nornica20ruda20Myodes20glareolus

Czym jest Nornica?

Nornica ruda (Myodes glareolus), jest ssakiem zaliczanym do rodziny chomikowatych. Nornice powodują powstawanie poważnych zniszczeń na terenie ogrodów w związku z czym każdy właściciel ogrodu lub ogródka powinien wiedzieć co to za zwierzęta. Powinien wiedzieć co to jest nornica, jak wygląda nornica i jak rozpoznać że mam nornicę. W naszym artykule najpierw krótko opiszemy gatunki nornic występujące poza Polską, a następnie zajmiemy się najpowszechniejszym gatunkiem nornic występujących na terenie Polski czyli nornicą rudą. Napiszemy jak wyglądają nornice rude, czym się różni nornica ruda od myszy, czym się różni nornica ruda od kreta, gdzie żyją nornice rude, co jedzą nornice rude, jacy są wrogowie nornic rudych i jakie zniszczenia powodują nornice rude. Następnie opiszemy metody zwalczania nornic rudych. Napiszemy jak zwalczyć nornice rude w ogrodzie, jak pozbyć się nornic rudych z ogrodu i jak wytępić nornice rude w ogrodzie. Opiszemy za równo domowe metody zwalczania nornic rudych jak i profesjonalne metody zwalczania nornic rudych w ogrodzie takie jak na przykład zwalczanie nornic tabletkami z fosforowodorem. Ze względu na podobieństwo sosowanych metod opiszemy również metody zwalczania kretów w tym gazowanie kretów fosforowodorem.

Gatunki nornic

Nornica ruda zaliczana jest do rodzaju nornice. Obok nornicy rudej do rodzaju tego należy również nornica amerykańska (Myodes gapperi), nornica japońska (Myodes smithii), nornica kalifornijska (Myodes californicus), nornica koreańska (Myodes regulus), nornica królewska (Myodes rex), nornica leśna (Myodes shanseius), nornica rudogrzbieta (Myodes rutilus), nornica szaroruda (Myodes rufocanus), nornica tienszańska (Myodes centralis) i nornica wyspowa (Myodes andersoni). Nornice zaliczane są do podrodziny karczowników znanych tez jako nornikowate.

W Polsce występuje nornica ruda w związku z tym to właśnie ona będzie najważniejszym bohaterem naszego artykułu i właśnie ją będziemy mieli na myśli pisząc w nim nornica bez podawania gatunku. Najpierw jednak powiemy kilka słów na temat wybranych spośród innych niż nornica ruda gatunków nornic.


Szukasz firmy zwalczającej nornice?

Zadzwoń +48 505 177 654 lub napisz do nas na biuro@insektpol.pl


Nornica amerykańska

Nornica amerykańska występuje w Ameryce Północnej. Jest ona pospolity gryzoniem, którego liczebność utrzymuje się na stałym poziomie. Po raz pierwszy nornica amerykańska została opisana w 1830 roku na podstawie okazów nornicy amerykańskiej, które pochodziły z okolic Ontario.

Nornice amerykańskie zamieszkują południową część Kanady z półwyspem Labrador i północną część Stanów Zjednoczonych w tym wielkie Równiny i Appalachy.

Idealne środowisko dla rozwoju nornic amerykańskich to leśne poszycie lasów szpilkowych z gęstymi korzeniami oraz dużą ilością omszonych pni. Obok wspomnianych lasów nornice amerykańskie spotykane są również na terenie tundr, prerii, torfowisk, obszarach skalistych i opuszczonych przez ludzi murów.

Dieta nornic amerykańskich składa się przede wszystkim z roślin niemniej pojawiają się w niej również owady i grzyby, a na niektórych obszarach nornice amerykańskie żywią się wyłącznie grzybami.

Gniazda nornic amerykańskich znajdują się pod kłodami i korzeniami drzew. Często zdarza się, że nornice amerykańskie zakładają swoje gniazda w norach innych małych zwierząt w tym zwłaszcza w norach kretów.

Rozmnażanie się nornic amerykańskich trwa przez niemal cały rok z wyjątkiem grudnia i początku stycznia. Po trwającej od 17 do 19 dni ciąży rodzi się od 1 do 9 młodych. Ilość porodów w trakcie roku rośnie wraz z wiekiem samic i wynosi od 1 do 4 w przypadku samic młodych i 6 w przypadku samic starszych.

Wielkość terytoriów nornic amerykańskich cechuje się dużym zróżnicowaniem. Mają one od tysiąca metrów kwadratowych aż do półtora hektara.

