniego monitoringu i higieny na obiekcie.

Monitorowanie karmników z trutką przeprowadzają specjaliści, którzy są po specjalnym szkoleniu umożliwiającym przeprowadzenie tego zabiegu, i wypełnienie odpowiedniej dokumentacji na potrzeby systemu HACCP

Właściwa higiena obiektu

Właściwe warunki higieniczne w obiektach to kluczowy czynnik w walce z gryzoniami oraz pozbywaniu się ich z zakładów produkcyjnych oraz magazynów. Szczególnie w tego typu budynkach należy zadbać o to aby była zapewniona czystość i odpowiednie warunki, które zapobiegają rozplenianiu się szkodników oraz ich przyciąganiu do zakładów. Na względzie należy mieć przede wszystkim regularne czyszczenie maszyn mających kontakt z żywnością oraz hal na których jest ona przechowywana.

Zabezpieczenie obiektu przed gryzoniami

Gryzonioszczelność obiektu jest także jednym z kluczowych obiektów dzięki którym zapobiega się pojawianiu się gryzoni na terenach zakładów i magazynów. Ze względu, iż gryzonie potrafią przedostać się nawet przez małe dziury mające wysokość 6mm i szerokość 10 mm, więc należy zadbać aby tego typu nieszczelności zostały zabezpieczone. Stan techniczny obiektów powinien być regularnie sprawdzany oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia powinny być jak najszybciej naprawianie. Bardzo często miejscami, którymi dostają się myszy i szczury do obiektów są rury oraz transporty żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.