Myszy pojawiają się i występują w domach i mieszkaniach przez cały rok. Najliczniej pojawiają się w nich jednak jesienią kiedy to do domów i mieszkań trafiają myszy z pól i łąk. To zwiększenie liczebności dotyczy rzecz jasna zwłaszcza domów i mieszkań znajdujących się w pobliżu pól i łąk, ale również liczebność myszy i szczurów w domach i blokach położonych w innych miejscach może się w tym czasie zwiększać. Najwięcej myszy trafia w tym czasie do domów i mieszkań jeśli lato było ciepłe, co umożliwiło rozwinięcie się na zewnątrz dużej populacji myszy szukającej teraz schronienia.

Jakie szkody wyrządzają myszy

Pojawienie się myszy w domu wiąże się z powodowaniem przez te zwierzęta poważnych szkód. Najczęstszymi z tych szkód są zjadanie żywności przez myszy oraz zanieczyszczanie przez nie otoczenia odchodami. Zanieczyszczanie produktów przez myszy dotyczy zwłaszcza różnego rodzaju żywności.

Myszy mają twarde zęby przystosowane do zjadania twardego pokarmu takiego jak między innymi chętnie zjadane przez myszy nasiona. Te same twarde zęby umożliwiają myszom przegryzanie niektórych materiałów budowlanych takich jak między innymi styropian i wełna mineralna. Często zdarza się, że myszy zakładają swoje gniazda wewnątrz tych materiałów.

Domowe sposoby na myszy

Domowe sposoby na myszy polegające na ich odstraszaniu za pomocą nie lubianych przez nie zapachów takich jak zapachy olejów, smarów, liści pomidorów, cytryn, korony cesarskiej, oleandru, wilczomlecza, rumianku, nostrzyka, dzikiej mięty czy czosnku nie są niestety zbyt skuteczne. Mało skuteczne są również elektroniczne odstraszacze myszy i szczurów, które wytwarzają dźwięk mający odstraszać gryzonie.

Pułapki na myszy

Tradycyjnie najpopularniejszą metodą na myszy było zwalczanie tych gryzoni za pomocą pułapek wyposażonych w sprężynę, hak oraz ruchomą kładkę. Jako przynęta w tego rodzaju pułapkach mogą być stosowane między innymi produkty takie jak kiełbasa lub czekolada. Pułapki na myszy bywają jednak nie całkiem skuteczne zwłaszcza jeśli są one stare lub częściowo uszkodzone. W takich przypadkach często zdarza się, że myszy zdejmują przynętę z pułapki bez jej uruchomienia.

Żywołowne pułapki na myszy

Mniej popularny sposób na myszy to pułapki żywołowne, które łapią myszy, ale ich nie zabijają dzięki czemu możliwe będzie ich wypuszczenie w miejscu, w którym nie będą one dla nas problemem.

Podobne do pułapek i żywołapek na myszy, ale znacznie od nich większe pułapki i żywołapki stosowane są również w celu zwalczania szczurów.

Lepowe pułapki na myszy

Kolejny sposób na myszy to pułapki lepowe. Pułapki lepowe na myszy mają postać kartonu, który pokryty jest lepem. Lep którym pokryte są pułapki lepowe na myszy jest bardzo mocny, a jednocześnie nie wysycha. Gryzonie, które go dotknęły na stałe przylepiają się do pułapki. Pułapki lepowe nie sprawdzają się w miejscach w których panują warunki zewnętrzne zmniejszające skuteczność lepu. Warunki zewnętrzne zmniejszające skuteczność pułapek lepowych to między innymi wysoka wilgotność, wysokie zakurzenie oraz duże nasłonecznienie.

Naturalny i skuteczny sposób na myszy to też oczywiście skorzystanie z pomocy kota, ale skuteczność tej metody jest w wysokim stopniu zróżnicowana w zależności od konkretnego kota.

Trutki na myszy

Bardzo dobrą metodą zwalczania myszy jest skorzystanie w tym celu z trutek i karmników deratyzacyjnych. Karmniki deratyzacyjne mają postać wykonanych z tworzywa sztucznego pudełek. Wewnątrz karmników deratyzacyjnych umieszczana jest trutka. Gryzonie wchodzą do wnętrz karmników deratyzacyjnych poprzez znajdujące się w nich otwory, a następnie zjadają trutkę. Żelowa postać trutki stosowanej w tego typu karmnikach oraz jej przymocowanie do karmnika deratyzacyjnego sprawiają, że myszy nie potrafią jej wynieść z karmnika, a jedynie odgryzają niewielkie fragmenty trutki, które zjadają na miejscu. Kształt karmników deratyzacyjnych został zaprojektowany w taki sposób, aby inne gatunki zwierząt na przykład ptaki nie mogły uzyskać dostępu do trutki.