Nornica amerykańska ma od 116 do 172 milimetrów długości i od 6 do 42 gramów masy.

Nornica rudogrzbieta

Blisko spokrewniona z nornicą amerykańską jest nornica rudogrzbieta.

Nornica rudogrzbieta występuje w Alasce, północno-zachodniej części Kanady, północnych krańcach Norwegii, Szwecji i Finlandii, w niemal całej Rosji (z wyjątkiem południowo- zachodniej części Europejskiego terytorium Rosji i północnych krańców Syberii), na Japońskiej wyspie Hokkaido oraz na północnych krańcach Chin i Mongolii.

Ciało nornicy rudogrzbietej jest krótkie i smukłe. Grzbiet rdzawo ubarwiony, boki jasnobrązowe, ogon gruby i krótki. Uszy krótkie i widoczne jedynie poprzez sierść. Ciało nornicy rudogrzbietej ma 14 centymetrów długości z czego 3,5 centymetra przypada na ogon. Masa nornicy rudogrzbietej to od 30 do 40 gramów.

Okres rozrodczy nornicy rudogrzbietej rozpoczyna się w maju, a kończy w sierpniu. W ciągu roku ruja nornicy rudogrzbietej odbywa się wielokrotnie. W sezonie ma miejsce od dwóch do trzech miotów. Pierwszy miot samicy nornicy rudogrzbietej ma miejsce na przełomie maja i czerwca. W pojedynczym miocie nornicy rudogrzbietej rodzi się od 4 do 9 młodych. Przeciętnie jest to około 6 młodych. Podczas pierwszych 18 dni swojego życia młode nornice rudogrzbiete nie są zdolne do regulowania temperatury swojego ciała. W tym czasie odżywiają się one mlekiem matki. Po upływie 18 dni nornice opuszczają gniazdo. Wiek w którym samice są gotowe o rozmnażania cechuje się wysoką rozpiętością i uzależniony jest od czasu narodzin młodych. Co piąta spośród samic nornicy rudogrzbietej, które narodziły się podczas pierwszego miotu może przystąpić do rozmnażania już w tym samym roku. Pozostałe samice nornicy rudogrzbietej z tego miotu, jak również samice z pozostałych miotów mających miejsce w kolejnych miesiącach rozmnażają się po raz pierwszy w maju kolejnego roku. Ilość samic nornicy rudogrzbietej, które przystępują do rozmnażania w tym samym roku w którym się narodziły jest mniejsza w latach, w których ziemia przez dłuższy czas pokryta jest przez śnieg oraz w populacjach cechujących się wysokim zagęszczeniem osobników nornicy rudogrzbietej.

Nornice rudogrzbiete występują w tajdze i tundrze. Pojawiają się w dojrzałych i młodych lasach, na piargach i na skalnych polach. Nornice rudogrzbiete preferują miejsca z grubą warstwą mchu lub ściółki leśnej zapewniające im ochronę przed drapieżnikami oraz pogodą.

Nornice rudogrzbiete mogą zasiedlać różne typy zakrzewień oraz lasów. Najwięcej nornic pojawia się na obszarach na których rosną borówki brusznice, brzozy papierowe, chrobotki, derenie kanadyjskie, gajniki lśniące, mszaki, olsze, pawężniki, porosty, rokietniki pospolite, topole osikowe, torfowce, świerki białe, świerki czarne lub wierzby.

Podstawowym pożywieniem nornic rudogrzbietych są jagody. Poza nimi nornice rudogrzbiete jedzą również gałązki, liście i pąki różnych gatunków krzewów, grzyby, mchy, porosty, rośliny zielne. Sporadycznie w diecie nornic rudogrzbietych pojawiają się owady. Jagody stanowią podstawę wyżywienia nornic rudogrzbietych jesienią oraz podczas zimy. Po wyczerpaniu się tego źródła pożywienia podczas zimy oraz wiosną podstawę diety nornicy rudogrzbietej stanowią porosty. Latem zanim pojawią się jagody podstawę diety tych zwierząt stanowią mchy. Nornice rudogrzbiete żyjące na terenie środkowo-zachodniej Alaski żywią się głównie całorocznymi jagodami takimi jak bażany czarne, borówki i derenie.

Głównymi wrogami nornic rudogrzbietych są gronostaje, kojoty, kuny amerykańskie oraz lisy rude i polarne.

