Najskuteczniejszą metodą wczesnego wykrywania obecności szkodników w magazynach jest stosowanie pułapek feromonowych. Feromony to substancje chemiczne wydzielane przez owady i oddziałujące w dany sposób (w zależności od rodzaju wydzielanego feromonu) na osobniki tego samego gatunku. Feromony to lotne, proste związki organiczne. Zazwyczaj są one kompozycją kilku związków zmieszanych w odpowiednich proporcjach.

Ze względu na pełnione funkcje feromony dzieli się na:

  • feromony płciowe,
  • feromony afrodyzjaki
  • feromony alarmu
  • feromony znacznikowe
  • feromony agregacyjne
  • feromony dystrybucyjne

Feromony płciowe wydzielane są przez samice szkodników żyjących krótko jak na przykład pospolity w naszym kraju mklik mączny czy omacnica spichrzanka. Główną rolą samic jest złożenie jaj. Ze względu na krótkie życie produkują i wydzielają feromony płciowe aby jak najszybciej zwabić samca i kopulować-dopełnić swojej roli.

Feromony agregacyjne produkowane są przez osobniki szkodników żyjących długo, pobierających pokarm w okresie rozmnażania, przykładem jest trojszyki lub wołki. Owady te wydzielają feromony po znalezieniu pokarmu „zapraszając” resztę do jedzenia. Na feromony te reagują zarówno samce jak i samice, ułatwia im to dobieranie się w pary, dzięki temu pułapki z tym feromonem są chętniej stosowane w magazynach. Feromony agregacyjne oddziałowują na owady na mniejszą odległość w porównaniu z feromonami płciowymi.

Niezależnie od użytego feromonu pułapki wykonane są z mas plastycznych lub kartonu, od środka pokryte są nieschnącym lepem. W środku takiej pułapki znajduje się dyspenser z feromonem.

Inne substancje wspierające monitoring

Do monitorowania szkodników wykorzystuje się nie tylko feromony, ale również atraktanty pokarmowe. Są to odpowiednio dobrane składniki pokarmowe lub substancje zapachowe przypominające ulubione pożywienie owadów.

Aby pułapki spełniły swoją rolę powinny być używane zgodnie z zaleceniami producenta.

Przede wszystkim powinny być umieszczone w miejscach nie przewiewnych. Ważne jest również aby osoby postronne nie miały do nich dostępu, ponieważ zauważone nawet pojedyncze osobniki owadów mogą popsuć dobrą opinię magazynu czy przetwórni.