zamg awianie ulv

Zamgławianie ULV jako efektywna i skuteczna metoda dezynsekcji

Mówi się że nasz dom to nasza twierdza, lecz są zwierzęta, które zdają się nie rozumieć tych słów i bez zaproszenia lub choćby pytania o pozwolenie przybywają do wnętrz naszych mieszkań i domów. Zwierzętami tymi są owady. Sprawiają one nam wiele problemów. Roznoszą liczne choroby. Zjadają nasze zapasy, a niektóre jak na przykład odżywiające się ludzką krwią pluskwy nawet nas samych (bo w końcu nasza krew jest częścią naszego ciała). Na szczęście istnieje efektywna i skuteczna metoda dezynsekcji czyli zwalczania owadów. Tą efektywną i skuteczną metodą dezynsekcji jest zamgławianie ULV znane też jako zamgławianie przestrzenne lub po prostu jako zamgławianie.

Jak przebiega zamgławianie ULV ? 

Podczas zamgławiania ULV ciecz robocza pod postacią koncentratu biobójczego zmieszanego z wodą rozprowadzana jest za pomocą zamgławiacza ULV.

Dlaczego zamgławianie ULV to efektywna i skuteczna metoda dezynfekcji

Zamgławianie ULV to dużo bardziej efektywna i skuteczna metoda dezynsekcji niż inna często stosowana metoda zwalczania owadów jaką jest oprysk szczegółowy. Ponieważ oprysk szczegółowy jest najczęściej obok zamgławiania stosowaną metodą dezynsekcji dla ukazania wyższości zamgławiania nad innymi metodami najlepiej porównać ze sobą te właśnie dwie metody. Tradycyjnego oprysku szczegółowego nie da się rozprowadzić po całym pomieszczeniu w związku z czym wykonujący zabieg technik DDD musi podawać go punktowo. Technik DDD wybiera najlepsze jego zdaniem miejsca na dostarczenie środka na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Niestety bez względu na poziom doświadczenia i wiedzy technika DDD nie daje to gwarancji, że wszystkie przebywające w danym miejscu owady zostaną unicestwione. Efektywność oprysku jest dużo niższa od zamgławiania ULV ponieważ zużycie wody i preparatów insektobójczych jest w jego przypadku dużo wyższa, a jednocześnie nie daje on 100% gwarancji wytępienia wszystkich znajdujących się w danym miejscu osobników owadów. Zabicie większości owadów może się wydawać sporym sukcesem niemniej nie jest to prawdą ponieważ nawet przeżycie kilku osobników owadów jest wystarczające do odrodzenia się ich populacji. Ze względu na wyjątkowo szybkie rozmnażanie się owadów odrodzenie to może nastąpić stosunkowo szybko. Dlatego przeprowadzając dezynsekcje zawsze należy dążyć do wyeliminowania wszystkich osobników owadów, co umożliwia dezynsekcja metodą zamgławiania ULV.