Istnieją również cały czas bardzo popularne trutki na gryzonie majce postać granulek. Niestety tego typu trutki nie są najlepszym rozwiązaniem granulki mogą bowiem być przenoszone przez myszy i szczury w inne miejsca niż te, w których zostały one wyłożone co wiąże się z ryzykiem, że trafią one do naszego pożywienia. Wiąże się to z dużym niebezpieczeństwem ponieważ trutki na gryzonie są wysoce toksyczne również dla ludzi.

trutka na myszy

Trutki na myszy i szczury bez względu na ich postać nie działają natychmiastowo. Zabijają one gryzonie dopiero po upływie kilku dni po ich spożyciu. Nie wynika to z ich niskiej skuteczności, lecz z tego, że celowo produkuje się je w sposób opóźniający ich działanie.

Jest tak dlatego, że gryzonie w tym zwłaszcza szczury żyją w stadach. W przypadku pojawienia się nowego pożywienia w pierwszej kolejności pożywiają się nim osobniki stojące najniżej w hierarchii. Jeśli przeżyją pożywieniem tym odżywia się reszta gryzoni żyjących w danym miejscu.

Profesjonalne zwalczanie myszy

W celu profesjonalnego zwalczania myszy najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy DDD oferującej zwalczanie gryzoni.

Monitoring gryzoni

Większość ludzi zwalcza myszy lub szczury dopiero wtedy, kiedy pojawią się one w ich domu. Istnieją jednak sposoby na myszy dzięki którym nasz dom na stałe będzie wolny od tych gryzoni. Aby myszy nie pojawiły się w naszym domu przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby nie mogły one dostać się do jego wnętrza. W tym celu powinniśmy obejrzeć nasz dom dookoła w poszukiwaniu szpar przez które myszy mogłyby trafić do środka. Myszy są bardzo małe w związku z czym mogą wchodzić do wnętrz domów nawet przez stosunkowo niewielkie otwory.zwalczanie myszy

Jeśli podczas oględzin domu odnaleźliśmy jakieś otwory powinny one zostać zalepione na przykład za pomocą gipsu. Jeśli mamy wątpliwości, czy dana dziura jest wystarczająca by mogły przez nią przedostać się myszy również powinniśmy ją zalepić. Jeśli faktycznie jest za mała dla myszy to wciąż może przecisnąć się przez nią inne robactwo takie jak na przykład osy, komary, lub prosionki szorstkie. Zalepione powinny zostać za równo otwory znajdujące się nisko jak i te znajdujące się wyżej ponieważ wiele gatunków szkodników z łatwością wspina się po pionowych ścianach, a owady latające mogą do wyżej znajdujących się otworów po prostu dolecieć.

Drugą czynnością którą należy podjąć, aby nasz dom na stałe był wolny od gryzoni jest wprowadzenie monitoringu szkodników. Jednym z ważniejszych elementów monitoringu gryzoni jest rozstawienie wspominanych wcześniej karmników deratyzacyjnych na stałe i regularne uzupełnianie znajdującej się w nich trutki.

Monitoring gryzoni popularny jest zwłaszcza w przypadku zakładów produkcyjnych zajmujących się produkcją żywności w przypadku których jest on standardem.

Myszy w domu i meszkaniu – jak się ich skutecznie pozbyć

Monitoring gryzoni najłatwiej przeprowadzić poprzez skorzystanie z usług profesjonalnej firmy DDD, która zainstaluje karmniki deratyzacyjne, ustawi je w odpowiednich w miejscach i zadba o regularne uzupełnianie znajdującej się w nich trutki. Monitoring szkodników obejmować może również dostarczanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej jego przeprowadzanie oraz doradztwo dotyczące dodatkowych działań, które mogą zostać podjęte w danym miejscu w celu zabezpieczenia go przed szkodnikami. Sporą część z tego typu informacji można znaleźć w internecie, ale przy skorzystaniu z usług firmy DDD otrzymujemy zalecenia dostosowane konkretnego domu lub zakładu.

Zalecenia te będą oparte między innymi na zauważonych na terenie zakładu i jego otoczenia niedociągnięciach zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się szkodników na jego terenie. Jakie mogą to być zalecenia? Przyjrzyjmy się kilku pojawiającym się szczególnie często. Po pierwsze warto regularnie kosić trawę dookoła zakładu dzięki czemu nie będzie ona zapewniać schronienia gryzoniom. Dookoła zakładów często znajdują się nieuprzątnięty gruz lub inne odpadki i niepotrzebne przedmioty. One również mogą być dla gryzoni schronieniem, a poza tym utrudniają koszenie trawy. Dlatego także one powinny zostać usunięte. To samo dotyczy również krzewów. Należy zadbać oto, by myszy nie mogły dostać się do koszy na śmieci. To tylko kilka przykładów działań, które należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko ze strony gryzoni. Dla każdego miejsca będą one inne. W związku z tym jeśli chcemy, aby podejmowane przez nas w celu wyeliminowania problemu gryzoni działania były odpowiednie i skuteczne najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej DDD. Da nam to pewność, że nie przegapimy żadnych istotnych działań mających na celu powstrzymanie gryzoni przed pojawieniem się w danym miejscu dzięki czemu problem myszy i szczurów w danym miejscu zostanie skutecznie wyeliminowany.