Czym jest rybik piekarniany?

Rybik piekarniany (Thermobia domestica) jest owadem z rodziny rybikowatych. Jest on szkodnikiem żerującym zwłaszcza w miejscach w których panują wysokie temperatury na przykład na terenie piekarni.

Jak wygląda rybik piekarniany?

Rybik piekarniany ma do 13 milimetrów długości. Jego ciało pokryte jest czarnymi i żółtawymi łuskami. Bardzo długie są czułki rybika piekarnianego. Są one znacząco dłuższe niż ciało rybika piekarnianego bez pokładełka i przysadek odwłokowych. Na grzbietowej stronie rybika piekarnianego na tylnim brzegu tergitów segmentów od II do VII znajdują się dwa szeregi mocnych szczecin z ostrymi zadziorami. Ostre zadziory na szczecinach sprawiają, że z lekka przypominają one grzebienie. Odnóża rybika piekarnianego są dość długie. Są one znacząco dłuższe od nóg rybika cukrowego. Przysadki odwłokowe rybika cukrowego są dłuższe od jego ciała. Samce rybika piekarnianego mają 2 pary wyrostków rylcowych, a samice 3 pary.

Rozmnażanie się i rozwój rybika piekarnianego

Czas pomiędzy kolejnymi linieniami rybika piekarnianego to stadium. Stadiów tych może być nawet 60 ponieważ rybiki piekarniane linieją przez całe swoje życie.

zwalczanie rybika piekarnianegoJaja rybika piekarnianego mają 0,8 na 1 milimetra długości. Są one białe i nieprzezroczyste. Świeżo wylęgnięte larwy rybika piekarnianego nie mają łusek. Pojawiają się one dopiero w czwartym stadium. Samice rybika piekarnianego mają 3 pary styli. Style te wyrastają kolejno w 5, 8 i 10 stadium. W 14 stadium rybiki piekarniane po raz pierwszy składają jaja. Długość życia rybika piekarnianego uzależniona jest od temperatury. Podobnie jak jest to w przypadku rybika cukrowego jego długość życia zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. W temperaturze wynoszącej 32 ° Celsjusza jest to od 2 do 2,5 roku.

W temperaturze 37 ° Celsjusza jest to od roku do półtora. Jaja składane są przez samice rybika piekarnianego grupami. Przed każdym złożeniem jaj konieczne jest nowe zapłodnienie. Jaja zazwyczaj składane są po upływie około 3 dni od linienia. Jaja rybika piekarnianego nie rozwijają się w temperaturze niższej niż 23 ° Celsjusza. Jeśli chodzi o czas rozwoju jaj rybika piekarnianego to skraca się on wraz ze wzrostem temperatury w której następuje. W temperaturze 27 ° Celsjusza trwa on 44 dni. W temperaturze 29 ° Celsjusza trwa on 32 dni , a przy temperaturze wynoszącej 42 ° Celsjusza skraca się on do zaledwie 9,5 dnia. Podobne zależności obserwowane są w czasie rozwoju larw. Przy temperaturze wynoszącej 27 ° Celsjusza trwa on 330 dni, przy temperaturze wynoszącej 29° Celsjusza trwa on 247 dni, a przy maksymalnej temperaturze w których możliwy jest ich rozwój wynoszącej 42 ° Celsjusza 47 dni.

Wilgotność wymagana do rozwoju jaj uzależniona jest od temperatury. Zazwyczaj w celu umożliwienia ich rozwoju konieczna jest wilgotność wynosząca 33%, ale przy optymalnej dla rozwoju jaj temperaturze wynosi ona zaledwie 11%. Całkowity rozwój rybika piekarnianego może następować w temperaturze wynoszącej od 26 do 42 ° Celsjusza.

Gdzie występuje rybik piekarniany?

Wysokie wymagania rybika piekarnianego dotyczące temperatur znacząco ograniczają zasięg jego występowania i sprawiają, że w Polsce jest on dość rzadki. Pojawia się głównie na terenie kuchni, piekarni i w pobliżu pieców. Często spotykany jest we wnętrzach kuchni i piekarników ponieważ są to jedne z nielicznych miejsc zapewniających odpowiednią dla tego szkodnika temperaturę. W krajach cieplejszych od Polski występuje on dużo częściej niż w naszym kraju.

W czym żeruje rybik piekarniany?

Rybik piekarniany żeruje głównie na mące, cukrze, pieczywie i kaszach. Sporadycznie zdarza się, że uszkadza on materiały wykonane z wełny lub bawełny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.