megafog professional

Dlaczego zamgławianie ULV to tak skuteczna i efektywna metoda dezynsekcji? Przyczyną tak wysokiej efektywności i skuteczności metody ULV jest mała wielkość kropli powstających podczas zamgławiania ULV. Krople powstające podczas zamgławiania ULV mają około 20 mikrometrów. Mikrometr to milionowa część metra lub tysięczna część milimetra. Dla porównania krople powstające podczas oprysku szczegółowego mają około 200 mikrometrów. Niezwykle drobne krople powstające podczas zamgławiania unoszą się w powietrzu tworząc efekt mgły. Właśnie z tego powodu zamgławianie ULV nazywane jest zamgławianiem. Unoszące się w powietrzu mikroskopijne krople wnikają nawet w najmniejsze szczeliny dzięki czemu zawarty w nich środek owadobójczy skutecznie unicestwia owady w każdym miejscu poddawanego temu zabiegowi pomieszczenia. W przypadku skorzystania z usługi zamgławiania ULV mamy pewność, że zwalczane owady szybko wejdą w kontakt ze stosowanym środkiem co oznacza szybkie pojawienie się efektów zabiegu w postaci wyeliminowania sprawiających nam problemy owadów. Preparaty stosowane podczas zamgławiania ULV mają właściwości kontaktowo-żołądkowe. Preparaty te osadzają się na powierzchniach. Po osadzeniu się na nich woda odparowuje. Pozostają jedynie substancje insektobójcze, które zamknięte są w mikrokapsułkach. Mikrokapsułki te są na tyle małe, że można je zobaczyć jedynie za pomocą mikroskopu elektronowego. Kapsułki te pękają pod wpływem kontaktu z owadami. Po pęknięciu kapsułki substancje biobójcze znajdujące się w jej wnętrzu przyklejają się do ciała owada, który spowodował jej pękniecie. Trucizna znajdująca się na ciele jednego owada może przenosić się na inne owady z którymi będzie on miał kontakt.

Trucizna osiada na całej powierzchni ciała owadów w tym również na ich odnóżach. Podczas posiłków spożywanych przez owady trucizna przenosi się z odnóży owadów do ich układu pokarmowego. Owady giną w ciągu kilku godzin od kontaktu z substancją biobójczą rozprowadzaną za pomocą zamgławiaczy ULV. Mikroskopijne kapsułki mogą pozostawać na powierzchniach na których się osadziły przez kilka tygodni dzięki czemu zamgławianie ULV działa przez kilka tygodni po wykonaniu tego zabiegu. Po kilku tygodniach mikrokapsułki ulegają biodegradacji. Para powstająca podczas zamgławiania jest silnie rozproszona w związku z czym nie powoduje ona zamoczenia przedmiotów znajdujących się w poddawanym zabiegowi zamgławiania ULV pomieszczeniu ani powstawania zacieków na ścianach lub innych śladów. Przedmioty i powierzchnie na których osadziła się mgła mogą być jedynie lekko wilgotne.

Od czego zależy skuteczność zamgławiania ULV ?

Skuteczność zamgławiania ULV uzależniona jest przede wszystkim od ilości i rodzaju środków, które zostały użyte podczas zamgławiania. Często w celu zwalczania owadów zamgławianie ULV powtarzane jest kilkukrotnie za każdym razem z użyciem innej substancji zwalczającej owady. Zamgławianie ULV skutecznie i efektywnie zwalcza różne gatunki owadów. Zamgławianie ULV to doskonała metoda na pluskwy, sposób na mole, sposób na pchły, sposób na wszy, sposób na prusaki, metoda zwalczania karaluchów, metoda zwalczania rybików cukrowych, metoda zwalczania  pluskiew, sposób na mole, sposób na pchły, sposób na prusaki, sposób na karaluchy i  sposób  na wszy.

Zwalczanie pluskiew w domach i w mieszkaniach metodą zamgławiania ULV

Zamgławianie ULV często stosowane jest w domach lub mieszkaniach. Jednym z gatunków owadów zwalczanych metodą zamgławiania ULV w domach i mieszkaniach szczególnie często są pluskwy. Pluskwy są owadami wyjątkowo uciążliwymi ponieważ ich pokarmem jest ludzka krew. O żerowaniu tych owadów na człowieku świadczą 3 lub 4 ślady ugryzień na skórze układające się w trójkąt lub znajdujące się w jednej linii. Pluskwy najczęściej sami przynosimy do naszych domów lub mieszkań. Najczęściej przynosimy je ze sobą do domów lub mieszkań jeśli nocowaliśmy poza domem na przykład hotelach, hostelach lub szpitalu. Pluskwy możemy przywieść ze sobą ze wszystkich miejsc w których nocujemy nawet tych najbardziej luksusowych. Znacznie rzadziej zdarzają się przypadki, że przynieśliśmy pluskwy do domów mimo iż nigdzie nie nocowaliśmy. Możemy je przynieść z kina, teatru, pociągu lub autobusu.

