odkomarzanie

Komary to owady powszechnie występujące w naszym klimacie. Szczyt ich aktywności przypada na cieplejsze miesiące roku, czyli od maja do września. Komary same w sobie nie są groźne, ale mogą stanowić zagrożenie z powodu swojej zdolności do przenoszenia różnych chorób. Same w sobie są także uciążliwe dla ludzi, a ich ukąszenia powodują silny świąd i dyskomfort. Największe skupiska komarów występują na terenach wilgotnych i podmokłych, czyli w pobliżu rzek, zbiorników wodnych oraz gęstych zarośli. Jedną ze skuteczniejszych metod zwalczania komarów na większą skalę jest dezynsekcja, czyli odkomarzanie.

Odkomarzanie: na czym polega i jak wygląda?

Odkomarzanie jest to proces eliminowania komarów oraz ograniczania ich populacji w określonym miejscu. Odkomarzanie jest także metodą redukcji ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi przez te owady, między innymi malarią i dengą. W naszych warunkach geograficznych choroby te nie występują, ale sama obecność komarów jest bardzo uciążliwa dla ludzi i zwierząt. Aby zapewnić komfort życia mieszkańców miast i wsi, odkomarzanie przeprowadza się w miejscach publicznych, terenach rekreacyjnych, a także na osiedlach mieszkaniowych, w parkach i wzdłuż rowów melioracyjnych.

Odkomarzanie: metody

Główna i najczęściej stosowana metoda odkomarzania to oprysk oraz zamgławianie. Jednak nie jest to jedyna metoda, którą można zwalczać komary na otwartych przestrzeniach.

Opryskiwanie i zamgławianie 

W tej metodzie stosuje się specjalne insektycydy rozpylane na powierzchniach, na których komary są aktywne. Są to zatem trawy, krzewy, bagna, zbiorniki wodne. Opryskiwanie może być przeprowadzane za pomocą sprzętu do rozpylania chemicznego lub poprzez zastosowanie preparatów w postaci aerozoli. Coraz częściej firmy DDD stosują nowoczesne metody oprysków z powietrza, wykorzystując specjalistyczne latające drony. Odkomarzanie metodą zamgławiania uznawane jest za najskuteczniejszą metodę walki z komarami, szczególnie na podmokłych i bardzo zarośniętych terenach.

Metody biologiczne (insektycydy)

W tej metodzie odkomarzania wykorzystuje się organizmy i substancje biologiczne, które atakują lub zabijają larwy komarów. Mogą to być toksyny bakteryjne lub drapieżne ryby, które zjadają larwy w wodzie. Zwalczanie komarów następuje także z pomocą ptaków, szczególnie jeżyków żywiących się tymi owadami.

Metody fizyczne

Metody odkomarzania fizycznego obejmują stosowanie  świetlnych pułapek na komary, pułapek z lepkim środkiem wabiącym i innych rozwiązań przyciągających komary i unieszkodliwiających je. Metodą odkomarzania jest także zapobieganie przedostawania się ich do pomieszczeń, np. stosując moskitiery i specjalne dyfuzory elektryczne.

Edukowanie w zakresie odkomarzania

Niezwykle ważnym czynnikiem w walce z komarami jest edukowanie na ich temat. Coraz częściej przeprowadzane są społeczne kampanie informujące o sposobach zapobiegania rozmnażaniu się komarów, stosowaniu repelentów, noszeniu odpowiedniej odzieży w miejscu ich występowania, a także zachęcające do zakładania siatek w oknach. Coraz więcej osób jest również świadomych tego, że istnieją rośliny odstraszające komary, które warto posadzić w swoim ogrodzie.

Odkomarzanie: kiedy je przeprowadzać?

Odkomarzanie można przeprowadzać w zależności od potrzeb i lokalnych warunków. Najczęściej odkomarzanie przeprowadza się wiosną, kiedy populacja komarów dopiero się rozwija. Pozwala to w łatwy sposób ją kontrolować, nie dopuszczając do nadmiernego przyrostu. Ponowne odkomarzania przeprowadza się w kolejnych miesiącach, szczególnie po cieplejszych i deszczowych dniach, czyli wtedy, gdy warunki atmosferyczne sprzyjają namnażaniu się komarów. Odkomarzanie można wykonać na żądanie, np. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, restauratorów lub organizatorów imprez plenerowych. 

Czy odkomarzanie jest szkodliwe?

Odkomarzanie może być przeprowadzane przy użyciu różnych metod i środków, które mogą wpływać na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Ważne jest zatem przestrzeganie podstawowych zasad, minimalizujących negatywne skutki dla zdrowia i środowiska. Podczas odkomarzania należy zamknąć drzwi i okna do mieszkania, a osoba, która przeprowadza odkomarzanie, powinna być ubrana w zakrywającą całe ciało odzież oraz stosować środki ochrony dróg oddechowych. 

Jaki jest koszt odkomarzania?

Cena odkomarzania zależy głównie od powierzchni, na jakiej ma być wykonane. Można przyjąć, że za odkomarzanie terenu o powierzchni 500 metrów kwadratowych, czyli małej 5 arowej działki, trzeba zapłacić około 300 złotych. Koszt ten może się jednak różnić dla każdego miasta oraz firmy DDD. Jednym ze skuteczniejszych sposobów, aby obniżyć koszt odkomarzania, jest umówienie się z sąsiadami na wspólne odkomarzanie na kilku działkach. Firma DDD ma wówczas więcej pracy do wykonania w jednym obszarze, oszczędzając czas i pieniądze na dojazd.