Mycie i dezynfekcja kurnika

Aby zapewnić odpowiednią higienę w kurniku oraz utrzymać efekt czystości przez jak najdłuższy czas zaleca się przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących Dobrej Praktyki Rolniczej jak i utrzymanie właściwych warunków sanitarnych

ozonowanie, dezynfekcja kurnika, insektpol

Mycie, dezynfekcja i dezynsekcja kurnika-krok po kroku.

Aby zapewnić odpowiednią higienę w kurniku oraz utrzymać efekt czystości przez jak najdłuższy czas zaleca się przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących Dobrej Praktyki Rolniczej jak i utrzymanie właściwych warunków sanitarnych.

Przed opróżnieniem obiektu inwentarskiego ze ściółki i pomiotu należy wykonać wstępną dezynsekcję poprzez oprysk ściółki , ścian i sufitów insektycydem w celu eliminacji dorosłych osobników owadów, które wylęgły się podczas poprzedniego chowu. Dezynsekcję wstępną wykonuje się przy użyciu preparatu np. Solfac lub Alfasep Super Kill.(zamiennie by nie doprowadzić do odporności np. Pleśniakowca Lśniącego). Po wstępnej dezynsekcji należy usunąć ściółkę i pomiot. Następnie należy ciepłą wodą wymieszaną ze środkami myjącymi przy użyciu myjki ciśnieniowej najlepiej w wysokiej temperaturze około 100 stopni zmyć pozostałości organiczne tym samym wyeliminować część bakterii dzięki właściwościom termicznym i chemicznym mycia powierzchni.

Większość bakterii jak np. E.coli ginie już w temperaturze 70 stopni. Dodatkowo poprzez urządzenie wysokociśnieniowe można aplikować preparat dezynfekujący np. Dezynfektol B lub HPPA (zamiennie) można też zamontować pianownice z wykorzystaniem produktu Ecofoam Extra lub Acifoam (zamiennie wybierając mycie zasadowe lub kwaśne). Kolejnym etapem jest dezynfekcja linii pojenia, karmideł oraz sprzętu, zaleca się korzystanie z preparatów Virex lub HexaDES Oxy.

dezynfektol b dezynfekcja powierzchni

Badania wykonane przez niezależne laboratorium wykazały, że preparaty te są skuteczne przeciwko wirusom ptasiej grypy oraz zwalczają bakterie E.Coli, Helicobacter Pylori, Salmonelli…

Kiedy myty obiekt wyschnie jest gotowy do wykonania dezynfekcji właściwej (tzw. „na mokro”). Używa się w tym celu preparatów HexaDES 300 lub Viroshield, a w przypadku hodowania brojlera Kilcox Extra lub nowej metody stosowanej przez nasza firmę jaką jest dezynfekcja dwutlenkiem chloru.Jego skuteczność potwierdzona jest wieloma badaniami (tabela 2.)

Tabela 2. Wyniki pomiarów ogólnej liczy drobnoustrojów przed i po dezynfekjcji dwutlenkiem chloru.

Rodzaj drobnoustrojów

Średnia liczba (CFU/m3) przed dezynfekcji

Średnia liczba (CFU/m3) po dezynfekcji

Redukcja liczby (%)

Bakterie mezofilne

247129,6

1066,1

96

Bakterie psychofilne

210627,1

18742,8

91

Grzyby

5216,5

476,2

91

Promieniowce

4705,4

118,1

97

Bakterie Gram-ujemne

380,1

26,7

67

Bakterie grupy coli

96,1

10,9

89

Gronkowce mannitolo-dodatnie

105536,3

7530,5

93

Gronkowce mnnitolo-ujemne

85994,1

1191,5

99

Dobór preparatów, które powinny być stosowane do tej dezynfekcji zależy od gatunku hodowanego drobiu. Po wykonaniu tej dezynfekcji oraz kilkukrotnym wietrzeniu pomieszczeń można zastosować wygrzewanie posadzki i ścian palnikiem (jeśli mycie kurnika odbywało się myjką na zimną wodę) lub wybielić ściany kurnika wapnem z dodatkiem np. sody kaustycznej. Kiedy ściany wyschną i zaścielony zostanie kurnik – wykonuje się ozonowanie, które doskonale usuwa pozostałości po poprzednio użytych dezynfekantach, doskonale dezynfekuje, likwiduje bakterie, wirusy, grzyby i roztocza pozostawiając obiekt nie tylko sterylnym, ale też przyjaznym dla młodych ptaków. Przy niskim stężeniu ozonu 0.3 ppm i wilgotności względnej powietrza wynoszącej 60-75% następuje wyraźna redukcja mikroorganizmów już po 2-3 godzinach ekspozycji (Tabela 1). Przy wyższym stężeni powyżej 1 ppm redukcja te następuje już po 60 minutach. (siła dezynfekcji ozonu uzależniona jest od stężenia gazu) .

Tabela 1. Biobójcze właściwości ozonu (dane z różnych źródeł)

Organizm badany

Ozon (ppm)

W. w. p. (%)

Czas (min)

Przeżywalność (%)

Staphylococcus aureus

0.3-0.9

240

0.5

Pseudomonas aerruginosa

0.3-0.9

240

31

Serratia spp.

0.3-0.9

240

3.2

Proteus

0.3-0.9

240

0.9

Aspergillus fumigatus

0.3-0.9

240

8

Streptococcus salivarius

0.6

60-75

100

2

Bacillus cereus

3

95

60

0.013

Fusarium oxysporum

0.1

35-75

240

2

Aspergillus niger

0.1

35-76

240

84

Rhizopus stolonifer

0.1

35-77

240

43

Penicillium chrysogenum

3-9

90

1380

0.1

Ozon idealnie nadaje się do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego i powinien być rutynowym zabiegiem stosowanym w każdym gospodarstwie.Dodatkowo na wyłożoną ściółkę wykonujemy oprysk larwicydami np. Baycidal, i insektycydami np.Solfac lub Alfasep Super Kill jest to bardzo ważny element przygotowania kurnika dla nowej partii chowu ponieważ pozwala zapobiec rozwojowi insektów takich są pleśniakowiec lśniący czy muchówka, które są najczęściej występującymi szkodnikami w hodowli drobiu. O szkodliwości Pleśniakowca Lśniącego można przeczytać w artykule Prof. Stanisława Ignatowicza z katedry SGGW w Warszawie zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Mycie kurników, właściwa dezynfekcja i dezynsekcja to podstawowe elementy gwarantujące bezpieczeństwo chowu i mniejsze problemy ze zdrowotnością stada, a tym samym lepsze wyniki w hodowli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.