Nornice rudogrzbiete przemieszczają się głównie poprzez ścieżki w ściółce, które wykorzystywane są przez nie jako stałe korytarze. Gniazda budowane są przez nie pod kamieniami, korzeniami i kłodami oraz w krótkich norkach. Nornice rudogrzbiete tworzą długie norki pod śniegiem co umożliwia im bycie aktywnymi również w okresie zimowym. Zimę nornice rudogrzbiete spędzają pod grubą warstwą mchu. W tym czasie mogą pojawiać się one również na terenie ludzkich siedzib.

Nornica szaroruda

Nornica szaroruda znana też jako nornica siwa występuje w pasie ciągnącym się od Norwegii aż po Pacyfik. Na tym obszarze występuje w Norwegii, Północnej Szwecji i Finlandii, w całej Rosji (z wyjątkiem południowo-zachodniej części Europejskiej części Rosji i północnej Syberii), w północnej Mongolii, Mandżurii, północnej części Korei Północnej oraz na Japońskiej wyspie Hokkaido. Większość obszaru występowania nornicy szarorudej pokrywa się z obszarem występowania nornicy rudogrzbietej. Nornica szaroruda występuje w lasach szpilkowych i brzozowych. Nornice szarorude najczęściej występują w okolicach w których znajdują się skały lub gęste leśne poszycie. Poza tym pojawiają się również w rzecznych dolinach, na wrzosowiskach torfowiskach oraz na terenach drzewiastych.

Nornice szarorude są roślinożercami. Podstawę ich diety stanowią jagody, krzewy, trawy i zioła.

Nornica koreańska

W przeszłości za populacje nornicy szarorudej uważano nornicę koreańską. Okazało się jednak, że zęby nornicy koreańskiej nie są ukorzenione tak, jak jest to w przypadku nornicy szarorudej. Gatunki te są blisko ze sobą spokrewnione.

Nornica koreańska występuje w środkowej oraz południowej Korei. Na obszarach tych jest ona pospolita, a jej populacja jest stabilna. Nornice koreańskie występują w różnych środowiskach w tym antropogenicznych. Rzadko pojawiają się jednak na terenie rozległych lasów.

Nornica ruda

Omówiliśmy już nornice występujące poza Polską. Teraz przyszedł czas na naszego głównego bohatera. Jest nim jedyny gatunek nornic występujący na terenie Polski czyli nornica ruda. W dalszej części artykułu czasami skracać będziemy jej nazwę do nornica warto więc pamiętać, że chodzić nam będzie o nornicę rudą. Napiszemy jak wyglądają nornice, czym się różni nornica od myszy, czym się różni nornica od kreta, gdzie żyją nornice, co je nornica, jacy są wrogowie nornic i jakie zniszczenia powodują nornice. Na koniec opiszemy metody zwalczania nornic. Napiszemy jak zwalczyć nornice  w ogrodzie, jak pozbyć się nornic z ogrodu i jak wytępić nornice w ogrodzie. Opiszemy za równo domowe metody zwalczania nornic w ogrodzie takie jak zwalczanie nornic odstraszaczami, zwalczanie nornic karbidem, zwalczanie nornic pułapkami i zwalczanie nornic trutkami jak również profesjonalne metody zwalczania nornic w ogrodzie takie jak gazowanie nornic fosforowodorem.


Szukasz firmy zwalczającej nornice?

Zadzwoń +48 505 177 654 lub napisz do nas na biuro@insektpol.pl


Jak wygląda nornica ruda ?

Tułów nornicy rudej ma do 10 centymetrów długości. Ogon nornicy rudej ma do 5 centymetrów długości. Nornica ruda waży od 10 do 38 gramów. Pyszczek nornicy rudej jest nieznacznie zaostrzony i wyposażony w wąsy. Oczy nornicy rudej są duże. Uszy duże i szerokie, ale dość cienkie oraz zaokrąglone. Nozdrza nieowłosione i różowawe. Sierść futerka nornicy rudej na grzbietowej części ciała szara z rudawym odcieniem któremu zwierzę to zawdzięcza swoją nazwę. Boki oraz brzuszna część ciała szare. Ogon dwubarwny.

Nornica zwalczanie

Jak odróżnić nornicę rudą od myszy ?

Laikom nornica ruda pod względem wyglądu przypomina myszy niemniej istnieje szereg czynników pozwalających na odróżnienie tych dwóch gatunków ssaków. Nornice rude mają mniejsze uszy oraz krótszy ogon i łapy niż jest to w przypadku myszy.

Jak odróżnić nornicę od kreta europejskiego ?