Pluskwy często trafiają też do naszych domów razem z przedmiotami używanymi takimi jak na przykład używane meble w tym zwłaszcza łóżka i wersalki. Czasami, choć rzadko zdarza się że pluskwy przechodzą pomiędzy mieszkaniami. Ślady ukąszeń pluskiew nie zawsze są łatwe do rozpoznania ponieważ reakcja na pogryzienia pluskiewjest w dużym stopniu indywidualna. Mogą one silnie swędzieć lub nie swędzieć w ogóle, mogą być duże lub małe. Mogą równie dobrze utrzymywać się tygodniami jak i zniknąć tego samego dnia, którego się pojawiły. Pluskwy podczas ugryzienia aplikują swojej ofierze substancje znieczulające. Substancje te rozrzedzają krew i są przyczyną powstawania śladów po pogryzieniach pluskiew. Nie u wszystkich ofiar pluskiew występują ślady pogryzień. Pluskwy pożywiają się co od 2 do 4 dni. Z tego powodu jeżeli pluskiew jest niewiele to ślady ich ugryzień mogą pojawiać się nie codziennie, ale raz na kilka dni.

Dlaczego zamgławianie ULV to najlepsza metoda zwalczana pluskiew ?

Zamgławianie ULV to bez wątpienia najlepsza metoda zwalczania pluskiew. Alternatywne metody zwalczania pluskiew są mniej skuteczne i efektywne.

Wymrażanie pluskiew jest drogie i niebezpieczne ponieważ drogi i niebezpieczny jest używany podczas tego zabiegu ciekły azot. Poza tym jako uzupełnienie tego zabiegu i tak stosuje się oprysk ogólny.

Nagrzewanie mieszkania może doprowadzić do uszkodzenia znajdujących się w jego wnętrzu urządzeń. W celu wygrzania mieszkania lub domu konieczne jest jego ogrzanie do temperatury wynoszącej 60°C. Większość sprzętu, który mamy w mieszkaniach nie jest projektowana do działania ani nawet przechowywania w takich temperaturach w związku z czym poddanie go wpływowi tak wysokich temperatur wiąże się z dużym ryzykiem. Urządzenia elektroniczne składają się tysięcy części, a do ich budowy używa się różnych stopów metali, tworzyw sztucznych o niskiej temperaturze topnienia i innych materiałów. Wystarczy jeśli nawet tylko jedna część będąca składową urządzenia elektrycznego uległa awarii spowodowanej wysoką temperaturą aby całe wspomniane urządzenie nadawało się wyłącznie do śmieci. Wygrzewane wiąże się też z ryzykiem pożaru. Wszystkie metody termiczne wykazują też działanie wyłącznie krótkotrwałe. Ich działanie ustaje po powrocie temperatury do wartości panujących przed zabiegiem. Mikrokapsułki powstające podczaszamgławiania ULV utrzymują swoje działanie przez wiele tygodni od zakończenia zabiegu.

Preparaty stosowane podczas zamgławiania ULV są bezpieczne ponieważ wykazują one dużą toksyczność względem owadów i przedstawicieli innych blisko spokrewnionych z owadami grup, a jednocześnie nie wykazują wysokiej toksyczności względem ssaków w tym również ludzi. Do mieszkania lub domu w którym przeprowadzono zamgławianie ULV można wrócić po osadzeniu się cząsteczek preparatu na powierzchniach i ich wyschnięciu oraz przewietrzeniu miejsca w którym odbywała się dezynsekcja metodą zamgławiania ULV. Zazwyczaj wysychanie trwa około 1 godziny, a kolejną godzinę trwa wietrzenie. Ponieważ zabieg zamgławiania ULV trwa w mieszkaniu mniej niż godzinę zwalczanie owadów tą metodą wiąże się z koniecznością opuszczenia mieszkania na około 3 godziny. Jest to czas znacznie krótszy niż w przypadku wiekszości innych metod zwalczania owadów. Zwalczanie pluskiew poprzez zamgławianie ULV nie wymaga wyrzucania mebli. Po przewietrzeniu mieszkania jest ono bezpieczne dla ludzi w tym również dla, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, dzieci, astmatyków i osób starszych.

