W grudniu 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu dezynsekcji beztlenowej urządzeniem AirMicro. Właśnie wtedy dostarczono do firmy pierwszy z czterech zamówionych przez Corneco urządzeń generujących Azot – AirMicro przeznaczonych do dezynsekcji gazami reaktywnymi. 28 grudnia 2016 roku pracownicy firmy Corneco oraz współpracujący z nią specjaliści i eksperci odbyli szkolenie z zakresu dezynsekcji beztlenowej szkodników drewna przy pomocy tych właśnie generatorów.

Urządzenie AirMicro

Generatory azotu AirMicro będące głównym tematem wspomnianego wcześniej szkolenia wyprodukowane zostały przez renomowaną włoską firmę Barzagli Generatori specjalizującą się w produkcji wyspecjalizowanych urządzeń z zakresu mechaniki precyzyjnej w tym przede wszystkim maszyn do produkcji gazów technicznych takich jak tlen i azot. Generatory azotu to najlepsza z obecnie istniejących metod walki ze szkodnikami drewna lub archiwaliów (akt i dokumentów). Zwalczanie szkodników metodą beztlenową przy użyciu generatorów AirMicro jest bardzo proste. W metodzie tej wykorzystywany jest fakt, że większość organizmów żywych w tym wszystkie owady potrzebuje do życia tlenu w postaci gazowej. Pozbawione go owady giną. Zwalczanie szkodników metodą beztlenową polega na umieszczeniu wartościowych obiektów takich jak zabytkowe meble, drewniane rzeźby, ikony, zabytkowe skrzynie i inne cenne drewniane przedmioty, stare rękopisy, starodruki i inne eksponaty muzealne lub archiwalne w szczelnym opakowaniu ze specjalnej folii, która nie przepuszcza tlenu. Brzegi folii zgrzewane są przy pomocy zgrzewarki, a później umieszcza się w niej zawory. Opakowania można połączyć ze sobą za pomocą rurek. Następnie azot z urządzenia dodawany jest do opakowań do momentu, aż stężenie tlenu wewnątrz opakowań spadnie do 0,1%-0,3%. Azot używany w generatorach azotu pobierany jest z powietrza atmosferycznego. Po osiągnięciu wymaganego stężenia tlenu obiekty są szczelnie zamykane zaworami i pozostawiane w zamknięciu przez przynajmniej 21 dni. W tej beztlenowej atmosferze giną wszelkie stadia rozwojowe owadów. Dezynsekcja beztlenowa to ekologiczna, skuteczna, bezpieczna i niezawodna metoda walki ze szkodnikami drewna.

Firma Barzagli Generatori od wielu lat unowocześnia metody produkowania urządzeń służących do dezynsekcji beztlenowej. W generatorach AirMicro firmy barzagli generatori azot produkowany jest metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej. W przeciwieństwie do technik kriogenicznych w przypadku metody zmiennociśnieniowej cały proces zachodzi w temperaturze pokojowej. W metodzie tej azot produkowany jest poprzez przepływ sprzężonego powietrza przez kolumnę adsorpcyjną, która zawiera substancje adsorbującą w postaci węglowego sita molekularnego, które pochłania tlen i przepuszcza azot. Sito węglowe adsorbuje tlen do momentu nasycenia się po czym wymaga ono zregenerowania się. W celu zapewnienia ciągłości produkcji azotu generatory firmy Barzagli Generatori wyposażone są w dwie kolumny adsorpcyjne. W momencie, gdy jedna z kolumn adsorpcyjnych zostaje nasycona następuje przełączenie zaworów i strumień sprężonego powietrza trafia do drugiej kolumny, w której rozpoczyna się proces adsorpcji. W tym samym czasie nasycone sito molekularne w pierwszej kolumnie zostaje zregenerowane dzięki obniżeniu w nim ciśnienia do wartości atmosferycznych, co powoduje usunięcie zaabsorbowanego tlenu i zanieczyszczeń. Przewagą systemu AirMicro nad innymi podobnymi rozwiązaniami jest ciągły pomiar stężenia gazów w kontrolowanej atmosferze. Urządzenia AirMicro stosowano w ostatnich miesiącach między innymi do dezynsekcji eksponatów w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.

 

Szkolenie i podsumowanie roku

 

Przy okazji szkolenia Prezes firmy Corneco Pan mgr inż. Mateusz Równy przeprowadził prezentacje w której podsumował działania firmy w 2016 roku. W trakcie prezentacji przedstawił on ofertę firmy w skład której wchodzą między innymi zwalczanie szkodników drewna w domach jednorodzinnych, zabytkach, muzeach, obiektach sakralnych, archiwaliach i drewnianych przedmiotach oraz fumigacja eksportowa. Poruszono również temat stosowanych przez firmę metod zwalczania szkodników. Ważną częścią prezentacji były też realizacje firmy Corneco wśród których omówiono zwalczanie szkodników drewna miedzy innymi w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Ochronce imienia Adama Żeromskiego w Nałęczowie i cerkwi w Bielsku Podlaskim.

Firma Corneco jest liderem w branży zwalczania szkodników drewna. Dzięki licznym inwestycjom i innowacjom z których najnowszą jest zakup generatorów azotu AirMicro stale powiększa swoją przewagę nad konkurencją.

https://www.youtube.com/watch?v=_Xu8doye_zs 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.