Nornice rude często pojawiają się w ogrodach. W tych samych ogrodach często pojawiają się również krety europejskie. Objawy żerowania tych dwóch gatunków zwierząt mogą wydawać się podobne dla laików dlatego przypatrzmy się im i porównajmy je ze sobą.

Zauważenie kreta lub nornicy rudej nie jest łatwe. Łatwe jest za to zauważenie śladów działalności tych zwierząt. Pod względem rodzaju zniszczeń zniszczenia pozostawiane przez krety europejskie i nornice rude znacząco różnią się między sobą co umożliwia domyślenie się które z tych zwierząt doprowadziło do powstania zniszczeń w ogrodzie.

Najłatwiej rozpoznać czy mamy do czynienia z działalnością kretów europejskich, czy z działalności nornic rudych po kretowiskach. Kret europejski tworzy kopce, a nornice rude ich nie robią. Nornice rude tworzą jedynie otwory w ziemi których może być nawet kilkanaście tuż obok siebie. Krety europejskie kopią głęboko pod ziemią- około 50 centymetrów podczas gdy nornice rude kopią płytko- od 5 do 15 centymetrów. Obecność tuneli nornic rudych tak płytko pod ziemią sprawia, że ich obecność można zaobserwować nawet na powierzchni ziemi. Nornice rude podczas poruszania się po ogrodzie mogą korzystać z tuneli, które utworzone zostały przez krety europejskie.

Istnieją również poważne różnice w godzinach aktywności pomiędzy nornicami rudymi i kretami europejskimi. Nornice rude żerują głównie po zmierzchu podczas gdy krety europejskie największą aktywność wykazują w godzinach porannych. Nie należy jednak zapominać o tym, że krety Europejskie mogą być aktywne o każdej porze dnia ponieważ ich cykl aktywności nie jest skorelowany z cyklem dobowym.

Znacząca różnicą pomiędzy nornicami rudymi, a kretami europejskimi jest również rodzaj powodowanych przez te ssaki zniszczeń. Różnice te spowodowane znaczącymi różnicami diet tych dwóch zwierząt. Nornice rude to zwierzęta głównie roślinożerne podczas gdy krety europejskie to zwierzęta mięsożerne żywiące się głównie dżdżownicami. Straty powodowane przez krety europejskie to głównie zniszczenia trawnika wywołane kopaniem przez nie tuneli. Nornice rude są roślinożerne, a podstawą diety tych zwierząt są kłącza, bulwy i korzenie roślin w tym również warzyw. Nornice rude obgryzają te części roślin doprowadzając do ich zniszczenia.

Jak wspominaliśmy dostrzeżenie w ogrodzie kretów europejskich lub nornic rudych, a nie jedynie śladów ich działalności jest bardzo trudne. Mimo to warto wiedzieć jak wyglądają te dwa gatunki zwierząt by porównać je miedzy sobą. Ciało kreta jest walcowate i opływowe co ułatwia tym zwierzętom kopanie tuneli. Pokryte jest ono czarnym, aksamitnym futerkiem. Przednie łapy kretów są wyjątkowo silnie rozwinięte co również stanowi przystosowanie do kopania tuneli. Niestety nie ma nic za darmo. Przystosowanie do poruszania się pod powierzchnią ziemi sprawia, że na ziemi poruszają się oni wolno i niezgrabnie stąd też krety rzadko opuszczają swoje tunele. Pyszczek kreta jest różowy, a oczy i uszu zredukowane na tyle silnie, że są one praktycznie niewidoczne.

Nornice dość trudno pomylić z kretem. Przypominają one raczej myszy lub chomiki. Ciało nornic pokrywa szare futerko na którym znaleźć można rudawe refleksy. Ogon nornicy jest długi i słabo owłosiony. Na powierzchni ziemi nornice poruszają się zwinnie. Łatwo wspinają się one po krzakach oraz po niskich drzewach. Jeśli nornica wyczuje niebezpieczeństwo szybko ucieka do norki.

Występowanie nornic rudych

Nornica jest zwierzęciem występującym wyjątkowo pospolicie. Występuje na terenie całej Europy z wyjątkiem południowej części Portugalii, Hiszpanii, Grecji i Ukrainy; wysp znajdujących się na Morzu Śródziemnym, Albanii, Półwyspy Kolskiego oraz północnej części Norwegii i Irlandii. W Azji nornice występują na terenie południowo-zachodniej Syberii oraz tureckich wybrzeży Morza Czarnego.