Inne owady zwalczane metodą zamgławiania ULV w domach i mieszkaniach

Obok pluskiew zamgławianie mieszkań lub domów metodą ULV stosowane jest też w celu zwalczania pcheł, wszy, karaluchów, prusaków, moli i rybików cukrowych. Jeśli więc pytacie jaka jest efektywna i skuteczna metoda zwalczania pluskiew, efektywna i skuteczna metoda zwalczania pcheł, efektywna i skuteczna metoda zwalczania wszy, efektywna i skuteczna metoda zwalczania karaluchów, efektywna i skuteczna metoda zwalczania prusaków, efektywna i skuteczna metoda zwalczania moli lub efektywna i skuteczna metoda zwalczania rybików cukrowych to najlepszą odpowiedzią na wasze pytanie jest zamgławianie ULV.

Owady zwalczane metodą zamgławiania ULV na zewnątrz pomieszczeń

Na zewnątrz domów i mieszkań czyli na otwartej przestrzeni zamgławianie ULV to skuteczna metoda zwalczania meszek, skuteczna metoda zwalczania mrówek, skuteczna metoda zwalczania much i skuteczna metoda zwalczania komarów. Zwalczanie komarów i meszek najczęściej przeprowadzane jest wcześnie rano lub późnym popołudniem. Porę przeprowadzenia zabiegu należy dostosować do cyklu dobowego zwalczanych owadów i cyklu dobowego owadów pożytecznych, które mogłyby ucierpieć w trakcie zabiegu takich jak na przykład pszczoły i trzmiele. Przed odkomarzaniem metodą ULV należy

  • usunąć z miejsca, w którym przeprowadzane będzie odkomarzanie zabawki dziecięce karmniki i poidła dla zwierząt,
  • przykryć oczka wodne
  • pozamyka okna i drzwi budynków

Zamgławianie ULV pozwala na skuteczną penetracje gęstej szaty roślinnej w postaci krzewów i innych zarośli stanowiących idealne schronienie dla komarów i meszek. Zamgławianie ULV na zewnątrz budynków najczęściej przeprowadzane jest w parkach miejskich, na placach zabaw, polach golfowych, osiedlach i działkach prywatnych. Alternatywnymi wobec zamgławiania ULV metodami odkomarzania są stosowanie larwicydów i pokrywanie zbiorników wodnych w których rozwijają się larwy komarów cienkim filtrem silikonowym.

Zamgławianie ULV w gospodarstwach rolnych

Zamgławianie ULV to metoda szeroko stosowana do dezynsekcji i dezynfekcji czyli zwalczania mikroorganizmów w gospodarstwach rolnych. W gospodarstwach rolnych zamgławiane są między innymi chlewy, obory, magazyny i silosy.

Inne zastosowania zamgławiania ULV

Obok dezynsekcji zamgławianie ULV to również skuteczna metoda deodoryzacji czyli zwalczania przykrych zapachów oraz skuteczna metoda zwalczania grzybów i skuteczna metoda zwalczania pleśni.

Skuteczność i efektywność zamgławiania ULV sprawia, że jest to metoda bardzo popularna i często stosowana metoda zwalczania owadów. Oczywiście nie zawsze będzie to metoda najwłaściwsza. Dlatego właśnie wybór metody zwalczania szkodników najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie DDD, która dzięki posiadanej przez jej pracowników wiedzy i doświadczeniu wybierze najlepszą dla danej sytuacji metodę zapewniającą najwyższą skuteczność, efektywność i bezpieczeństwo.