zamgławianie ulv

Ultra Low Volume. To od tego anglojęzycznego określenia pochodzi skrót ULV. W wolnym tłumaczeniu oznacza to bardzo małą objętość (środka owadobójczego używanego do dezynfekcji). Zamgławianie ULV polega zatem na użyciu minimalnych ilości substancji czynnych — preparatów biobójczych, które są rozpuszczane w mocnym strumieniu powietrza, który zamienia środek w mgiełkę. W takiej postaci może ona dotrzeć do najtrudniej dostępnych zakamarków pomieszczeń.

ULV: co to jest?

Zamgławianie ULV to jedna z najczęściej stosowanych metod dezynsekcji pomieszczeń, w której wykorzystuje się specjalne urządzenie: zamgławiacz ULV na pluskwy. Urządzenie to wyposażone jest w następujące elementy: silnik elektryczny, dyszę wylotu powietrza oraz zbiornik na preparat owadobójczy. Dzięki kompaktowym rozmiar i zasilaniu akumulatorowym. Zamgławianie tą metodą jest szybkie i wygodne, a przede wszystkim może być przeprowadzone w każdym miejscu, niezależnie od jego wielkości.

Znalazłeś pluskwy na materacu? Koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Jak przebiega zamgławianie ULV

 • Przygotowanie sprzętu. Do zamgławiania ULV używa się specjalnych urządzeń nazywanych zamgławiaczami ULV. Wybór urządzenia zależy od obszaru, który ma zostać poddany dezynsekcji, a także od rodzaju preparatu, którą zamierzamy zastosować.
 • Przygotowanie środka biobójczego. Następny krok to przygotowanie płynu do zamgławiania. W zależności od celu zabiegu (np. zwalczanie owadów lub grzybów) i stosowanych środków chemicznych, odpowiednie roztwory lub mieszanki są przygotowywane zgodnie z instrukcjami producenta. Ważne jest, aby używać środków dopuszczonych do stosowania w danym miejscu i zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do zamgławiania ULV  należy zadbać o bezpieczeństwo operatora i innych osób przebywających w pobliżu miejsca pracy. Operator powinien być odpowiednio wyposażony w ubranie ochronne, np. rękawice, maskę ochronną, okulary i odzież z długimi rękawami.
 • Ustawienia urządzenia. Zamgławiacz ULV ma regulację siły zamgławiania, intensywności, gęstości i wielkości kropel cieczy. Pozwala to precyzyjnie dostosować rozmiar cząsteczek do potrzeb konkretnego zabiegu. W przypadku większych owadów lub gdy potrzebujemy się skupić na niskiej wysokości, zalecane są większe krople. W przypadku gdy chodzi o zwalczanie pluskiew lub innych mniejszych owadów, lub zamgławiania na większej wysokości lepsze będą mniejsze krople.
 • Zamgławianie. Operator uruchamia zamgławiacz ULV i porusza się z odpowiednią prędkością, aby równomiernie rozprowadzić mgłę w pomieszczeniu lub otwartej przestrzeni. W zależności od wielkości obszaru zamgławianie może odbywać się pieszo lub za pomocą pojazdu.
 • Monitorowanie. Po przeprowadzeniu zabiegu ważne jest monitorowanie efektywności zamgławiania oraz czasu działania środka chemicznego. Pozwoli to stwierdzić czy zamgławianie ULV było skuteczne i czy konieczne jest powtórzenie procedury.
 • Czyszczenie i konserwacja: Po zakończeniu zamgławiania należy dokładnie oczyścić zamgławiacz oraz przechowywać go w odpowiednich warunkach zgodnie z zaleceniami producenta.

Warto podkreślić, że zamgławianie ULV jest zaawansowanym procesem wymagającym odpowiedniego przeszkolenia oraz stosowania się do przepisów środowiskowych, jeśli takie na danym terenie obowiązują.

Zamgławianie ULV: skuteczność

Skuteczność dezynsekcji metodą zamgławiania ULV (Ultra Low Volume) zależy od kilku czynników, w tym od rodzaju stosowanych środków chemicznych, dokładności aplikacji, warunków atmosferycznych, rodzaju szkodnika oraz skali infestacji. Ogólnie rzecz biorąc, zamgławianie ULV jest uznawane za jedną z efektywniejszych metod zwalczania owadów i innych szkodników.

Te 4 rzeczy sprawiają, że zamgławianie ULV jest skuteczne

 • Szybka aplikacja. Metoda ta pozwala na szybkie i równomierne rozprowadzenie środków chemicznych na dużych obszarach, co jest szczególnie ważne w przypadku zwalczania plag szkodników na otwartych przestrzeniach, jak i domach i mieszkaniach.
 • Zasięg. Cząsteczki cieczy, które są rozpylane w postaci mgły, mają zdolność docierania do trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny, zakamarki czy gęste rośliny. Są to miejsca bardzo często wybierane przez insekty na kryjówki.
 • Redukcja ryzyka zdrowotnego. Zamgławianie ULV minimalizuje bezpośredni kontakt operatora z chemicznymi środkami owadobójczymi, ponieważ nie wymaga bezpośredniego kontaktu z nimi.
 • Niskie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Odpowiednio przeprowadzone zamgławianie zmniejsza ryzyko wystawienia ludzi i zwierząt na działanie chemicznych substancji owadobójczych.