Nornice występują głównie w lasach liściastych oraz mieszanych w których dobrze rozbudowana jest warstwa podszytu. Podszyt to warstwa roślinności składająca się z krzewów oraz niewielkich drzew o wysokości nie przekraczającej 4 metrów. Nornice pojawiają się również na terenie zadrzewionych leśnych dolin oraz śródpolnych zarośli. Na terenach górskich nornice pojawiają się aż do górnej granicy kosodrzewiny. W Polskich Tatrach nornice są najpowszechniejszym gatunkiem ssaków.

Gdzie mieszkają nornice rude?

Tuż pod powierzchnią ziemi lub w gęstym runie leśnym nornice rude budują systemy korytarzy. Częścią tych systemów są kuliste gniazda zbudowane z rozdrobnionych mchów oraz roślin. Gniazda te najczęściej znajdują się pod ziemią lub wewnątrz spróchniałych pni.

Umiejętności nornic rudych

Nornice doskonale wspinają się po pniach oraz po koronach drzew.

Co jedzą nornice rude?

W diecie nornic rudych znajduje się za równo pokarm roślinny jak i zwierzęcy. Dieta tych zwierząt cechuje się znaczącym zróżnicowaniem w zależności od pory roku. Wiosną oraz latem nornice rude jedzą głównie produkty roślinne takie jak kora, liście, nasiona, pąki drzew, porosty i różne gatunki ziół. W tym okresie pokarm zwierzęcy taki jak na przykład owady w diecie nornic pojawia się dość rzadko. Jesienią w diecie nornic rudych pojawiają się niedostępne podczas innych pór roku owoce. W tym czasie nornice rude zjadają też więcej nasion, naziemnych części roślin zielonych oraz bezkręgowców. Jesienią odbywa się również gromadzenie przez nornice rude zimowych zapasów, które to składają się głównie z nasion. Nornice rude często żerują na korze młodych roślin. Dzieje się tak zwłaszcza jeśli brakuje innego pożywienia. Przyczynia się to do powodowania przez nornice rude znacznych strat zwłaszcza na terenie szkółek leśnych. Podczas ciąży zwiększa się obecność bezkręgowców w diecie nornic rudych co umożliwia nornicom zdobycie białka niezbędnego do rozwoju młodych. Jeśli brakuje pokarmu samice nornic rudych mogą wchłaniać zarodki.

Do przeżycia nornica ruda potrzebuje 25 gram paszy dziennie jeśli pożywia się pokarmem roślinnym lub 5 gram dziennie jeśli pożywia się pokarmem zwierzęcym. Pozbawione pokarmu nornice rude giną po upływie około pięciu dni.

Nornice rude żerują głównie nocą, choć zdarza się, że poszukują pokarmu również za dnia.

Uzębienie nornic rudych

Siekacze nornic rudych przypominają dłuta. Rosną one przez całe życie swoich właścicieli. Szkliwo znajduje się jedynie na przedniej części zębów nornicy rudej w związku z czym następuje intensywne ścieranie się tylnej części zębów tego gryzonia. Sprawia to, że siekacze nornicy rudej na stałe pozostają ostre. Korony zębów trzonowych nornicy rudej są niskie.

Rozmnażanie się i rozwój nornic rudych

Rozmnażanie się nornic rudych trwa od kwietnia do października kiedy to zwierzęta te mają pod dostatkiem pożywienia. Ciąża nornicy rudej trwa od 18 do 21 dni. Podczas pojedynczego miotu rodzi się od 2 do 8 młodych nornic rudych niemniej najczęściej jest to od 3 do 5 młodych. Młode nornice rude są ślepe, ale już po upływie od 9 do 10 dni otwierają one oczy. Mlekiem matki odżywiają się przez pierwsze dwa tygodnie życia, a po upływie trzech tygodni życia są już całkowicie samodzielne. Dziewięciotygodniowe nornice rude są już dojrzałe płciowo. Nornice rude podobnie jak inne gatunki gryzoni rozmnażają się wyjątkowo intensywnie. W ciągu pojedynczego roku samica nornicy rudej może wyprowadzić 4 mioty, co przeciętnie przekłada się na około 20 młodych.

Zmiany liczebności nornic rudych

Liczebność nornic rudych pozostaje w ścisłym związku przyczynowo – skutkowym z obradzaniem się drzew. W warunkach szczególnie dużej dostępności pokarmu spowodowanej masowym obradzaniem się drzew do rozmnazania się nornic rudych może dochodzić również zimą, co przekłada się na wysoką liczebność nornic rudych wiosną oraz latem. Wysoka liczebność nornic rudych utrzymuje się tylko przez kilka miesięcy po czym znacznie spada.

Wrogowie nornic rudych

Wrogami nornic rudych jest szereg drapieżnych gatunków ptaków takich jak na przykład sowy i myszołowy, oraz ssaków takich jak koty domowe, kuny, lisy, tchórze i wydry.

Szkody powodowane przez nornice rude

Nornice rude powodują poważne straty na terenie ogrodów. Podkopują i obgryzają korzenie roślin co doprowadza do ich całkowitego zniszczenia. Szczególnie narażone na działalność nornic rudych są róże. Nornice rude tworzą liczne otwory na trawnikach, skarpach i grządkach. Szczególnie często pojawiają się i dokonują zniszczeń na żyznych glebach próchniczych.

W przeciwieństwie do kretów europejskich nornice rude nie tworzą kopców. Wykopują za to olbrzymie ilości dziur. Często obok siebie znajduje się kilka, a nawet kilkanaście wykopanych przez nornice rude otworów. Płytko pod ziemią nornice rude tworzą całe labirynty korytarzy choć nie są one równie złożone i rozbudowane jak jest to w przypadku korytarzy kopanych przez krety.

Wykorzystywanie nornic rudych jako zwierząt laboratoryjnych

Nornice bywają hodowane jako zwierzęta laboratoryjne. Jedna z największych na świecie laboratoryjnych kolonii nornic rudych znajduje się w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolonia ta liczy od 2 do 4 tysięcy osobników. 4 tysiące osobników liczy ona podczas zmian generacji. W kolonii tej nornice rude podlegają intensywnej hodowli w wyniku której wyhodowane zostały nornice rude o zwiększonej agresywności (drapieżniki), nornice rude mogące odżywiać się dietą o niewielkiej wartości odżywczej (roślinożercy) i nornice rude o zwiększonej wydolności tlenowej (atleci). Naukowcy uważają, że nornice rude jako zwierzęta dzikie lepiej nadają się do tego typu badań ponieważ w przeciwieństwie do hodowanych przez człowieka lub synantropijnych myszy lub szczurów nie podlegały one presji selekcyjnej ze strony człowieka. Badania te mają na celu lepsze poznanie procesu ewolucji i sprawdzenie w jaki sposób dochodzi w jej wyniku do przekształcania się procesów fizjologicznych zwierząt oraz ich narządów.

Osobniki nornicy rudej hodowane w celu zwiększenia wydajności tlenowej wykorzystane zostały w celu zbadania wpływu stresu oksydacyjnego na reprodukcje. Eksperyment ten wykazał, że wielkość reprodukcji nie wpływa na poziom stresu oksydacyjnego u nornic rudych.

Zwalczanie nornic rudych 

Nornice powodują liczne zniszczenia w związku z czym nie ma nic dziwnego w tym, że opracowano liczne metody ich zwalczania. Jak pozbyć się nornic ? Jak wytępić nornice ? Jak zwalczyć nornice ? Jak zwalczać nornice ? Odpowiedzi na te pytania jest wiele. W tym celu mogą być stosowane trutki, wypłaszanie za pomocą karbidu, łapki na myszy lub odstraszacze dźwiękowe.

Najskuteczniejsza metoda zwalczania nornic, a jednocześnie najskuteczniejsza metoda zwalczania kretów to gazowanie nornic za pomocą fosforowodoru i gazowanie kretów za pomocą fosforowodoru. Fosforowodór jest wysoce toksycznym gazem skutecznie zwalczającym nornice i krety. Fosforowodór używany do zwalczania nornic lub zwalczania kretów ma postać tabletek. Tabletki te wydzielają fosforowodór, który likwiduje nornice i krety. Fosforowodór jest cięższy od powietrza w związku z czym pozostaje on wewnątrz norek tych zwierząt przez czas niezbędny do ich zwalczenia. Jeśli szukasz sposobu na zwalczanie nornic, zwalczanie kretów lub zastanawiasz się jak pozbyć się nornicy albo jak pozbyć się kreta to odpowiedzią na twoje problemy jest gazowanie kretów fosforowodorem i gazowanie nornic fosforowodorem.


Szukasz firmy zwalczającej nornice?

Zadzwoń +48 505 177 654 lub napisz do nas na biuro@insektpol.pl


Tagi: nornice zwalczanie, nornice w ogrodzie, jak zwalczyć nornice, jak wytępić nornice, nornice jak zwalczać, nornice jak zwalczyć, jak zwalczać nornice