Zamgławianie ULV: szkodliwość

Dezynsekcja metodą Ultra Low Volume (ULV)  może być potencjalnie szkodliwe, zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi oraz zwierząt, jeśli nie jest odpowiednio przeprowadzone i stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednimi regulacjami. Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na ewentualne zagrożenia związane z zamgławianiem ULV:

 • Stosowanie niewłaściwych środków owadobójczych. Używanie niewłaściwych lub nielegalnych środków chemicznych może powodować negatywne skutki dla środowiska, zwierząt i ludzi. Niekontrolowane stosowanie chemikaliów może wpływać na ekosystem, prowadzić do śmierci pożytecznych organizmów, a także doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych.
 • Ekspozycja ludzi i zwierząt na chemiczne środki owadobójcze. W momencie zamgławiania mogą występować chwilowe zwiększenie stężenia chemicznych środków owadobójczych w powietrzu. Ekspozycja na te substancje chemiczne może być szkodliwa dla zdrowia ludzi, zwłaszcza osób mających problemy oddechowe, alergie lub inne schorzenia. Aby uniknąć takich problemów, należy odpowiednio przygotować mieszkanie do zamgławiania ULV.
 • Odporność szkodników. Nadmierne i niekontrolowane stosowanie środków owadobójczych może prowadzić do rozwoju oporności u szkodników. Oznacza to, że ​​będą one coraz mniej podatne na działanie tych substancji, co z kolei zwiększa potrzebę stosowania silniejszych i bardziej toksycznych chemikaliów.
 • Działanie na pożyteczne organizmy. Niektóre środki owadobójcze mogą być szkodliwe dla pożytecznych organizmów, takich jak pszczoły, które są niezbędne do zapylania wielu roślin. Nie jest to jednak zagrożeniem w przypadku gdy stosujemy ULV na pluskwy w mieszkaniu lub wykonujemy zamgławianie ULV na świeżym powietrzu w określonych godzinach, kiedy owady są w swoich gniazdach.


Przeczytaj artykuł, z którego dowiesz się jak znaleźć gniazdo pluskwy.

Zamgławianie ULV: jak przygotować mieszkanie?

Zanim w mieszkaniu rozpocznie się odpluskwianie metodą ULV ważne jest jego odpowiednie przygotowanie. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa, ważne jest, by postępować wg następujących punktów.

 • Opuszczenie mieszkania przez ludzi i zwierzęta. Zanim rozpocznie się zamgławianie, mieszkanie muszą opuścić wszyscy domownicy i ich zwierzęta domowe, także ptaki, chomiki itp. Jeżeli w lokalu jest akwarium, należy go szczelnie owinąć folią od góry.
 • Schowanie żywności i naczyń. Wszelką żywność, naczynia i przybory powinny być usunięte z pomieszczeń, w których będzie przeprowadzane zamgławianie ULV. Jeśli jednak tam pozostaną, należy je dokładnie przykryć, aby uniknąć skażenia środkami chemicznymi.
 • Zabezpieczenie karmy dla zwierząt. Usunąć należy miski z jedzeniem i wodą dla zwierząt lub dokładnie je przykryć. Zanieczyszczona preparatami owadobójczymi woda i jedzenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt.
 • Schowanie kosmetyków i środków czystości. Otwarte produkty chemiczne, takie jak środki czystości, farby, mydła, płyny należy szczelnie zamknąć i schować do szczelnych pojemników.
 • Zabezpieczenie elektroniki i cennych przedmiotów. Warto zabezpieczyć sprzęt AGD, RTV i elektroniczny, a także inne cenne przedmioty, w tym szklane wazony, obrazy itp., przed przypadkowym zachlapaniem środkami chemicznymi. Można je schować w odpowiednie pojemniki lub jeśli to możliwe, wynieść z mieszkania.
 • Zamknięcie okien i drzwi. Przed przystąpieniem do zamgławiania należy w mieszkaniu lub domu zamknąć wszystkie okna i drzwi, upewniając się, że uszczelki są w dobrym stanie, Pozwoli to zapobiec wyciekowi środków chemicznych na zewnątrz.
 • Nie wchodzenie do mieszkania. Po wykonaniu zamgławiania przez firmę DDD mieszkanie powinno być zamknięte przez ok. 2,5 do 3 godzin. W tym czasie nikt nie powinien do niego wchodzić. Tak długi czas jest potrzebny na to, aby środek chemiczny osiągnął pełną skuteczność działania, a ludzie i zwierzęta nie były narażone na jego wdychanie.

Sprawdź także inne metody jak pozbyć się pluskiew.

Wietrzenie mieszkania po zamgławianiu ULV

Po zakończeniu zamgławiania należy intensywnie przewietrzyć mieszkanie, otwierając w nim wszystkie okna i drzwi. Czas potrzebny na skuteczne wywietrzenie mieszkania przez ok. 1 godzinę. Długie i intensywne wietrzenie pozwala zminimalizować pozostałe ilości chemikaliów w powietrzu.

Zamgławianie ULV: cena

Metoda zamgławiania ULV jest szybka, bezpieczna i skuteczna. Ile natomiast kosztuje? Cena za zamgławianie ULV zależy od kilku czynników, w tym: powierzchni zamgławiania, rodzaju zwalczanych w ten sposób insektów oraz ilości zabiegów. Przypomnijmy, że w przypadku pewnych gatunków owadów, takich jak np. pluskwa domowa, zamgławianie ULV powinno być przeprowadzone 3-krotnie w odstępach kilku tygodni. Tylko wtedy wykaże ono oczekiwane działanie na dorosłe pluskwy, jak i ich jaja oraz larwy. Podsumowując wszystkie te informacje, można przyjąć, że zamgławianie ULV zapluskwionego mieszkania kosztuje od 200 do 300 złotych za jeden zabieg.